of 60249 LinkedIn

Kamer wil opheldering over Spijkers

Fred Spijkers
Fred Spijkers
14 reacties
PvdA en SP in de Tweede Kamer willen dat minister Hillen (Defensie, CDA) zorgt voor 'volledige rehabilitatie' van klokkenluider Fred Spijkers. Beide partijen vinden dat artsen die psychiatrische rapporten over Spijkers hebben vervalst, moeten worden gestraft.

Herzieningsverzoek

Naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur van vorige week, hebben Angelien Eijsink (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) Hillen schriftelijk om opheldering gevraagd. In het bedoelde bericht kondigde Spijkers aan bij de Centrale Raad van Beroep een herzieningsverzoek te zullen indienen. De klokkenluider wil dat de hoogste ambtenarenrechter erkent dat Defensie en de onder Binnenlandse Zaken vallende gezondheidsdienst RBB hebben geprobeerd om hem gek te laten verklaren.

 

Vervalst
Onder verantwoordelijkheid van Defensie en de RBB zijn in de tweede helft van de jaren 80 diverse psychiatrische rapportages over Spijkers vervalst. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag heeft dit eind jaren 90, na een aangifte van Spijkers, uiteindelijk bestempeld als 'valsheid in geschrifte' en als 'een strafwaardige gedraging'. Tot strafvervolging kwam het echter niet, omdat Spijkers op dat moment met de Staat in onderhandeling was over het sluiten van een 'vaststellingsovereenkomst', waarbij mogelijk ook een eind zou worden gemaakt aan lopende juridische geschillen.

 

Depressief
PvdA en SP willen nu van Hillen weten hoe valt te verklaren dat een rapportage van hoogleraar psychiatrie Willem van Tilburg verdraaid in Spijkers' medische dossier terecht kon komen. In het dossier stond dat Spijkers lijdt aan een syndroom met 'depressieve en angstige kenmerken, o.a. gebaseerd op persoonlijkheidsstoornis'. In het onderliggende rapport van Van Tilburg stond echter exact het tegenovergestelde, namelijk dat de 'diagnose persoonlijkheidsstoornis niet gerechtvaardigd' was. 'Wat is uw reactie op dit bericht? Hoe verklaart u deze gang van zaken?', vragen Eijsink en Van Dijk.

 

Dwars
Op de website PSY van GGZ Nederland verklaarde Van Tilburg onlangs dat de gang van zaken van destijds hem nog steeds dwars zit, en dat hij er alles aan wil doen om dit alsnog rechtgezet te krijgen.

Paranoïde

Behalve over de rapportage van Van Tilburg, willen beide Kamerleden ook opheldering over een in 1991 door Defensie ingebracht 'Résumé ten behoeve van Bezwaarzitting’. Hierin wordt aan psychiater Loek van der Post toegeschreven dat Spijkers mogelijk geneigd is tot een‘paranoïde kleuring van gebeurtenissen’ Van der Post heeft daarvan later met klem afstand genomen.

Eijsink en Van Dijk vragen Hillen of hij kan aangeven 'wat tot op heden de gevolgen zijn voor de heer Fred Spijkers van deze kennelijk onjuist binnen de Defensieorganisatie vastgestelde diagnose.' Deze gevolgen zouden moeten worden hersteld.

Consequenties

PvdA en SP benadrukken dat het verdraaien van feiten uit psychiatrische rapporten 'niet zonder consequenties kan blijven voor degenen die deze fouten hebben gemaakt'. Zij vragen of Hillen bereid is om na te gaan wie de verantwoordelijken zijn.

Conflict

Fred Spijkers is sinds 1984 met de Staat in conflict. Hij was  bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie, en weigerde om de weduwe van de bij een mijnongeval omgekomen munitie-expert te vertellen dat haar man door eigen onvoorzichtigheid om het leven was gekomen. In werkelijk waren er technische problemen met het bewuste type mijn.

Ontslag

In een herzieningsprocedure stelde de Centrale Raad van Beroep in december 2010 vast dat de minister van Defensie 'een overwegend aandeel' heeft gehad in het uiteindelijke ontslag van Spijkers, en dat diens optreden rond het mijnongeval daarvoor 'de bron' is geweest.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick Berts op
H.M. van Randwijk: "Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht". Of van Randwijk's vooruitziende blik naast de zaak Spijkers ook stroomuitval ten gevolge van kernongevallen omvat, is mij helaas niet bekend.
Door Big Spender (netto betaler) op
Ik geef toe dat ik vooringenomen ben omdat ik er destijds. zeg maar, vlak bij stond. Mede daarom steun ik Spijker van harte in het openen van dit gezwel binnen de Overheid. Dapper van de man om door te gaan tegen hen die dit land om zeep hielpen. Hij had ook gewoon het geld kunnen pakken en gaan zitten mokken of genieten maar vecht gelukkig door. Fred: HULDE !
Door fons (adv.) op
Als je kiest voor militaire dienst word je toch eerst gekeurd? Als je psychisch niet geschikt bent, krijg je S5 en mag je naar het bedrijfsleven.
De vraag is of de psychiaters die de heer Spijkers keurden zelf wel goedgekeurd zijn. Of is het de bekende slager die zijn eigen vlees keurt?

