of 64621 LinkedIn

Kamer akkoord met compensatie WOO

Overheden worden gecompenseerd voor de kosten die ze moeten maken voor de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet open overheid (Woo). De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de initiatiefwet van GroenLinks en D66, die voor meer openheid van informatie van de rijksoverheid en decentrale overheden moet zorgen.

Overheden worden gecompenseerd voor de kosten die ze moeten maken voor de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet open overheid (Woo). De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de initiatiefwet van GroenLinks en D66, die voor meer openheid van informatie van de rijksoverheid en decentrale overheden moet zorgen.

Vanzelfsprekend

De nieuwe wet is een vervanging van de Wob, en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie in principe altijd openbaar en vanzelfsprekend is. Overheden kunnen hun documenten straks publiceren in een gecentraliseerd systeem, en een onafhankelijk adviescollege houdt dan toezicht en doet uitspraken over het openbaar maken van bepaalde stukken.

 

Kosten

Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegde tijdens het kamerdebat twee weken geleden al toe dat de kosten die gemeenten, waterschappen en provincies moeten maken, gecompenseerd moeten worden. Decentrale overheden moeten binnen een paar jaar overstappen van een systeem van passieve naar actieve openbaarheid. Het gaat daarbij om zo’n 135 miljoen voor de invoering van de maatregelen en jaarlijkse kosten van meer dan 50 miljoen voor de overheden gezamenlijk. In een eerste reactie zegt de Unie van Waterschappen blij te zijn dat het kabinet heeft vastgehouden aan de afspraken over de kosten. Volgens de Unie leidt de nieuwe wet tot een andere manier van werken, waarbij bij het creëren van informatie al moet worden nagedacht over de openbaarheid.

 

Beleidsopvatting

Bij de aanname van de wet werd ook een amendement van het CDA aangenomen: persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en derden mogen openbaar worden ‘tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad’. De wet moet ook nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het is nog niet duidelijk of de Woo, vanwege de val van het kabinet, tot controversieel wordt verklaard. Als dat het geval is, dan zal de Eerste Kamer er pas over stemmen als er een nieuw kabinet is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.