of 65101 LinkedIn

Kennis ambtenaar belangrijker dan snelheid

De deskundigheid van ambtenaren wordt door burgers zeer belangrijk gevonden, belangrijker nog dan privacy en snelheid van handelen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nationale Ombudsman door Kantar heeft laten uitvoeren naar de relatie overheid-burger.

Nederlanders zijn maar matig tevreden over hun relatie met de overheid. Zij krijgt gemiddeld een zesje, maar bijna een op drie Nederlanders deelt een onvoldoende uit. De deskundigheid van ambtenaren wordt zeer belangrijk gevonden, belangrijker nog dan privacy en snelheid van handelen. Drie op de vier Nederlanders vinden de deskundigheid van de ambtenaar van belang voor goede communicatie tussen burger en overheid.

Onderzoek

Fysiek locaties, met ruime openingstijden, om overheidszaken te regelen mogen nooit verdwijnen, vinden bijna zes op de tien Nederlanders. Desondanks hebben Nederlanders het liefst via e-mail (56 procent) en telefoon (41 procent) contact met de overheid. Via Whatsapp of sms wil maar 16 procent van de Nederlanders contact met de overheid. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek dat de Nationale Ombudsman door Kantar heeft laten uitvoeren naar de relatie overheid-burger. Er is onderzocht hoe Nederlanders nu aankijken tegen de overheid en hoe de relatie met de overheid er in 2030 zou moeten uitzien.

 

Ingewikkeld

Nederlanders noemen de relatie met de overheid vooral noodzakelijk, ingewikkeld, ver weg, complex, maar ook nodig. De burger serieus nemen staat met stip op een in de top drie van wat Nederlanders belangrijk vinden in de relatie burger-overheid. Kennis van zaken bij de ambtenaar staat op twee. Begrijpelijk zijn – zoals eenvoudig taalgebruik en simpele procedures – en goed luisteren naar (problemen) van burgers staan op een gedeelde derde plaats.

 

Zelfredzamer

Vooral lager opgeleiden hebben het gevoel het contact met de overheid te verliezen, zo concluderen de onderzoekers van Kantar. Ze prefereren persoonlijk boven snel. ‘Hun roep om persoonlijke dienstverlening past enerzijds bij de ontwikkeling en verwachting dat meer taken naar de gemeente overgeheveld worden, maar staat anderzijds haaks op de verwachting dat men nog zelfredzamer moet worden’, aldus de onderzoekers.

 

Buiten de boot

Hoger opgeleiden en mensen uit een hogere sociale klasse weten beter hulporganisaties te vinden als zij ondersteuning nodig hebben. ‘Lager opgeleiden hebben dit juist niet en dreigen daardoor buiten de boot te vallen. Zeker omdat meer dan vier op de tien burgers (42 procent) verwachten dat er meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf komt te liggen en bijna de helft (47 procent) verwacht dat het contact tussen hen en de overheid in de toekomst alleen nog maar digitaal gaat’, zo concluderen de onderzoekers.

 

Menselijke maat

Begrijpelijke taal en eenvoudige procedures, liefst via één loket, zijn de belangrijkste verbeterpunten voor de toekomst. Ook moet de overheid werken aan de snelheid van afhandeling, maatwerk en persoonlijk contact, waarbij de overheid beter naar de burger luistert. In 2030 moet de overheid verder eerlijk en begripvol zijn en met menselijke maat handelen.

 

Versimpeling

‘Burgers maken zich zorgen over een overheid die zich steeds verder terugtrekt’, stelt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een schriftelijke reactie op de onderzoeksresultaten. ‘Ze moeten het zelf oplossen of kunnen terecht bij particuliere organisaties die publieke taken uitvoeren. Maar bij wie moeten zij terecht als zij daar vastlopen? Dit onderzoek laat zien dat burgers niet altijd weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp en dat zij vooral behoefte hebben aan versimpeling van de overheid.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rijndert Doting (partijvoorzitter) op
Zoveel is wel duidelijk dat de burger geen behoefte heeft aan Peter de administrateur die mag van mij permanent op vakantie!
Door peter (administrateur) op
beste @oplossing en @leg ze eerst maar eens... , ik geloof niet dat jullie bijdrage erg inhoudelijk is. nog los van het bedenkelijke taalgebruik en de zinsbouw. Kunne jullie niet beter je gal spuwen bij, noem eens wat, de Telegraaf? Wat een populistisch geschreeuw... Ik zou zeggen: lach eens wat vaker, ook om jezelf.
En dat onderzoek: helemaal eens met @jantje! Voorspelbare, nikszeggende uitkomsten.
Door leg ze eerst maar eens uit dat ze geen belastinggeld betalen maar krijgen op
kom ze regelmatig tegen de heldere geesten, denken dat ze belasting betalen een salaris verdienen door werk en ze hebben geen idee dat alles van de burger is en door de burger betaald is.

met dit soort ga je geen enkele discussie aan, die geef je een ijsje.
Door oplossing op
haal macht weg bij de ambtenaren en straf ze bij fouten en misstanden. het is aan een burger niet uit te leggen dat een ambtenaar 211.000 euro mag stelen en er mee weg komt.

als burger denk je dan , val dood kut ambtenaren moet we weken extra werken met zijn allen voor de door jullie veroorzaakte ellende.

we spreken hier wel over miljarden in totaal! per jaar!
Door Jantje op
Hahaha. deze uitkomsten kunnen niemand verbazen. Burgers zijn net mensen. En ambtenaren zijn ook net mensen. Iedereen wil graag zijn eigen kennis ten dienste stellen van een ander volgens mij. En samen kom je verder dan alleen. en iedereen wil graag goed geholpen worden als er een probleem is.
Top onderzoek!!

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners