of 59130 LinkedIn

Inwoners Landgraaf willen niet fuseren met Heerlen

Bij een woensdag gehouden raadgevend referendum in de Limburgse gemeente Landgraaf stemde 78 procent van de stemmers tegen de fusie met Heerlen, bijna 20 procent is voor. De opkomst was ruim 45 procent.
16 reacties

Een ruime meerderheid van de inwoners van Landgraaf is tegen de voorgenomen fusie met Heerlen. Bij een woensdag gehouden raadgevend referendum in de Limburgse gemeente stemde 78 procent van de stemmers tegen de fusie, bijna 20 procent is voor. De opkomst was 43,7 procent.

Fel verzet

De gemeente hoopt dat de Tweede Kamer straks de uitslag van het referendum meeweegt in de besluitvorming. Het fusieplan ligt nu nog bij de Raad van State, die later advies uitbrengt. Het Landgraafse gemeentebestuur verzet zich fel tegen de herindelingsplannen. Heerlen liet eerder weten juist voor een samensmelten met buur Landgraaf te zijn.


Voor fusie

Maar ook in Landgraaf lopen de gemoederen hoog op: de voltallige oppositie weigerde woensdagavond naar de uitslag van het referendum te komen. De oppositie is voor een fusie met Heerlen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ger Wetzels (Burger van Landgraaf.) op
Ik vraag de politiek in Den Haag om de mening van de Landgraafse burger te respecteren. Dus Laat een gezonde gemeente als Landgraaf zelfstandig blijven.
Dat lulverhaal wat de provincie beweert klopt totaal niet. Want ook in de raad van Landgraaf is nooit een meerderheid geweest. Daarom zit er nu een nieuw collegeomdat het vorige hierover gevallen is omdat ze geen meerderheid hadden.
Dus die verhalen van Dhr, Koopmans klopt ook helemaal niks van. Luister naar de burger en laat Landgraaf zelfstandig verder gaan.
Door palmen op
Het wordt langzaam tijd dat de politiek gaat ingrijpen, een provinciebestuurder roept maar wat leugens en meteen worden er plannen gemaakt om gemeentes samen te voegen. Dhr.Koopmans van de Cda gaat hier een gevaarlijke weg in, de bewoners van Landgraaf willen niet fusreren, maar Koopmans blijft maar volharden dat dit wel het geval is. Het tegendeel is nu bewezen en dan mag de provincie (koopmans) ook zijn ongelijk eens toegeven en alles in het werk stellen zodat de Landgraafse burgers blijven wat ze zijn, Landgravenaren en geen Heerlenaren, het zou hem sieren, maar onze politiek kennende wordt er weer niet naar de burgers geluisterd en maakt deze kleine egoïstische man van het Cda verder gebruik van zijn mogelijkheden om de fusie door te drukken,Dit heet communisme
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Juinen moet blijven.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Ik hoop van harte dat Landgraaf haar eigen weg mag varen, maar zo te lezen, zijn de kaarten al geschud!
Door Ellen Jasmijn (Inwoner van Landgraaf) op
Bijna heel mijn leven woon ik in Landgraaf. En dat met veel plezier. Toen ik vorig jaar hoorde dat er misschien sprake zou zijn dat Landgraaf zou moeten fuseren met Heerlen ben ik erg geschrokken. Daarom ben ik me gaan verdiepen over het hoe en wat waarom deze fusie nodig zou zijn. De fusievoorstanders hebben mij niet kunnen overtuigen met de argumenten waarom de fusie volgens hun nodig zou zijn. Heel erg vind ik het dat de Provinciale Staten onze mooie stad willen dwingen om opgenomen te worden in de stad Heerlen. Ik heb bij het referendum gekozen voor zelfstandigheid. Daarom hoop ik dat dat de politiek rekening houdt met de keuze van heel veel Landgraafse inwoners met hun nee tegen de gedwongen fusie met Heerlen.
Door Nic Heuvelmans (Gemeenteraadslid) op
Dit kan en mag de politiek in Den Haag niet naast zich neerleggen. Na een ruime meerderheid in de gemeenteraad heeft nu ook een zeer ruime meerderheid van de burgers uitgesproken tegen deze van bovenaf opgelegde fusie te zijn. De vorige coalitie weigerde een dik jaar geleden een referendum te houden. Waarom? Waarschijnlijk omdat men de uitkomst wist en de provincie dan niet achter zich kon krijgen. Gedeputeerde Koopmans beweerde namelijk dat er in Landgraaf wel draagvlak was onder de bevolking. NIET dus!
Door Maarten op
Het referendum heeft een goede representatieve opkomst en de inwoners van Landgraaf hebben eindelijk hun stem kunnen laten horen. Het is een duidelijke NEE geworden. Het zou de politiek sieren om wat met deze uitkomst te doen.
Overigens is deze 43,7% opkomstpercentage een stuk hoger dan bv. de EU-verkiezingen of het Ukraine referendum en vergelijkbaar met de gemeenteraadsverkiezingen.
Door W. Heinrichs (burger inwoner Landgraaf) op
Dit is de eerste keer dat inwoners zich hebben kunnen uitspreken over het voornemen tot gedwongen fusie. Het zgn. BMC rapport beweert wel een representatief onderzoek onder de bevolking te hebben gehouden maar dat is pertinent onjuist. Naast een geringe respons van slechts 33 % van de kleine minderheid die gevraagd werd moet meegenomen worden dat BMC blijkens een verklaring in Bijlage 1.3 bij het rapport BEWUST het woord Herindeling heeft vermeden in de vraagstelling.. Deze misleidende raadpleging die dus slechts tot respons van maar enkele procenten van de bevolking leidde moet de basis vormen voor de conclusie dat er onder de bevolking van Landgraaf voldoende draagvlak voor een fusie zou zijn. Evidente onzin ! Trouwens: onder de bevraagden in Heerlen was de respons nog minder namelijk maar 25 % van de geadresseerden. Het referendum van 22 november is in Landgraaf gehouden los van raads- of provincie of Kamerverkiezingen en de opkomst van 44 % is dus zeer bevredigend. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat door politieke partijen die voorstanders van de fusie zijn een intensieve ontmoedigingscampagne gevoerd is om mensen te overtuigen van de zinloosheid van het uitbrengen van hun stem. "Het haalt toch niets uit, blijf beter thuis" etc. Heel mooi dus dat ruim 78 % van de stemmers TEGEN de fusie is.
Door Wim Thibaudier (Beveiliger ) op
Ik ben geboren en getogen in Landgraaf. Ik woon nu geruime tijd in zuid Holland. Als ik met pensioen ga hoop ik terug te keren naar Landgraaf. Maar ik zou er niet willen wonen als het gemeente Heerlen is. Ik wens alle inwoners heel veel sterkte toe en ons nieuwe kabinet heel veel wijsheid.
Door Jan (Geen) op
De mensen van de pvda en vvd hebben een goeie baan gekregen un heerlen en bij de provincie daarvoir in ruil hebben ze landgraaf asn heerlen willen verkopen