of 59281 LinkedIn

Investeren in zonnepanelen piekt

Particulieren investeren steeds meer in het zelf opwekken van energie, vooral in de vorm van zonnecollectoren. Vooral de mogelijkheid voor kleinverbruikers energie niet gebruikte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet – de zogeheten saldering – verklaart de toegenomen populariteit.

Particulieren investeren steeds meer in het zelf opwekken van energie, vooral in de vorm van zonnecollectoren. Vooral de mogelijkheid voor kleinverbruikers energie niet gebruikte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet – de zogeheten saldering – verklaart de toegenomen populariteit.

Regionale subsidies

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.  Volgens de VVD-bewindsman bedroeg de gemiddelde jaarlijkse investeringsgroei sinds 2011 91 procent. In de periode van 2004 tot 2011 was die groei gemiddeld 13 procent. 'De groei is naast de salderingsregeling ook te danken aan nationale en regionale subsidies en aan de sterke daling van de kosten van zonnepanelen', aldus Kamp.

 

Terugverdienen

Terugverdientijd blijkt voor particulieren een belangrijke drijfveer om te investeren in zonnepanelen. Als gevolg van salderingsregeling verbetert de business case voor particulieren. Salderen heeft de terugverdientijd in 2015 verkort van 14 jaar naar circa 7 jaar. De terugverdientijd, waarbij 50 procent van de particulieren bereid is om te investeren, ligt tussen de 5 en 9 jaar. Het onderzoek laat volgens Kamp zien dat een financiële stimulans van de overheid nog nodig is om investeringen in lokale hernieuwbare energieproductie te stimuleren en de huidige groei te behouden.

 

Investeringszekerheid

Kamp baseert zich op onderzoek van adviesbureau PwC. Dat stelt dat het gebruik van zonnepanelen de meeste steun geniet onder de bevolking, met name omdat ze betrekkelijk eenvoudig te plaatsen zijn. Kamp benadrukt dat het gebruik van zonnepanelen het draagvlak voor de energietransitie vergroot. 'Dit is voor mij een belangrijke reden om de ondersteuning van investeringen in lokale hernieuwbare energieproductie nu en in de toekomst voort te zetten, zolang deze zonder steun onrendabel is,’ aldus de VVD-bewindsman. Hij acht het van belang om burgers en bedrijven de komende jaren investeringszekerheid te geven voor de aanschaf van zonnepanelen. PwC schat de kosten voor het rijk als gevolg van de salderingsregeling op 80 miljoen euro in 2015. Dat komt dan door de gederfde energiebelasting en de opslag duurzame energie.

 

Nadeel

Verder concludeert PwC overigens dat salderen de prikkel wegneemt voor kleinverbruikers om het eigen verbruik achter de meter te optimaliseren en daarmee het elektriciteitssysteem te ontlasten. Dat remt innovatieve ontwikkelingen die het energiesysteem efficiënter en betrouwbaarder kunnen maken en kunnen bijdragen aan duurzame initiatieven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martien Das (adviseur lokaal klimaatbeleid) op
Voor particulieren zijn geen landelijke subsidies voor aanschaf zonnepanelen (soms wel lokaal), alleen de Energielening. Voor zonnecollectoren (zonneboiler) is wél een nationale aanschafsubsidie www.rvo.nl/isde
Door lex op
Subsidie op zonnepanelen gestopt.

Dacht laatst nog iets gelezen te hebben over nieuwbouwwijken waar dankzij een financiële steun tienduizenden panelen op de daken zijn geïnstalleerd.

Uit wel potje het geld ook komt dat maakt ook niet uit, ik zeg dat dergelijke projecten zonder belastinggeld gefinancierd moeten worden.

