of 59250 LinkedIn

‘Kabinet moet vooral nog ontregelen’

Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in die Brabantse gemeente, houdt Fraanje er per 1 januari mee op. Op het gebied van ontbureaucratisering, één van zijn hoofdthema’s, is er veel veranderd, ‘maar we zijn er nog niet.’

‘Je hoort wel eens dat het huidige kabinet is uitgeregeerd. Nou, ontregelen kan nog een hele mooie taak zijn voor dit kabinet: regels schrappen in plaats van er weer nieuwe aan toe te voegen’, zegt gemeentesecretaris Jan Fraanje van Boxtel.

Ontbureaucratisering
Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in die Brabantse gemeente, houdt Fraanje er per 1 januari mee op. Op het gebied van ontbureaucratisering, één van zijn hoofdthema’s, is er veel veranderd, ‘maar we zijn er nog niet.’ Zelf begon hij ermee in 2003. Hoorndol werd hij van de almaar toenemende verantwoordingsgekte op veel terreinen. ‘Ik schreef toen op persoonlijke titel een stevige brief aan minister Thom de Graaf van Binnenlandse Zaken. De Vereniging van Gemeentesecretarissen nam het stokje over en eiste in een manifest een slagvaardige overheid. Vervolgens haakten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en minister De Graaf aan, onder andere via het actieprogramma Andere Overheid.’

Meer speelruimte
Kernpunt van dat actieprogramma was het creëren van een betere, eenvoudiger overheid. Een flink aantal van de actiepunten is nu gerealiseerd, zegt Fraanje. ‘Meer kaderwetgeving, minder specifieke regelingen, administratieve lastenverlichting en één accountantsverklaring. Het rijk liet gemeenten op tal van terreinen meer speelruimte, zoals op het gebied van de bijstand en de huishoudelijke hulp. Met de drie decentralisaties van begin dit jaar – jeugd , zorg en werk – is die lijn voortgezet. De nieuwe Omgevingswet is een mooie volgende stap; de wet die 26 wetten in één wet bundelt.’

Inspecties bundelen
‘De trend is dus goed’, zegt Fraanje. ‘Maar we mogen de aandacht niet laten verslappen en moeten alert blijven op wat er gebeurt. Het blijft vechten tegen de bureaucratie, met name ook rondom inkoop en aanbesteding, subsidies, fiscale zaken en wetgeving die het werk van gemeenten onnodig compliceert en bemoeilijkt. Want ondanks dat er dus flinke stappen zijn gezet, kunnen de administratieve lasten volgens Fraanje nog verder achteruit. ‘Belangrijk punt van zorg is wat mij betreft de mate van toezicht. Zo zou op het terrein van basisregistraties en informatieveiligheid het toezicht en de inspecties moeten worden gebundeld.’

Langdurige zorg
Anderzijds is het volgens hem heel verstandig om vast na te denken over de volgende stap. ‘Je moet nu alvast nadenken over wat we als gemeenten nog meer zouden kunnen doen. Zoals de langdurige zorg bijvoorbeeld, want wat we nu al in het zorgstelsel doen, zit er dicht tegenaan’, aldus Fraanje. Het gevolg zou kunnen zijn dat meer decentralisaties de grenzen tussen de burger en de overheid laten vervagen. Als gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen, gaat dat volgens hem lukken. ‘We moeten vanuit het gemeentehuis vooral sturen op waarden als duurzaamheid, innovatie en kwaliteit en ons veel meer toeleggen op het stimuleren en activeren van ideeën die van burgers komen’, zegt hij.

