of 64231 LinkedIn

IPCC: stijging van zeespiegel is onomkeerbaar proces

Nederland is een soort leeggepompte badkuip, met aan de randen steeds hoger staand water, stelt Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Slangen is hoofdauteur van het onderwerp zeespiegelstijging in het VN-klimaatrapport dat maandagochtend verscheen. 'Hoe dichter het water bij de rand komt, hoe groter de kans op overstromingen als het stormt.'

Nederland is een soort leeggepompte badkuip, met aan de randen steeds hoger staand water, stelt Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Slangen is hoofdauteur van het onderwerp zeespiegelstijging in het VN-klimaatrapport dat maandagochtend verscheen. 'Hoe dichter het water bij de rand komt, hoe groter de kans op overstromingen als het stormt.'

Onomkeerbaar 

Het stijgen van de zeespiegel door opwarming van de aarde is onomkeerbaar, aldus het VN-klimaatpanel IPCC. Slangen: 'Zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door de opwarming van het klimaat. Het is een soort thermometer van klimaatverandering, omdat er zo veel belangrijke processen in samenkomen. Warmer oceaanwater zet uit en daardoor komt de zeespiegel hoger te staan. Ook komt er smeltend landijs van gletsjers en ijskappen in de oceaan terecht waardoor de zeespiegel nog verder stijgt. Daarnaast wordt er grondwater opgepompt voor bijvoorbeeld consumptie en irrigatie van landbouwgrond, en ook dit water komt uiteindelijk in de oceaan terecht.'


Twee graden warmer

De aarde kan in de komende twee decennia met 1,5 graad opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, meldt het IPCC.  Ze voorspellen dat de aarde in de loop van deze eeuw zal opwarmen met meer dan 2 graden, tenzij ingrijpende maatregelen worden genomen. De klimaatdeskundigen zeggen dat het afgelopen decennium waarschijnlijk de warmste periode was in de afgelopen 125.000 jaar. Door een combinatie van uitstoot en ontbossing zit de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer op een niveau dat ongeveer 2 miljoen jaar niet is gezien.

 

Preciezer 

De getallen uit het IPCC-rapport verschillen niet heel veel met het vorige rapport uit 2013, aldus Slangen. Wel is het nieuwe rapport preciezer. 'Zo kunnen we nu concreet maken wat de verwachte bijdrage van het smelten van Antarctica is voor verschillende broeikasgas-scenario’s, terwijl dit in het vorige rapport nog niet kon.' Hoe sterk de zeespiegel stijgt, verschilt namelijk regionaal, aldus het NIOZ. In Noord-Europa is het smelten van Antarctica extra relevant. Door een effect van de zwaartekracht zorgt het smeltwater van de Zuidpool aan onze kant van de wereld voor een extra zeespiegelstijging van 10 procent bovenop de wereldgemiddelde zeespiegelstijging.

 

Keringen dicht 
Door die zeespiegelstijging gaan we volgens het NIOZ in Nederland veel vaker hoog water meemaken, namelijk iedere twee tot tien jaar. Concreet betekent het dat de Oosterscheldekering of de Maeslantkering veel vaker dan nu dicht moeten gaan om overstromingen vanuit zee te voorkomen. Het IPCC-rapport laat volgens het NIOZ zien dat de mate van de zeespiegelstijging sterk wordt bepaald door de hoeveelheid broeikasgassen die we vanaf nu uitstoten. 

 

Steeds extremer

'Het rapport bevestigt wat wij in onze dagelijkse praktijk zien: het weer wordt steeds extremer', stelt bestuurslid Hetty Klavers van de Unie van Waterschappen. 'Kijk maar naar de watersnood Limburg en de afgelopen drie extreem droge zomers. Maatregelen om ons aan te passen aan deze veranderende omstandigheden zijn nu nodig.'

Grenzen
De waterschappen investeren jaarlijks 1,8 miljard euro in de zorg voor sterke dijken, schoon en voldoende water en voeren het Hoogwaterbeschermingsprogramma uit. Klavers: 'Het watersysteem loopt echter tegen grenzen aan. We kunnen het water niet langer volledig naar onze hand zetten: water moet sturend worden in de inrichting van Nederland. Van het nieuwe kabinet vragen we dit ordeningsprincipe nadrukkelijk te omarmen en daar structureel financieel aan bij te dragen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
Steve Irwin, the Crocodile Hunter on Collision Course kon ook geweldig danger, danger, danger, danger sissen voor scenes die hij zelf had geënsceneerd. Tja, je moet toch wat om het iets te laten lijken...
Door Robin (influencer) op
Het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken, meer niet. Ik hoor en lees al decennia dit soort alarmerende berichten, opgefrist met wat nieuwe gebeurtenissen. Ik vraag me af waar zich dan recent gigantische overstromingen vanuit zee hebben plaats gevonden. Volgens mij was de tsunami in Japan/2011 de grootste, maar dat had een andere oorzaak, nl aardbeving.
Het rampje in de Ardennen en Eiffel had niets met de zee te maken.
Door PIet (Gepensioneerd) op
En wat doen we in dit laaggelegen gebied? De bevolking laten groeien met meer dan 100.000 mensen per jaar. Onder leiding van SIGRID KAAG een miljoen woningen bouwen en dan ook nog meer natuur en meer windmolens en meer zonneparken. Eerst maar even leuk wonen met z’n allen en daarna komt de haalbaarheid daarvan.
Door J.A. Wel op
Gezien de alarmerende krantenkoppen en het graag geëtaleerde eigen gelijk (Hoi, Frans Timmermans) komen deze rapporten precies op het goede moment> Ik geloof er niets van dat dit nu allemaal door incidenten van de laatste maanden. Er zit gewoon een dikke agenda en nog veel dikkere bult geld achter om nog veel meer centen binnen te harken.

Vacatures

Van onze partners