of 60220 LinkedIn

Kamer wil opheldering over Spijkers

Fred Spijkers
Fred Spijkers
14 reacties
PvdA en SP in de Tweede Kamer willen dat minister Hillen (Defensie, CDA) zorgt voor 'volledige rehabilitatie' van klokkenluider Fred Spijkers. Beide partijen vinden dat artsen die psychiatrische rapporten over Spijkers hebben vervalst, moeten worden gestraft.

Herzieningsverzoek

Naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur van vorige week, hebben Angelien Eijsink (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) Hillen schriftelijk om opheldering gevraagd. In het bedoelde bericht kondigde Spijkers aan bij de Centrale Raad van Beroep een herzieningsverzoek te zullen indienen. De klokkenluider wil dat de hoogste ambtenarenrechter erkent dat Defensie en de onder Binnenlandse Zaken vallende gezondheidsdienst RBB hebben geprobeerd om hem gek te laten verklaren.

 

Vervalst
Onder verantwoordelijkheid van Defensie en de RBB zijn in de tweede helft van de jaren 80 diverse psychiatrische rapportages over Spijkers vervalst. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag heeft dit eind jaren 90, na een aangifte van Spijkers, uiteindelijk bestempeld als 'valsheid in geschrifte' en als 'een strafwaardige gedraging'. Tot strafvervolging kwam het echter niet, omdat Spijkers op dat moment met de Staat in onderhandeling was over het sluiten van een 'vaststellingsovereenkomst', waarbij mogelijk ook een eind zou worden gemaakt aan lopende juridische geschillen.

 

Depressief
PvdA en SP willen nu van Hillen weten hoe valt te verklaren dat een rapportage van hoogleraar psychiatrie Willem van Tilburg verdraaid in Spijkers' medische dossier terecht kon komen. In het dossier stond dat Spijkers lijdt aan een syndroom met 'depressieve en angstige kenmerken, o.a. gebaseerd op persoonlijkheidsstoornis'. In het onderliggende rapport van Van Tilburg stond echter exact het tegenovergestelde, namelijk dat de 'diagnose persoonlijkheidsstoornis niet gerechtvaardigd' was. 'Wat is uw reactie op dit bericht? Hoe verklaart u deze gang van zaken?', vragen Eijsink en Van Dijk.

 

Dwars
Op de website PSY van GGZ Nederland verklaarde Van Tilburg onlangs dat de gang van zaken van destijds hem nog steeds dwars zit, en dat hij er alles aan wil doen om dit alsnog rechtgezet te krijgen.

Paranoïde

Behalve over de rapportage van Van Tilburg, willen beide Kamerleden ook opheldering over een in 1991 door Defensie ingebracht 'Résumé ten behoeve van Bezwaarzitting’. Hierin wordt aan psychiater Loek van der Post toegeschreven dat Spijkers mogelijk geneigd is tot een‘paranoïde kleuring van gebeurtenissen’ Van der Post heeft daarvan later met klem afstand genomen.

Eijsink en Van Dijk vragen Hillen of hij kan aangeven 'wat tot op heden de gevolgen zijn voor de heer Fred Spijkers van deze kennelijk onjuist binnen de Defensieorganisatie vastgestelde diagnose.' Deze gevolgen zouden moeten worden hersteld.

Consequenties

PvdA en SP benadrukken dat het verdraaien van feiten uit psychiatrische rapporten 'niet zonder consequenties kan blijven voor degenen die deze fouten hebben gemaakt'. Zij vragen of Hillen bereid is om na te gaan wie de verantwoordelijken zijn.

Conflict

Fred Spijkers is sinds 1984 met de Staat in conflict. Hij was  bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie, en weigerde om de weduwe van de bij een mijnongeval omgekomen munitie-expert te vertellen dat haar man door eigen onvoorzichtigheid om het leven was gekomen. In werkelijk waren er technische problemen met het bewuste type mijn.

Ontslag

In een herzieningsprocedure stelde de Centrale Raad van Beroep in december 2010 vast dat de minister van Defensie 'een overwegend aandeel' heeft gehad in het uiteindelijke ontslag van Spijkers, en dat diens optreden rond het mijnongeval daarvoor 'de bron' is geweest.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door K. Brood (adviseur) op
Het lijken inderdaad wel Sovjet praktijken. Ik verwacht dan ook veel van VVD en PVV om stelling te nemen. De feiten spreken voor zich en de geneeskundigen van wie de rapporten vervalst zijn, ageren ook. Voor het geloof van de burger in de overheid, moet hier schoon schip gemaakt worden.
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Ik snapte die euforie met die 90% overwinning na de uitspraak van de CRvB al niet, omdat hij juist op dat onderdeel in het ongelijk is gesteld. E.e.a. zou niet opzettelijk zijn gebeurd, terwijl de internationale vereniging die zich bezighoudt met misbruik van de psychiatrie Spijkers als enige Nederlander de twijfelachtige eer gunde aangemerkt te worden als persoon ten aanzien waarvan de staat misbruik heeft gepleegd.

Of Hillen aan het verzoek tegemoet komt, mag intussen worden betwijfeld. Hij heeft Annink c.s. (oorlogje spelen in alle delen van de wereld) nog wel nodig voor het e.e.a. en de ambtelijke top van defensie heeft de politiek tot nu toe gevaarloos laten zien wie de baas is.

Het wordt inderdaad tijd dat dit roversnest eens wordt uitgerookt!
Door hoogmoed (publicist) op
onderste steen moet boven! als dit kan, kan nog veel meer en is het gedaan met onze rechtszekerheid.
Door Mr ir Henk S.M. Kruijer (bedrijfsjurist) op
Een dissident die psychisch gestoord wordt verklaard - waar heb ik dat meer gelezen? Juist, o.a. in de boeken van Alexander Solzjenitsyn, zoals de "Goelag Archipel".

Er zijn meer overeenkomsten met de Sowjet Unie en communistische staten. Denk aan strafprocessen waarin de rechter klakkeloos het OM volgt en de door de officier van justitie gewenste veroordeling uitspreekt - hetgeen tot de bekende ontsporingen heeft geleid: Puttense moordzaak etc.

Laatst had ik daar zelf mee te maken, in een Wet Mulderzaak: een kantonrechter die een onwettige beslissing neemt en dat louter doet "omdat de officier van justitie het vraagt".

En in de gemeente Heemstede hebben we in feite een éénpartij-systeem. De voorstellen van het gemeentelijke apparaat worden vrijwel zonder uitzondering telkens UNANIEM door de gemeenteraad aangenomen. Dat leidt tot besluitenlijsten als: "Agendapunt 1. Voorstel unaniem aangenomen. Agendapunt 2. Voorstel unaniem aangenomen. ..." Alleen in verkiezingstijd worden de burgers opgezocht en de niet-bestaande verschillen opgeklopt.