Experimenteerruimte
Veel wetten werken nog vaak tegen. Soms ligt de bron van de vertraging bij de gemeente zelf, soms wordt het veroorzaakt door landelijke of provinciale wetten en regels. ‘Kijk naar het project Greentech, hier in Boxtel. In het kort gaat het om het realiseren van een proeflocatie voor bedrijven die groene reststroom willen omzetten in of energie of bio-based grondstoffen. Op dat terrein moet de markt de innovatieve ideeën kunnen testen. Boxtel wil er graag aan meewerken. Maar wetten en regels beperken de mogelijkheden voor innovatie. We hebben echt de grenzen moeten opzoeken om het voor elkaar te krijgen. Innovatie is gebaat bij experimenteerruimte en regelvrije zones.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 24 van deze week. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap op
Minister Steur moet hard gaan ingrijpen in de strafbare criminele teams die steeds een stapje verder gaan in de privelevens.
Hou maar snel op over regeles versoepelen want het dreigt heel erg mis te gaan.
Wat een waardeloos slecht opgeleid personeel zonder enige geheimhouding.
In 2016 zal er met nog minder regels een golf van ellende over dit land vloeien met ontzettend veel zelfmoorden.
Burgers volwassenen en kinderen worden zo geblameerd in het openbaar dat ze niet meer kunnen leven.
Nog meer intelligente personen zullen neergezet worden als geestelijk beperkt,gepest worden,aangerand worden en geheel in het bezit worden genomen door de teams waar vele vel e viezerikken tussen zitten die de maatschappij wel even zullen verbeteren.
Door dhr. Fraanje kan alles zich nog meer ontwikkelen ze hebben onze gegevens en mogen doen wat ze willen nu.
Alles wat strafbaar is mag nu van de overheid uitgevoerd worden door de teams.
Ga maar mooi verder zo !
En sluit je ogen voor de realiteit.
Door Michael op
Kabinet moet vooral opstappen. Het is een grote blunderende bende.

Ministers:
Plasterk en Blok: Totaal incompetent.
Kamp: een robot zonder enig gevoel.
Rutte: Brokkenpiloot.
Dijselbloem: Van de ene leugen naar de andere
Hennis: Type dom blondje zonder enig gezag
Schippers: Totaal verstrengeld met de farma-industrie
Koenders: IJdele flapdrol
Bussemaker: geen idee wat die bij OCW doet
Ploumen: sinterklaas spelen in Afrika
Slechts Asscher en Schultz ontspringen de misere en Van der Steur zit er net te kort om goed te kunnen beoordelen.

Staatssecretarissen
Van Rijn: grote financiele puinhoop
Klijnsma: snap ze het eigenlijk wel waarvoor ?
Wiebes: goochelaar met geld: je wordt belazerd waar je bij staat.
Dekker en Dijksma functioneren naar behoren en Dijkhof en Van Dam zijn er te kort bij voor een goed oordeel.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Ontregelen sowieso. Maar ook minder "blunder op blunder' stapelen helpt. Sinds tientallen jaren hebben we niet meer een zoveel blunderend Kabinet meegemaakt.
Door Martijn Zijlstra op
Absoluut niet ontregelen en zeker geen regels schrappen.
Daar is de tijd niet rijp voor.
Door Henk Becks (Vm Hoofd Financien) op
Ik ben zelf, net als Jan Fraanje roepende in de woestijn geweest. Op steun van VNG, diverse belangenorganisaties hoef je niet te rekenen. Graag wens ik Jan nog vele goede jaren toe
Door Herman Zwart (Interim manager lokale overheden) op
Jan
Eens met je opvatting. Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Altert blijven en nieuwe kansen pakken. Regelvrije ruimtes zijn voorwaarde voor experimenten en ruimte voor burgerinitiatieven én voor gemeenten zelf.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Het artikel van Van Bostel spreekt mij aan. Er is al een enorme wildgroei ontstaan van maar liefst 970.000 ambtenaren op lokaal, provinciaal en rijksniveau en maar liefst 1,5 miljoen subsidieafhankelen. Ik heb het dan nog niet over de bouw van zeer prestigieuze, honderden miljoenen kostende, stadskantoren en gemeentehuizen zoals in Utrecht en Almelo die grotendeels leeg staan. Allemaal gefinancierd door de belastingbetaler!
Door Opmerker op
De gemeentesecretaris van deze gemeente is zeer optimistisch van aard. Dat kan, als men praat vanuit een theoretisch kader. Het lijkt, gemeentesecretaris, of u de realiteit niet meerekent in uw model. Of u heeft de interview tekst niet kunnen nalezen.
Door Karel de Bruin op
Regelvrije zones,meer verantwoordelijkheid,grenzen vervagen en experimenteerruimte ?
Kijk eens goed naar de chaos om u heen in de wijken.
Ziet u het niet ?
Neem uw verantwoordelijkheid en praat met het OM.