of 64120 LinkedIn

IPCC: stijging van zeespiegel is onomkeerbaar proces

Nederland is een soort leeggepompte badkuip, met aan de randen steeds hoger staand water, stelt Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Slangen is hoofdauteur van het onderwerp zeespiegelstijging in het VN-klimaatrapport dat maandagochtend verscheen. 'Hoe dichter het water bij de rand komt, hoe groter de kans op overstromingen als het stormt.'

Nederland is een soort leeggepompte badkuip, met aan de randen steeds hoger staand water, stelt Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Slangen is hoofdauteur van het onderwerp zeespiegelstijging in het VN-klimaatrapport dat maandagochtend verscheen. 'Hoe dichter het water bij de rand komt, hoe groter de kans op overstromingen als het stormt.'

Onomkeerbaar 

Het stijgen van de zeespiegel door opwarming van de aarde is onomkeerbaar, aldus het VN-klimaatpanel IPCC. Slangen: 'Zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door de opwarming van het klimaat. Het is een soort thermometer van klimaatverandering, omdat er zo veel belangrijke processen in samenkomen. Warmer oceaanwater zet uit en daardoor komt de zeespiegel hoger te staan. Ook komt er smeltend landijs van gletsjers en ijskappen in de oceaan terecht waardoor de zeespiegel nog verder stijgt. Daarnaast wordt er grondwater opgepompt voor bijvoorbeeld consumptie en irrigatie van landbouwgrond, en ook dit water komt uiteindelijk in de oceaan terecht.'


Twee graden warmer

De aarde kan in de komende twee decennia met 1,5 graad opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, meldt het IPCC.  Ze voorspellen dat de aarde in de loop van deze eeuw zal opwarmen met meer dan 2 graden, tenzij ingrijpende maatregelen worden genomen. De klimaatdeskundigen zeggen dat het afgelopen decennium waarschijnlijk de warmste periode was in de afgelopen 125.000 jaar. Door een combinatie van uitstoot en ontbossing zit de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer op een niveau dat ongeveer 2 miljoen jaar niet is gezien.

 

Preciezer 

De getallen uit het IPCC-rapport verschillen niet heel veel met het vorige rapport uit 2013, aldus Slangen. Wel is het nieuwe rapport preciezer. 'Zo kunnen we nu concreet maken wat de verwachte bijdrage van het smelten van Antarctica is voor verschillende broeikasgas-scenario’s, terwijl dit in het vorige rapport nog niet kon.' Hoe sterk de zeespiegel stijgt, verschilt namelijk regionaal, aldus het NIOZ. In Noord-Europa is het smelten van Antarctica extra relevant. Door een effect van de zwaartekracht zorgt het smeltwater van de Zuidpool aan onze kant van de wereld voor een extra zeespiegelstijging van 10 procent bovenop de wereldgemiddelde zeespiegelstijging.

 

Keringen dicht 
Door die zeespiegelstijging gaan we volgens het NIOZ in Nederland veel vaker hoog water meemaken, namelijk iedere twee tot tien jaar. Concreet betekent het dat de Oosterscheldekering of de Maeslantkering veel vaker dan nu dicht moeten gaan om overstromingen vanuit zee te voorkomen. Het IPCC-rapport laat volgens het NIOZ zien dat de mate van de zeespiegelstijging sterk wordt bepaald door de hoeveelheid broeikasgassen die we vanaf nu uitstoten. 

 

Steeds extremer

'Het rapport bevestigt wat wij in onze dagelijkse praktijk zien: het weer wordt steeds extremer', stelt bestuurslid Hetty Klavers van de Unie van Waterschappen. 'Kijk maar naar de watersnood Limburg en de afgelopen drie extreem droge zomers. Maatregelen om ons aan te passen aan deze veranderende omstandigheden zijn nu nodig.'

