of 64621 LinkedIn

Jorritsma: gemeenten financieel afhankelijker dan ooit

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma vindt het een goede zaak dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in de Agenda lokale democratie het verruimen van het lokale belastinggebied meeneemt. Want ondanks het grotere takenpakket van gemeenten, zijn ze financieel ‘afhankelijker dan ooit.’

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma vindt het een goede zaak dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in de Agenda lokale democratie het verruimen van het lokale belastinggebied meeneemt. Want ondanks het grotere takenpakket van gemeenten, zijn ze financieel ‘afhankelijker dan ooit.’

Klem
Dat zei Jorritsma in haar Nieuwjaars speech bij de VNG. ‘Hoeveel verantwoordelijkheden we inmiddels als gemeenten ook hebben, financieel gezien zijn we afhankelijker dan ooit’, aldusJorritsma. De maatschappij wordt steeds meer horizontaal georganiseerd en gemeenten vinden langzaam hun plek in de netwerksamenleving, zei Jorritsma. Toch lopen geldstromen nog altijd verticaal en bepaalt de rijksoverheid of en hoe ver de geldkraan openstaat. Dat zet gemeenten klem en’het zet daarmee de lokale democratie klem’, aldus Jorritsma.


Breder kijken
De VNG is daarom tevreden over de opmerking van Plasterk over een ruimer belastinggebied en ondersteunt dat ook. ‘Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat we breder kijken, want de financiering van gemeenten gaat over meer dan lokale belastingen.’ Jorritsma haalt daarbij een rapport van het COELO aan dat vandaag gepresenteerd wordt. De cijfers uit dat rapport tonen volgens haar aan dat het ‘hoog tijd is dat er fundamenteler naar de financiering van lokaal beleid en lokale taken wordt gekeken’.  Een afwachtende en reagerende rol past de VNG daarom niet meer, vindt ze.

Bereidheid was er niet
Naast meer vrijheid voor het heffen van belasting, pleit de scheidend voorzitter van de VNG ook voor meer beleidsvrijheid en vertrouwen vanuit Den Haag.  ‘Ik kijk terug op een jaar waarin mij sterk het gevoel bekroop dat de bereidheid om sámen op te trekken als overheid er helemaal niet was! Dat kan niet zo blijven doorgaan. Gemeenten zijn al lang niet meer het uitvoeringsloket van de rijksoverheid maar een zelfstandige, krachtige bestuurslaag die samen met andere partijen, ook binnen de overheid, een inspirerende en essentiële rol spelen in een veranderende samenleving.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Klinkklare nonsens. Alle gemeenten hebben al hun eigen inkomsten (gemeentefonds, eigen inkomsten via bekend terreinen e.d.). Daarbinnen moeten zij hun sluitende (!) begroting opstellen en zo nodig de tering naar de nering zetten. Er is geen enkel steekhoudend argument om het belastinggebied voor (al dan niet financieel slecht geleide) gemeenten te verruimen.
Door Dirk op
Gemeenten moeten zo min mogelijk eigen inkomsten hebben. We willen geen Amerikaanse situatie dat de ene gemeente baadt in luxe, en de ander geen geld heeft voor noodzakelijkheden. Kan Tietjerksteradeel anders ooit dezelfde zorg verschaffen als Amsterdam?

Daarnaast willen we niet dat gemeentelijke inwoners de dupe worden van een bezuiniging bij het rijk door lokale belastingverhoging.
Door henk op
In navolging van eerdere vvd akties om dingen die goed zijn meer commercieel te maken ,kunnen we natuurlijk de gemeente volledig privatiseren. De marktwerking zalzondr twijfel weer tot meer chaos leiden en uiteindelijk veel hogere kosten. Jorritsma moet gewoon zeggen dat deze regering andere keuzes maakt. Er is geld genoeg voor windmolen subsidies, straaljagers, belastingverlaging voor bedrijven etc.
Door Niels op
@Jeroen. Het kan ook zo zijn dat de gemeenten in jouw voorbeeld eigenlijk een herindeling nodig hebben, waardoor ook de rijkeren weer binnen dezelfde gemeente vallen en dus ook weer meebetalen. Vorm volgt functie, lijkt me. Op zich ben ik dan ook wel voor om meer gemeentelijke mogelijkheden om belastingen te heffen, zo lang de schaalgrootte van Nederlandse gemeenten maar zo veel mogelijk overeenkomt met de spreiding van haar "gebruikers".
Door Jeroen van Oort (Econoom) op
De afgelopen jaren heb ik verschillende steden/stadsbesturen in Europa bezocht. Daar werd veelal met afgunst gekeken naar de Nederlandse situatie waarin de lokale democratie GEEN (nauwelijks) eigen belastingen kennen. Groot probleem in verschillende landen is dat de beter bedeelden naar de gemeenten om grote steden heen trekken omdat het belastingregime daar aantrekkelijker is. De steden moeten daarom bij een relatief armere bevolking voor meer minder bedeelde mensen meer belasting heffen.

Laten we in Nederland goed nadenken voor we lokale democratie ook met eigen belastingen laten spelen. Mijn voorstel zou zijn de solidariteit tussen inwoners van verschillende Nederlandse gemeenten hoog te houden en de belastingopbrengsten via het rijk - hetgeen overigens ook efficient is - herverdelen over de gemeenten. Laten zoals het is dus.