of 65101 LinkedIn

Kentekenparkeren blijft voorlopig toegestaan

Kentekenparkeren in Amsterdam blijft voorlopig toegestaan. Dat bepaalde het gerechtshof in Amsterdam dinsdag in het hoger beroep van een door Privacy First aangespannen kort geding. Het verplicht invoeren van een kenteken zou in strijd zijn met de privacy. Het hof meldt dat een kort geding niet de juiste procedure is om over deze kwestie te oordelen en geeft daarom geen inhoudelijke beslissing.
5 reacties

Kentekenparkeren in Amsterdam blijft voorlopig toegestaan. Dat bepaalde het gerechtshof in Amsterdam dinsdag in het hoger beroep van een door Privacy First aangespannen kort geding. Het verplicht invoeren van een kenteken zou in strijd zijn met de privacy. Het hof meldt dat een kort geding niet de juiste procedure is om over deze kwestie te oordelen en geeft daarom geen inhoudelijke beslissing.

Geen spoedeisend belang
Kentekenparkeren is in 2013 in Amsterdam ingevoerd, waardoor er volgens het hof nu geen sprake is van een spoedeisend belang. 'Verder roept de privacywetgeving vele vragen op en die zijn in het kader van een spoedprocedure niet direct te beantwoorden.'

Meerdere jaren
De rechtbank in Amsterdam had de vorderingen in eerste aanleg ook al afgewezen. Het gerechtshof bekrachtigt dat vonnis nu. Over het al dan niet toestaan van kentekenparkeren lopen al jaren meerdere procedures, tot aan de Hoge Raad toe.

Boete
Door parkeerders hun kenteken te laten invullen, kunnen parkeerwachters controleren of er is betaald door alleen de kentekens te scannen. Maar als iemand - bewust of onbewust - een verkeerd kenteken invoert, maar wel betaalt en een bonnetje heeft, is dat geen reden is voor een boete. In de wet staat namelijk dat er alleen een boete opgelegd kan worden als er geen parkeergeld is betaald. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robin Caron op
Zolang jaren slepend hoger beroep nog dient, staat niets vast. Alleen heeft dit geen schorsende werking en mogen mogelijke schendingen doorgaan, dat is de truc. Dat hebben we gezien bij de opslag van en de ID-kaart met vingerafdrukken. Die bleken later, dankzij de jarenlange strijd van privacy-voorvechters, ook illegaal te zijn.

Ik lees dat na de recente Hof-uitspraak een beroep bij het Europees Hof overwogen wordt:
"Naast het feit dat het Hof Amsterdam aanstuurt op een bodemprocedure bij de rechtbank, snijdt het Hof de weg naar de Hoge Raad vandaag af. Op basis van de huidige, niet-inhoudelijke uitspraak van het Hof kan immers geen effectieve cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld. Privacy First overweegt hierover een rechtstreekse klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wegens schending van het recht op privacy (art. 8 EVRM) in combinatie met het recht op een effectief rechtsmiddel (art. 6 en 13 EVRM)."

Zie https://www.privacyfirst.nl/rechtszaken-1/item/1 …
Door NB op
Het artikel waar je naar verwijst is gebaseerd op de uitspraak die ging om een parkeerder die gebruik maakte van een parkeerapplicatie als Yellowbrick of Parkmobile en daarbij een verkeerd kenteken invoerde. Hierin werd geoordeeld dat geen naheffing mag worden opgelegd als er wel belasting is voldaan. Parkeerders kunnen dit middels bezwaar aantonen en de naheffing zal dan worden vernietigd. Het juiste kenteken invoeren is dus minder relevant maar het zegt niets over dat het kentekenparkeren in strijd is met belastingwetgeving of inbreuk maakt op de privacy.