Door Jansen op
http://www.fnv.nl/publiek/themas/klokkenluiders/nieuws/misbruik_psychiatrie_tegen_Fred_Spijkers/
Hier staat een uitspraak van van Tilburg dat Spijkers niet het enige voorbeeld is, dat dit gebeurt, maar wel een schrijnend voorbeeld. Deze uitspraak verdient nader onderzoek. Is dit waar en zijn deze praktijken structureel? De onderste steen boven. Als het klopt, niet alleen consequenties aan verbinden, maar vooral kijken hoe het zo georganiseerd kan worden dat dit niet meer voorkomt.
Door M. Driesssen (consultant) op
Paranoïde. Dat is nogal wat als bestuurders iemand, die een gerechtvaardigde klacht indient of een procedure aanspant in een ernstige zaak, zo publiekelijk wegzetten, soms zelfs vóór een onafhankelijk oordeel uit. Zoals anderen ook aangeven is dat dan vooral afweergeschut vanuit machtspolitiek waarin achteraf zo vaak de leugen blijkt/bleek te regeren.
In Someren heeft de Groep Smeijers het óók aan den lijve ondervonden wat het betekent als het stempel "Paranoïde klagers" en de zakelijke en persoonlijke gevolgen daarvan je ten onrechte ten deel vallen. Boudewijn Warbroek schreef er 3-3-2010 al eens een mooi artikel over n.a.v. het rapport over de kwestie van prof. Hans van de Heuvel. Ook in dat dossier duurt de strijd voort, al 7 jaar, om de onderste steen boven te krijgen, met de goede kant boven welteverstaan, het resultaat waar ook de heer Spijkers c.s. voor strijden.
Als deelnemer aan en penvoerder van de Groep Smeijers breng ik graag onze mentale verbondenheid over aan de heer Spijkers en allen die hem steunen, en we wensen hen succes op de weg naar de afronding van zijn zaak. Speciaal voor Fred Spijkers dat hij met de juiste afsluiting de verdiende zielerust mag vinden.
Groeten uit Someren dus!
Door henk (lezer) op
Zo'n totaal gefrustreerde reactie van ene Joschke. Daar zit niemand op te wachten.
Heeft niets met het onderwerp te maken !!
Poogt alleen maar het huidige Kabinet in een verkeerd daglicht te zetten.

Maar goed, de zaak Spijker gevolgd hebbende, geloof je niet dat dit in ons land kon gebeuren. Het lijkt eerder op een heel slechte film. Ik hoop wel met een voor Spijkers goed einde en een volledige rehabilitatie. De man verdient het !!
Door Jan (adviseur) op
Het is toch niet te geloven. Doet me denken aan Rusland onder de communisten, werd je ook gek verklaard als je kritisch of lastig was....
Door Ervaringsdeskundige op
De poging tot psychiatrisering van Spijkers is een extreem en aantoonbaar voorbeeld - ook al kostte dat aantonen een jaar of twintig. Dit is slechts het topje van de ijsberg.

Overal zie je de neiging om bij ongewenste kritiek - bijvoorbeeld van de kant van klokkenluiders - op de man te gaan spelen. Dat begint bij opmerkingen als: "Je bent kennelijk persoonlijk erg geraakt als je zulke kritiek levert." Een volgende stap is om daaraan toe te voegen: "Zou je niet eens hulp zoeken?"

De daaropvolgende stap is: "Aangezien u overspannen bent (...nadat wij u jarenlang het leven zuur hebben gemaakt...), willen wij graag een diagnose van een deskundige over uw psychische gesteldheid - liefst in termen van DSM IV (een standaardlijst met stoornissen)."

Wie daar niet vanaf het begin alert op is, kan via een stapeling van adviezen in de richting van een psychische stoornis geduwd worden. Dit proces kan op zich al zulke stresserende en zelfs traumatische effecten hebben, dat uiteindelijk een psychische instorting plaatsvindt. En die kan dan weer geïnterpreteerd worden als "psychische stoornis".

Zo zijn reeds vele werknemers, of ze nu klokkenluider waren of (juridisch gezien) alleen een "arbeidsconflict" hadden, nodeloos in de WAO beland. Met de zaak-Spijkers begint het schoonmaakwerk pas. Veel mensen verdienen eerherstel, adequate zorg, genoegdoening en een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.
Door Joschke op
Hillen is al na een paar weken een totale mislukking. Dank je Marnix, die zelf ook veel stront en boter op zijn kop heeft. Rutte, je bent nu ook al mislukt. Groostpraak, een grote bek, maar niets presteren. Wel drie militairen erop uit sturen om groots te kunnen uitpakken hoe goed zijn beleid was. Gelukkig faalden zij en dus kon hij geen verkiezingswinst putten. Hopelijk valt dit kabinet, en komen er goede mensen aan het bewind. Want wat Hillen doet, is schrijnend. Maatregelen moet je treffen, en desnoods zelf aftreden...

Dus Hilen, als je echt een christen bent dan steun je Spijkers. Of ben je alleen maar chirstelijk omdat alleen het CDA je steunt...
Door Ad(viseur) op
Binnen defensie is wel meer mis. Hillen wordt niet geïnformeerd en doet er niks aan. Met andere woorden, de ambtelijke top heeft hem zijn plaats gewezen. Hillen blaft wel, maar bijt niet.
Dit soort praktijken, die overigens niet alleen in de (voormalige) Sovjet Unie voorkomen, komen voort uit een ongebreidelde hang naar macht. Het vervalsen van rapporten is beslist geen kwestie van een typefout. Hier is bewust gehandeld en in het strafrecht heet zoiets opzet. Aanpakken is het devies, want als dit niet publiekelijk wordt aangepakt kun je voorspellen wat voor gevolgen het heeft voor de toch al niet bijster grote geloofwaardheid van de overheid.