of 59281 LinkedIn

Kanttekening bij inzet burgerpanels

Ondanks de positieve resultaten wordt bij de inzet van burgerpanels toch ook een aantal kanttekeningen gezet door raadsleden. Regelmatig wordt aangegeven dat het afhankelijk is van de onderwerpen. Niet elk onderwerp leent zich ervoor.

Burgerparticipatie is zeker onder raads­leden hot. Van het ziet 91 procent inspraakavonden als de beste activiteit om participatie van burgers te bevorderen. Op nummer twee komen de burgerpanels. 51 procent van de raadsleden zegt deze in te willen zetten. 

Dorpsraden en klankbordgroepen
Ook interactieve beleids­vorming wordt door 36 procent genoemd, terwijl burgemeesters en wethouders interactieve beleidsvorming juist als hét middel zien om de burger bij beleid te betrekken – 72 procent van het college is die mening toegedaan. Dat alles blijkt uit onderzoek van NotuBiz, een dienstverlener gericht op ondersteuning van politieke besluitvorming. NotuBiz enquêteerde in totaal 1.891 bestuurders, waaronder 1.248 raadsleden. De belangrijkste vraag was hoe de lokale politici en volksvertegenwoordigers denken over burgerparticipatie en welke activiteiten zij ondernemen om de participatie van burgers te vergroten. Dorpsraden en klankbordgroepen komen vaak voor in de resultaten van het onderzoek, evenals inloopavonden en enquêtes.

Kanttekeningen
Traditionele activiteiten lijken de voorkeur te hebben. Ondanks de positieve resultaten wordt bij de inzet van burgerpanels toch ook een aantal kanttekeningen gezet door raadsleden. Regelmatig wordt aangegeven dat het afhankelijk is van de onderwerpen. Niet elk onderwerp leent zich ervoor. Raadsleden vinden het ook belangrijk dat een burgerpanel een goede afspiegeling is van de gemeente. Die samenstelling is snel te eenzijdig. De uitkomsten van het burgerpanel geven dan geen goed beeld van de gemeenschap weer. Belangrijk is ook geen valste verwachtingen te wekken. De raad beslist namelijk uiteindelijk.

Het hele onderzoek van NotuBiz is hier te vinden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door anand (adviseur) op
Burgerparticipatie is een groot goed. Het probleem is dat de op dit gebied actieve burger niet representatief is voor de gehele bevolking.