De gemeente heeft een eigen keuze als het gaat om handhavingsbeleid met betrekking tot parkeren. Het door de heffingsambtenaar in onderhavige zaak toegepaste systeem van kentekenparkeren is volgens het Hof niet in strijd met het EVRM en Wbp. Gebleken is dat het gehanteerde systeem met voldoende waarborgen is bekleed en derhalve geen inbreuk maakt op het recht van privacy (gescande kentekens worden omgezet in een 40 karakters tellende versleutelde code. Indien er een parkeerrecht is geregistreerd, worden de ingevoerde versleutelde kentekengegevens na 48 uur verwijderd. Indien niet gebleken is dat iemand parkeerbelasting heeft betaald worden de gegevens dertien weken bewaard met het doel om te beschikken over deze gegevens indien er bezwaar of beroep tegen een naheffingsaanslag wordt ingesteld).
Door Robin Caron op
Hof en Hoge Raad zijn het kort gezegd eens: parkeerbelasting die is betaald kan niet worden nageheven. Het juiste kenteken invoeren is dus minder relevant.

De Hoge Raad heeft het NLse kentekenparkeren al in 2016 getorpedeerd: https://www.privacyfirst.nl/rechtszaken-1/item/1 …
Alleen doorkruist dit de geautomatiseerde kentekenscan-industrie die veel gemeenten hebben opgebouwd.
Om dat maar niet te hoeven beëindigen worden rechtzoekenden en organisaties eindeloos aan het juridische lijntje gehouden. Een schande en een rechtsstaat onwaardig.
Door NB (medw. Heffing & controle ) op
"Een bizarre wending weer. De Hoge Raad oordeelde eerder dat mensen bij parkeren niet verplicht kunnen worden hun kenteken in te voeren" - In die zaak ging het om een parkeerder die gebruik maakte van een parkeerapplicatie als Yellowbrick of Parkmobile. Daarbij is het uiteraard noodzakelijk dat een kenteken wordt opgegeven. De betreffende persoon had per abuis een parkeeractie gestart met een verkeerd kenteken. Omdat er wel parkeerbelasting is voldaan worden naheffingen vernietigd zodra de parkeerder dit kan aantonen.

In eerdere uitspraken is geoordeeld dat uit art. 20 Awr volgt dat alleen een naheffing mag worden opgelegd als er geen belasting is betaald. Er is niet geoordeeld of het kentekenparkeren in strijd is met artikel 20 Awr of andere belastingwetgeving.

Verder volgt mr. M. van Walraven het Gerechtshof Amsterdam in haar uitspraak van 7 januari 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:146) met betrekking tot de gestelde inbreuk op de privacy door kentekenparkeren.
Door Robin Caron op
Zie voor de context: http://www.privacyfirst.nl/rechtszaken-1/item/10 …

Een bizarre wending weer. De Hoge Raad oordeelde eerder dat mensen bij parkeren niet verplicht kunnen worden hun kenteken in te voeren, zie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contac …

En in de praktijk gaat het gewoon door. De gemeentelijke gedigitaliseerde parkeerbiz moet beschermd worden?
FYI de hele uitspraak van vandaag staat hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument …

Over staatsrechter Van Walraven googlen we o.m.: "Het is rechter Marianne van Walraven, precies dezelfde rechter die vroeger als rechter Marianne van Hees door het leven ging en in 2005 journalist Maurice de Hond tot een ieders vebazing een gigantische dwangsom had opgelegd (ivm Deventer Moordzaak RC), wat De Hond overigens in Hoger Beroep met enig succes heeft aangevochten (dat laatste vergeet men vaak te melden, het staat ook niet in zijn Wikipedia artikel). Twee maanden voordat Van Walraven mij de mond heeft gesnoerd heeft zij blogger Micha Kat eveneens de mond gesnoerd, op soortgelijke bevooroordeelde wijze als bij mij, misbruikmakend van het grensoverschrijdende aspect van de zaak om met levensruinerende dwangsommen de gaan smijten. Marianne van Walraven heeft een reputatie voor het doen van werkelijk bizarre uitspraken."
Dank u wel.

Vacatures

Van onze partners