of 59281 LinkedIn

Justitie betaalt ´met grote tegenzin´ geld aan Wob-misbruikers

Het Openbaar Ministerie heeft in het verleden ‘met grote tegenzin’ forse bedragen aan dwangsommen uitgekeerd aan Wob-misbruikers

Het Openbaar Ministerie heeft in het verleden ‘met grote tegenzin’ forse bedragen aan dwangsommen uitgekeerd aan misbruikers van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  Dat zegt het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in een reactie op een recente uitspraak van de Raad van State (RvS). 

Repeat players
Daaruit blijkt dat het ministerie van Veiligheid en Justitie sinds 2012 voor ruim 290.000 euro aan dwangsommen en proceskosten heeft uitgekeerd aan één rechtsbijstandverlener. 
Net als veel andere overheidsorganisaties heeft het OM te maken met mensen die de Wob gebruiken om dwangsommen en proceskostenvergoedingen op te strijken. ‘Deze Wob’ers zijn door rechters repeat players genoemd, afgeleid van het grote aantal verzoeken dat ze indienen. In sommige gevallen gaat het om honderden per jaar’, aldus een woordvoerder van het CVOM.  

Misbruik

Justitie heeft volgens hem in het verleden dus met grote tegenzin forse bedragen uitgekeerd aan Wob-misbruikers. ‘Daartoe waren wij wettelijk verplicht. In die tijd ontbrak jurisprudentie over hoe om te gaan met repeat players die steeds de grenzen van de wet opzoeken. Wij hebben met het voeren van vele procedures er alles aan gedaan het misbruik aan te pakken en rechter van het misbruik te overtuigen.’ 

Bijna drie ton
Maar dat lukte vaak niet en zo kon het gebeuren dat een rechtsbijstandverlener bijna drie ton aan vergoedingen uitgekeerd kreeg. Dat deed hij door in een paar jaar tijd honderden administratief beroepschriften, Wob-verzoeken, ingebrekestellingen en overige correspondentie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in te dienen.

Kwade trouw
Volgens de RvS bestaat er geen twijfel over dat de rechtsbijstandverlener uit is op geld. Zijn ‘handelwijze kan niet anders worden begrepen dan bedoeld om de besluitvorming van de minister te vertragen zodat deze een dwangsom verbeurt en om proceskostenvergoedingen te verkrijgen’. Dat de rechtsbijstandverlener zijn bevoegdheid om proceskostenvergoedingen en dwangsommen gebruikt om geld van de overheid te incasseren, geeft volgens de bestuursrechter blijk van ‘kwade trouw’. ‘Derhalve heeft hij misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid.’

Uitwassen bestrijden
De woordvoerder van het OM wijst erop dat er inmiddels veel jurisprudentie is ‘waarin discutabele werkwijzen én bepaalde vormen van misbruik niet meer gehonoreerd worden’. Justitie zal volgens hem procedures blijven voeren om ‘uitwassen te bestrijden’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat de jaarlijkse kosten van het misbruik tussen de 8 en 14 miljoen euro – inclusief de tijd ambtenaren die kwijt zijn aan het behandelen van Wob-verzoeken.

Wetsvoorstel
Er wordt al geruime tijd gesproken over aanpassing van de Wob. Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken wilde de wet loskoppelen van de Wet dwangsom, maar een besluit daarover werd afgelopen zomer uitgesteld. De Tweede Kamer wil een alternatief wetsvoorstel voor de Wob een kans geven, de Wet open overheid (Woo). Initiatiefnemers D66 en GroenLinks proberen een meerderheid voor hun voorstel te krijgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
@ zeurende burger realiseert zich niet dat de kosten van deze woblichters door de samenleving moeten worden opgebracht en de samenleving dat zijn alle burgers bij elkaar (u en ik). Laat iedere verzoeker een beperkt legesbedrag betalen voor zijn verzoek. Dan haal je de kwaadwillenden eruit en laat je niet de samenleving voor diensten aan een ander opdraaien maar betaalt ieder zelf voor de door hem verlangde dienst.
Door Inventief (Inventief) op
De oplossing: laat de WOB-gelden persoonlijk door de falende ambtenaren betalen en er zullen zich bijna geen fouten of onterechte weigeringen meer voordoen !
Door Burger (Burger) op
Er zijn ook overheden die misbruik roepen, terwijl ze zelf ten onrechte weigeren informatie openbaar te maken of fout op fout stapelen. Dat komt ook veel voor, maar daarover hoor je de zeurende ambtenaren natuurlijk niet. Ook de term 'repeat player' wordt hier fout gebruikt. Immers hoeft een repeat player niet per se misbruik te maken. Zo is de overheid bijvoorbeeld ook heel vaak een repeat player.
Door Mats op
@Opmerker, daar is al veel over gesproken, maar het probleem is dat je misbruik moet vast kunnen stellen en de angst is dat overheden misbruik gaan maken van zo'n clausule om onder dingen uit te komen. Vervolgens kost zoiets veel tijd waarin de boete mogelijk steeds opstappelt.

@JanVan, oprecht een prachtige oplossing. Storten in een soort fonds voor het algemeen nut. Moeilijk om te bepalen waar dat dan heen moet, maar wel erg goed idee.
Door Ernst (beschouwer) op
@Jan van: wat en geweldig idee Jan. Als het om de prikkel gaat... en dat gaat het, dan zou elke maatschappelijke bestemming uitstekend zijn! Dit is wat ze noemen""out of the box-denken".
Door JanVan op
Verander de WOB zo dat de 'WOB-boete" niet gaat naar de indiener van een WOB verzoek gaat, maar naar bijvoorbeeld de overheid. Het gevolg zal zijn dat oneigenlijke WOB geen financieel gewin is te behalen dus drastisch zullen dalen. En de motivatie om tijdig aan een WOB verzoek blijft in stand.
Door Opmerker op
Vroeger (nog?) zag je in de trein bij de "noodrem" een mededeling: "misbruik wordt gestraft". Zoiets moet met moderne wetgeving toch te regelen zijn?