of 65101 LinkedIn

Inwoners Geldermalsen verdelen 100.000 euro

De 100.000 euro die de gemeenteraad van Geldermalsen beschikbaar stelde als Leefbaarheidsbudget is door de bevolking democratisch verdeeld over tien projecten. Met het beschikbaar stellen van een Leefbaarheidsbudget wil de gemeenteraad de lokale bevolking van de elf tot de gemeente behorende kernen stimuleren nog meer dan tot nu toe de regie over hun leefgemeenschap in eigen handen te nemen.

De 100.000 euro die de gemeenteraad van Geldermalsen beschikbaar stelde als Leefbaarheidsbudget is door de bevolking democratisch verdeeld over tien projecten.

Met het beschikbaar stellen van een Leefbaarheidsbudget wil de gemeenteraad de lokale bevolking van de elf tot de gemeente behorende kernen stimuleren nog meer dan tot nu toe de regie over hun leefgemeenschap in eigen handen te nemen.

 

Bevorderen sociale cohesie

De opdracht was te komen met een breed gedragen project dat de sociale cohesie en leefbaarheid bevordert. In totaal werden in een paar weken tijd 36 projecten ingediend. De plannen varieerden van het realiseren van een speeltuin, tot een Lingegrachtconcert, een knutselochtend voor 55-plussers, herplaatsen van een gestolen windhoos-monument en het opknappen van een dorpshuis. Daarna mocht de bevolking via een stemming aangeven welke projecten voor een bijdrage van maximaal 10.000 euro in aanmerking zouden moeten komen. Het resultaat was volgens burgemeester Miranda de Vries (PvdA) ‘overweldigend’ met 1900 geldige stemmen – één digitale stem per huishouden.

De initiatiefnemers kunnen terugvallen op ambtelijke begeleiding bij het verder uitwerken van hun plannen. De gemeente heeft er twee ambtenaren voor vrijgemaakt. ‘Voor de rest laten wij het zoveel mogelijk los’, zegt woordvoerder Co van Leeuwen van Geldermalsen. ‘Dat zal voor sommige raadsleden nog een hele opgave worden. Maar wij verwachten, de burgemeester voorop, dat je veel kunt overlaten aan de inwoners.’ Behalve dat Geldermalsen de aanpak leefbaarheid en de samenhang in de gemeenschap bevordert, voorziet de gemeenten op de lange termijn ook een positief effect op het onderhoud van en zorgzaamheid voor datgene wat er van de grond is gekomen.

 

Spreiding over veel kernen

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de stemmen vanuit de bevolking voor 70 procent zouden meewegen en dat de gemeenteraad met een eigen keuze de overige 30 procent zou benutten. Dit om indien nodig te kunnen zorgen voor een betere spreiding over de gehele gemeente – Geldermalsen telt meerdere kernen. ‘Dat bleek niet nodig’, aldus De Vries. ‘De bevolking zelf wist met haar stemmen tot een brede spreiding over alle kernen te komen. Besloten is daarom het woord helemaal aan de inwoners te laten en af te zien van de 30 procent bestuurlijke invloed.’

Sommige kernen vielen gisteravond niet in de prijzen, maar die krijgen in september een nieuwe kans. De gemeente stelt dan namelijk opnieuw een ton beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten. In het najaar zal bij de begrotingsbehandeling voor 2016 duidelijk worden of de aanpak ook volgend jaar een vervolg krijgt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ida van Est-Vink (inwoner) op
Het is een geweldig initiatief van de raad. Maar over hoe de stemverdeling zal nog nagedacht moeten worden. Want verenigingen met veel leden zullen altijd winnen van kleine clubs of is het de bedoeling dat we in winkels en op plekken waar veel mensen komen stemmen gaan werven. Volgens mij kan dat toch niet de bedoeling zijn.

Vacatures

Van onze partners