of 59345 LinkedIn

Kamer: Geef burgemeesters meer invloed op inzet politie

Burgemeesters moeten meer invloed krijgen om politie in te zetten in hun eigen gemeente. De Tweede Kamer heeft een motie van Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) die hiertoe oproept met algemene stemmen aangenomen.

Burgemeesters van vooral kleine gemeenten moeten meer invloed krijgen om politie in te zetten in hun eigen gemeente. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf die hiertoe oproept is door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.

Burgemeester nu kwetsbaarder
De motie roept minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus op in overleg met de burgemeesters tot concrete maatregelen te komen om de positie van burgemeesters van kleinere gemeenten in het politiestelsel te versterken. Kamerlid Van der Graaf wijst erop dat de helft van de burgemeesters in het evaluatierapport van de Politiewet heeft aangegeven dat met de komst van de landelijke politie de landelijke prioriteiten ten koste gaan van het werken aan lokale prioriteiten en burgemeesters kwetsbaarder worden omdat ze in beperkte mate in staat zijn de politie in te zetten.

Positie versterken
Ook beschikken burgemeesters niet over alle relevante informatie als zij geen regioburgemeester zijn en hebben daardoor minder te zeggen over politie-inzet bij lokale veiligheidsvraagstukken. Niettemin dragen zij wel de verantwoordelijkheid voor die veiligheid. Van der Graaf vindt het belangrijk dat de burgemeester de politie kan inzetten wanneer dat nodig is. ‘Nu blijkt dat meerdere burgemeesters hierin een tekort ervaren vind ik dat de minister met deze burgemeesters om tafel moet om te zoeken naar een versterking van hun positie zodat hun invloed op inzet van lokale politiecapaciteit wordt vergroot.’

Actieprogramma lokale besturing politie
De motie van de ChristenUnie roept ook op om vervolg te geven aan het actieprogramma Lokale besturing politie. Dit (onafhankelijke) actieprogramma is in 2012 opgezet om zorg te dragen voor een zo sterk mogelijke uitgangpositie van de lokale besturing van de politie. De nieuwe opzet van het politiebestel zou daar goede kansen voor bieden. Een van die kansen is nieuw elan te geven aan de sturing op de politie in de driehoek. Een andere kans is om als gemeenteraad meer grip te krijgen op de bijdrage die de politie levert aan de aanpak van veiligheidsproblemen die de gemeenteraad als prioriteiten heeft benoemd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.