of 62812 LinkedIn

IPO veegt landsdelendiscussie van tafel

'Geen enkele provincie is voornemens om een fusietraject in te gaan', aldus voorzitter Johan Remkes op het jaarcongres van het IPO (Interprovinciaal overleg).

Minister Plasterk zal in geen enkele provincie steun vinden voor een fusievoorstel. Draagvlak voor de kabinetsvisie om de provincies op termijn te laten opgaan in vijf landsdelen ontbreekt op dit moment volledig. 'Geen enkele provincie is voornemens om een fusietraject in te gaan', aldus voorzitter Johan Remkes op het jaarcongres van het IPO (Interprovinciaal overleg).

Geen fusievoornemens

De provincies wijzen van bovenaf opgelegde blauwdrukken af. Inhoudelijke en maatschappelijke opgaven zijn leidend voor eventuele samenwerking. Waar nuttig en nodig wordt op dit moment al veelvuldig en 'grensoverschrijdend' samengewerkt door provincies, zei Remkes in zijn jaarrede. Eventuele schaalvergroting kan prima van onderop worden gerealiseerd. Met de nadruk op 'eventuele', aldus Remkes, want op dit moment zijn daartoe geen concrete voornemens.

 

Niet experimenteren

Remkes gebruikte in zijn rede ferme bewoordingen om de landsdelenvisie van het kabinet te verwerpen. 'Het Huis van Thorbecke leent zich niet voor laboratoriumachtige experimenten met ongewisse uitkomst.' Volgens het IPO heeft het kabinet nog steeds niet duidelijk gemaakt welk probleem wordt opgelost met de vorming van landsdelen en waarin het takenpakket van de landsdelen zou verschillen van dat van de provincies.

 

Takendiscussie belangrijk

Het ontwerpvoorstel voor een fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is inmiddels door de drie provincies afgewezen. 'Er is uitsluitend gekeken naar het weggummen van grenzen', zegt Remkes in een toelichting na afloop van zijn jaarrede, 'terwijl wij in de Noordvleugel de takendiscussie belangrijk vinden. Maar daar heeft de minister (Ronald Plasterk, Binnenlandse Zaken) niets mee gedaan.' Remkes kan zich voorstellen dat rijkstaken worden overgeheveld naar provincies, zodat zij daadwerkelijk een krachtig middenbestuur kunnen vormen. Hij noemt bijvoorbeeld verkeer en vervoer en culturele infrastructuur. 'De minister heeft het over economische dynamiek in de regio's. Dan moet hij ons ook iets in handen geven om die te stimuleren.' 

 

Plasterk overtuigd van middenbestuur

Ook Plasterk sprak op het IPO-jaarcongres. Hij verklaarde zich 'volledig overtuigd van belang krachtig middenbestuur'. Hij is bereid om met zijn collega's in het kabinet te kijken of en welke taken kunnen worden overgedragen naar de provincies nieuwe stijl. Binnenkort komt de minister - na bestudering van alle ingediende zienswijzen - met een nieuw voorstel voor de Noordvleugel. Dat zal niet hetzelfde zijn als het concept, beloofde hij. Zo wil hij nog eens goed kijken naar de grenzen van de superprovincie,  bijvoorbeeld bij de gemeente Noordoostpolder. 'Er valt ook over andere grenzen te praten', aldus Plasterk. 

 

Niet meewerken aan gesloten huishouding

Remkes ageerde nog eens fel tegen de voorgenomen 'materieel gesloten huishouding' van de provincies. Daar werken de provincies niet aan mee, aldus de IPO-voorzitter. 'Als Plasterk denkt taken van de provincies te kunnen afromen, klopt hij op een gesloten deur.' In zijn reactie stelde Plasterk niet aan te sturen op de Grondwetswijziging die daarvoor nodig is. Maar Remkes is er niet gerust op en vindt een waarschuwing op zijn plaats. 'Als de minister verstandig is, geeft hij hieraan geen prioriteit.'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door yvonne morselt (waterschapsbestuurder) op
Als de voordelen van opschaling naar landsdelen door de huidige provinciebestuurders niet worden gezien, wordt het misschien tijd discussie te gaan voeren over het opheffen van provincies en geen tussenstap meer te maken naar landsdelen. De grote gemeentes (door de provincies wonderlijk genoeg voortvarend bijna opgedrongen aan bestaande gemeentes!) die straks op basis van gezond verstand gevormd zullen worden zijn uitstekend in staat om in rechtstreekse verbinding met het rijk te doen wat gedaan moet worden. Datzelfde geldt voor de waterschappen. De toegevoegde waarde van de provincies wordt al jaren niet meer ervaren, noch door decentrale bestuurders, noch door burgers. Onnodige , dure en bureaucratie in stand houdende bestuurslaag. Onderzoek toont dat keer op keer aan.
Door Karel op
Ik ben het volledig eens met de voorgestelde landsdelen, bespaar een hoop geld maakt het middenbestuur sterk zeker in relatie tot de grote gemeenten die nu door de provincies al dan niet gedwongen worden gevormd.
Dus laat die provincies eens naar zichzelf kijken en een conclusie trekken over hun rol en omvang.
Door JRS Jaarda (gepensioneerd) op
Provincies bevorderen in het algemeen herindeling van gemeenten. Zij schromen niet om daarbij dwang uit te oefenen. Hypocriet is het dat provincies samenvoeging van provincies niet willen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Gewoon rigoureus het mes zetten in dit politieke handjeklap en de provincies opheffen. Hun taken kunnen gemakkelijk worden overgenomen door de opgeschaalde gemeenten (regio's).
Door Ruby op
twee landsdelen is meer dan genoeg, balkenende-noordoost kan in de E.U. blijven, de Hel is een keuze niewaar..
Door hans van elzakker (burger) op
Provincies zeggen me niet zoveel. Ik ben voor de goedkoopste oplossing. Als 4 landsdelen miljoenen goedkoper is dan 12 provincies zeg ik: direct doen! Niks geen metingen, onderzoeken en consultaties.
Door onbegrijpelijk op
onbegrijpelijk van de PVDA dat ze zich zo door de VVD laten gebruiken. Nergens in Nederland is hiervoor draagvlak. Kost alleen maar veel papier, autoritjes, kletsuren en veel smakelijke diners, maar levert niets op. en o ja, Plasterk is weer 3 jaar koud-gesteld
Door Maciste (docent staats- en bestuursrecht in ruste) op
De snode plannen van Plasterk tonen aan dat deze minister gespeend is van elk historisch besef. Zou hij wel eens hebben gehoord van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een statenbond van zeven soevereine provinciën?
Door p op
Als je het goed moet doen moet je naar het hele takenpakket van de NlLoverheid gaan kijken, ook naar die van het Rijk (die toch door Europa een stuk minder te doen heeft).

Ik zounwel eens een bestuurskrachtmeting willen doen van departmenten, te beginnen met BZK :)
Door Mijn mening op
Laat de regering eerst maar eens aantonen dat men alle andere problemen kan oplossen...i.p.v te verergeren zoals dat nu al jaren het geval is. Eerst problemen oplossen...dan pas met een ander probleem komen. Maar nu blijft men wijzigingen doorvoeren die géén zoden aan de lekkende dijk zetten...en die alles nog onoverzichtelijker en onwerkbaarder maken dan al het geval is. Samenwerken blijkt al niet mogelijk...dus samenvoegen lijkt me nu nog veel te voorbarig !!!