De partijen vinden dat de Gedragscode lifestyle-neutraliteit, die geldt voor politieambtenaren, ook geldt voor boa's. Hierin staat dat politieambtenaren er neutraal uit moeten zien. Coalitiepartij VVD steunde de motie, net als SP, SGP, JA21, Forum voor Democratie, Groep Van Haga, BBB en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. PVV-Kamerleden Gidi Markuszower en Lilian Helder dienden de motie in.

Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad nam in november dit jaar een motie aan om boa's tijdens hun werk toe te staan een hoofddoek of keppeltje te dragen. De fracties DENK, Partij voor de Dieren en Student & Starter dienden deze in nadat Martin Sitalsing, politiechef van Midden-Nederland, begin oktober zei dat hij geen bezwaren ziet tegen een agent met een hoofddoek. (ANP)