of 59854 LinkedIn

'Kamer moet Wob aanpassen wegens veelschrijvers'

De vereniging van gemeentesecretarissen vindt dat de overheid ,,alarmerend'' veel energie moet steken in inwoners die toch niet zijn te helpen.
11 reacties

Gemeentesecretarissen vinden dat paal en perk moet worden gesteld aan veelschrijvers en veelklagers. De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft daarom een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en enkele andere wetten aan te passen.

Alarmerend

De vereniging vindt dat de overheid ,,alarmerend'' veel energie moet steken in inwoners die toch niet zijn te helpen. ,,Die energie kan beter in belangrijke zaken worden gestoken'', aldus de VGS donderdag. De gemeente Dordrecht spande onlangs een kort geding aan tegen een inwoner van die stad. De man stuurde honderden brieven naar de gemeente. De beantwoording van de brieven en procedures kostte de gemeente naar eigen zeggen inmiddels 4 ton.

Hardheidsclausule 

De gemeentesecretarissen vinden dat elke klacht serieus genomen moet worden, maar gemeenten zouden wel tegen een burger moeten kunnen zeggen dat ze niet meer op alles reageren. ,,De Wob en de Algemene wet bestuursrecht zouden daarom moeten worden aangevuld met een hardheidsclausule'', adviseert de VGS. Met zo'n clausule krijgen gemeenten de vrijheid af te wijken van in de wet vastgestelde verordeningen. ,,Geef gemeenten een instrument in handen om misbruik van recht te kunnen pareren'', aldus de vereniging.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Juerd (medewerker) op
4 ton in Dordrecht....... daar lachen ze om in Woerden/Nieuwkoop
Door W.O. Broeder (Realist) op
De Wob is in combinatie met de Wet Dwangsom een paradijs voor bounty-hunters geworden. Daardoor moet nu aan 10% van allerlei lariekoek-Wob-verzoeken, 90% van de ambtelijke tijd besteed worden. Dit aspect is bij de nu in behandeling zijnde wetsvoorstellen volstrékt onvoldoende (ond)erkend. De mogelijkheid die het wetsvoorstel biedt om 'oneigenlijke' verzoeken buiten de deur te houden is een wassen neus. I.d.d. -bijvoorbeeld- snel het belanghebbende begrip intvoeren binnen de Wob, zoals ook Albert voorstelt.
Door Dick (Adviseur) op
Heerlijk, die 19'e eeuwse paniek van stoffige secretarissen en al die 20'e eeuwse reacties daar weer op onder dit bericht.

Doet me denken aan de initiële weerstand tegen laagstamfruitbomen onder fruitkwekers, want die hadden geen lang genoege takken om daar ladders van te kunnen maken voor het plukken van het fruit...

Dus waarom geen 21'e eeuwse oplossing bedacht die recht doet aan het principe dat overheidsinformatie openbaar dient te zijn zonder dat dit de organisatie belast? Zet alle overheidsinformatie in een grote database op Internet. Maak er een goede zoekfunctie omheen, en iedereen kan naar hartelust op elk moment alle informatie opvragen die hij of zij wil.

Of speelt er misschien iets anders mee, onder de oppervlakte? Zou het misschien zo zijn de 19'e eeuwse secretarissen in navolging van de fossiele Donner ("wetgeving is als worstmaken"...) het eigenlijk veel prettiger vinden om zo weinig mogelijk overheidsinformatie te delen?