Grenzen
De waterschappen investeren jaarlijks 1,8 miljard euro in de zorg voor sterke dijken, schoon en voldoende water en voeren het Hoogwaterbeschermingsprogramma uit. Klavers: 'Het watersysteem loopt echter tegen grenzen aan. We kunnen het water niet langer volledig naar onze hand zetten: water moet sturend worden in de inrichting van Nederland. Van het nieuwe kabinet vragen we dit ordeningsprincipe nadrukkelijk te omarmen en daar structureel financieel aan bij te dragen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan (Onderzoeker) op
Het lezen van het IPCC rapport zelf kan helpen bij de discussie. Voor Hetty Klavers: het rapport zegt dat er geen stijgende trend is in het aantal overstromingen. Van de vijf scenario,s noemt het IPCC het hoogste scenario niet meer referentiescenario maar een onwaarschijnlijk scenario. Een meer waarschijnlijk scenario betekent voor 2100 een zeespiegelstijging van 60 tot 70 cm. Iedereen in Nederland houdt dan makkelijk droge voeten.
Door Jean (IT) op
Jammer is dat er naar aanleiding van dit rapport geen enkele politicus is die zegt dat we met z’n allen moeten consuminderen. Met alleen een energietransitie komen we er niet. Het energiegebruik per huishouden stijgt nog steeds. Jammerlijk. Misschien is de oorzaak dat niemand iets roept over consuminderen, dat de politiek niet wil accepteren wat eraan vast zit, namelijk meer delen met elkaar. Consuminderen kan alleen in een samenleving die heel anders is opgebouwd. Een minder individualistische samenleving.
Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien toch eens tijd om ook zoutwater om te zetten in zoetwater en dat als drinkwater te gebruiken? Alle beetjes helpen.
Door Rood Hesje (frolijke vluiterd) op
@Bertus: ik stem helegaar geen D66;
@Toine: tsja soms is het niet anders;
@Boris: als u nu lekker stoned richting het zeewater loopt dan staat @Nico uit Loenen daar klaar om u een snelle,l inburgeringscursus zeezoogdier te geven
Door Boris op
..we zijn verloren...verlaat de planeet...dieren en planten eerst. Ik rook mijn laatste joint, en zie dat het goed komt.
Op naar het volgende paniekrapport.
Door Toine Goossens op
Maurits Chabot haade in de Volkskrant de Vlaamse minister van Leefmilieu Bruno Tobback aan:
'Bijna elke politicus weet wat hij moet doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Er is alleen geen enkele politicus die weet hoe hij daarna nog verkozen moet worden'.

Politici kunnen dit niet alleen. Zij hebben brede steun nodig om windmolens, transformator stations, hoogspanningslijnen, grote energietransitiecomplexen (waterstof fabrieken), warmteopslag e.d. te realiseren.
De organisaties die daar verantwoordelijk voor zijn, laten keer op keer weten dat die projecten 5 tot 7 jaar vertraging oplopen als gevolg van lokaal, individueel, verzet. Niemand steekt zijn nek uit om dat verzet aan de kaak te stellen.
Waar blijven de natuur- en milieuorganisaties om dat verzet van individuen aan de kaak te stellen. Het zou hen sieren om onder aanvoering van Urgenda het verzet van burgers tegen de noodzakelijke infrastructuur aan te kaarten.

Shell is veroordeeld om zich intensiever in te spannen voor het realiseren van klimaatdoelen. En ondertussen staan wij toe dat burgers dat vervolgens via het bestuursrecht kunnen frustreren.

Wie durft daar eens stelling over in te nemen?
Door Toine Goossens op
@Mark,

Wilt u mij uitleggen wat u bedoelt. Deze presentatie betreft namelijk niet de door de wetenschappers opgestelde rapporten, maar de ambtelijke vertaling daarvan naar alle landen Die bij het IPCC betrokken zijn. Iedere zijn, ieder woord, wordt gewogen voordat het het fiat krijgt van alle betrokken landen.
Bij iedere volgende klimaatbijeenkomst is dit de tekst waaraan ieder land gehouden gaat worden. Dit is het minimale gemeenschappelijke vertrekpunt. Het kan alleen maar scherper worden.
Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar) op
Zoals we weten hebben alle zeezoogdieren zich op het land ontwikkeld conform de evolutie theorie. Door discriminatie/selectie is er volgens deze theorie biodiversiteit ontstaan die dit mogelijk maakt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeezoogdier .Tijd dus voor een inburgeringscursus, het is een kwestie van
snel aanpassen als deze zee stijging onomkeerbaar is.
Door Bertus (Beleidsadviseur) op
@Rood Hesje, ik denk dat Sigrid Kaag door uw redeneringen heel goed snapt hoe zij stemmen kan trekken. Helaas zijn er te veel zoals u. De hypocrisie van D66 kan daardoor gedijen. Ze roepen wat over het milieu en goed onderwijs, nemen anderen in moreel opzicht de maat en roepen schande schande..…en Rood Hesje stemt D66. Jammer hoor. Het ook een partij waar mensen zoals jij die anderen voortdurend de maat nemen, zich uitstekend thuisvoelen.
Door Rood Hesje (zomerzon) op
@E.Nabled: dat u uw cynisme hier op de lezers botviert was mij al lang tijd duidelijk. Er moet mij echter van het oprecht begane hart dat u fulmineert tegen een D66-bewindsvrouwe, terwijl ik haar VVD-collega-flapdrol-minister-ik-laat-de-kwestbaren-graag-in-de-steek-president (zwaai zwaai naar Groningen en Limburg) diezelfde uitingen doet. Dus geachte heer Ingeschakeld, waarom nu steeds zo'n eenzijdige benadering.
Overigens riekt uw cynisme naar fatalisme. En de Amerikaane Evangelicals: we hebben zat gekken op deze aardkloot rondlopen. Robin de non influencer bijvoorbeeld, om er slecht 1 te noemen. Maar dat mag ons de moed, drang en hoop niet ontnemen om die Aarde te koesteren, beter te maken en niet te (laten) misbruiken

Vacatures

Van onze partners