Kleine anekdote tot besluit: mijn vrouw is kortgeleden een week naar de VS geweest om daar met allerlei instanties te overleggen. Wat haar in het bijzonder trof was dat er EEN dogma is voor overheidsorganisaties dat moet kop en schouders boven alle andere uitsteekt, en dat is dat alle informatie onverwijld en ongecensureerd openbaar beschikbaar dient te zijn, aangezien het publiek immers met belastinggeld heeft betaald voor het totstandkomen ervan, en dus de werkelijke eigenaar ervan is. Tegen deze onmiddellijke openbaarmaking zondigen is goed voor een even onverwijld ontslag of minstens demotie, hoe goed je verdere staat van dienst ook moge zijn. Daarmee vergeleken leven wij nog maar in zeer donkere middeleeuwen. Het idee dat het bij het inwilligen van WOB-verzoeken om "gratis dienstverlening" zou gaan zoals mede-reageerder De Beer schrijft ademt impliciet de overtuiging uit dat het kunnen beschikken over overheidsinformatie een gunst zou zijn in plaats van een simpel recht om inzage te krijgen in wat al van jou is.
Door Jan op
Een hardheidsclausule lijkt me een prima middel.
gebruik van de hardheidsclausule moet dan wel ene besluit zijn dat bij de rechtbank getoetst kan worden (oftewel een besluit volgens de Awb).
Door K. de Beer (jur. adviseur) op
Gratis dienstverlening roept ongewenste klanten. Ik zie het dagelijks bij de gratis koffieautomaat in de lounge van het stadhuis. Daar komt de schooljeugd ook chocolademelk halen die ze buiten op de ramen smeert. Ook de griffierechten (42 euro) voor een fiscale of sociaal beroepschrift mag best omhoog gezien de kosten van behandeling (gemeente 1000 euro en rechtbank 1500 euro). Trek dat eerst maar eens op naar 100 euro. Een beperkt legesbedrag voor een WOB verzoek, vind ik dan ook niet verkeerd ondanks dat het gaat om de kernwaarden van onze democratie namelijk openheid en rechtsbescherming. Het moet alleen niet benut worden om ambtelijk onbenul en slechte administratie te verbloemen. Ik kan me de WOB verzoeken herinneren waarin alleen maar gevraagd werd om het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en het halve stadhuis vervolgens op zijn kop stond en daarna de verzoeker werd verketterd. Ik hoop niet dat de VGS om dit soort motieven de WOB wil aanpassen want dan geven zij zich een brevet van onvermogen.
Door albert (jurist) op
Voer toch maar het belanghebbende begrip in voor de Wob. Als je een belang hebt, dan heb je binnen de grenzen recht op informatie. Als je een scriptie wilt schrijven of een dwangsom wilt innen, dan moet de Wob daar niet voor misbruikt kunnen worden.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Er is een heel simpel instrument om het kaf van het koren te scheiden. Het wettelijk mogelijk maken van een klein bedrag aan leges. Degene die informatie nodig heeft zal een klein bedrag niet als een belemmering ervaren en de querulanten haal je er uit omdat hun pesterijen hun zelf geld kosten. Overigens weet Henk Bongers niet waarover hij het heeft. Het kost namelijk veel tijd en geld om dit soort verzoeken te beantwoorden. Dat geld wordt nu door de gemeenschap (u en ik) betaald. Dat gemeenschapsgeld kun je maar 1 keer uitgeven. Dat besteed ik liever aan de verkeersvoorzieningen waar Yvonne over spreekt dan aan Cor van der Laak-achtige "burgers" die maar lukraak informatie opvragen omdat dat (hun) toch niets kost.
Door Peter op
Ik vraag mij af of het verzoek niet erg overtrokken is. Over hoeveel gevallen spreek je in feite. Het ligt iets anders als de stroom verzoeken slechts wordt ingegeven door een streven het ambtelijk apparaat te ontwrichten en ik heb de indruk dat dit in het "geval Dordrecht" zo is. Je bereikt enerzijds dat de gemeente niet meer serieus wordt genomen, daardoor nog meer draagvlak verliest dat wordt vertaald in weer een geringere opkomst bij de verkiezingen. Daarnaast kan je een verzoek ook "verpakken" in een petitie en het indienen van een petitie is een grondwettelijk recht. Moet je dan ook de Grondwet wijzigen?
Door Henk Bongers (Burger) op
Niet Doen!!!!! Controle op het ambtelijk apparaat is noodzakelijk. Dat blijkt in de praktijk alle dagen.
De burger heeft recht om vragen te stellen. De ambtenaren kunnen wanneer ze hun zaken goed op orde en gearchiveerd hebben zonder extra werk de informatie geven die de burger verlangd.
De ambtenaar is dienstverlenend aan de burger en dient zich dienstbaar op te stellen naar de burger.
Henk Bongers
Door yvonne welings op
De gemeente waar ik woon blijft in gebreke om verkeersmaatregelen te nemen. Je moet dat wel blijven melden. Als je kind wordt aangereden, verwacht ik wel maatregelen. Dus als een gemeente in gebreke blijft ervaar ik dit argument als niet valide.