Laten exploitanten en investeerders dit maar doen.
"De kost gaat voor de baat" is een oud nederlands gezegde.
Door Benny Scholte Lubberink (Beleidsadviseur) op
Even wat misverstandjes opgehelderd:
De in 2012 ingevoerde nationale subsidie op zonnepanelen is eind 2013 alweer gestopt. Wel is er de nationale energiebespaarlening die voor 75% mag worden gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen. Maar die lening moet dus gewoon worden terugbetaald.
En de salderingsregeling werkt uitsluitend als een belastingmaatregel omdat je ook je energiebelasting mag “salderen”. Het is dus géén subsidie. En voor alle duidelijkheid: De Wet Belastingen op Milieugrondslag bevat een zogenaamde “zelfopwekkingsvrijstelling” die kortweg bepaalt dat je over met je eigen zonnepanelen opgewekte en verbruikte elektriciteit geen energiebelasting hoeft te betalen. Keurig geregeld dus.
Door antoon (directeur bestuurder Won.corp.) op
Wel jammer dat je in de (voormalige) gemeente Schijndel geen medewerking krijgt. Wanneer je vraagt om de boom die wat schaduw levert, te toppen (niet om de boom te verwijderen) wordt simpelweg gesteld dat de boom er eerder stond dan dat er zonnepanelen liggen. Dus heeft de inwoner pech gehad. Had hij maar geen zonnepanelen moeten aanschaffen, Dit werd telefonisch medegedeeld door een ambtenaar, met de mededeling dat dit niet op papier zou worden gezet. Echt een stimulans voor het energieprobleem en voor het terugdringen van uitstoot.
Door Johan van Wolfswinkel (Wethouder) op
Op dit moment kan je beter je geld op je dak leggen dan op de bank zetten. Dat heeft 2.effecten Je doet mee aan een klein stukje energie neutraler leven en het levert direct wat op. Subsidie is hierbij dan ook niet nodig.
Door lex op
Ik ben ook helemaal niet tegen zonnepanelen wel zelf betalen zonder subsidie.

Dacht dat zonnepanelen op dit moment 60 cent per watt kost.

Ik vind dan ook dat subsidie niet nodig is. Zonnepanelen verdienen zich binnen 4 jaar terug daarna is het winst pakken.

1977 hebben ze huursubsidie ingevoerd in nederland, wat heeft dit tot gevolg gehad. Juist dat de huur prijzen de pan uitrijzen.

Heel veel Nederlanders kunnen inmiddels hun huur niet meer betalen en dreigen hun huis uitgezet te worden.

Voor 1977 waren de huren ook betaalbaar.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Lijkt me vrij logisch want burgers hebben niks met windmolens die ergens bij boeren in een weiland staan, waar alleen de boer jaarlijks 30.000 euro per jaar wijzer van wordt. Dit is een veel directere oplossing. Gewoon een setje panelen op je dak en je energierekening speert omlaag. Leuker kunnen we het niet maken, zou ik zeggen!
Door lex op
Stoppen met de subsidies, stoppen met de bakken met geld dat over de balk word gegooid.

Subsidie is helemaal niet nodig, zonnepanelen zijn zo goedkoop geworden dat subsidie helemaal niet nodig is.

Windemolens dat is iets voor exploitanten investeerders laten zij het maar betalen niet de belastingbetaler.

Kortom Natuurlijke energie prachtig en ik ben er helemaal voor ik heb ook zonnepanelen op me dak.

Ik vind alleen dat er geen cent belasting naartoe mag gaan er zijn wel belangrijkere zaken als.

Goede ouderenzorg wat nu om te janken is.
Betaalbare gezondheidzorg afschaven eisenbijdrage.
Betaalbare sociale huurwoningen maximaal 40% van het inkomen.

Kortom stoppen die subsidies.

Door Jeannette op
De energiebelasting was een extra maatregel om mensen te stimuleren minder fossiele energie te gebruiken. Nu dit gebeurd leidt het Rijk verlies. Nee, het rijk heeft zich rijk gerekend en zou blij moeten zijn dat bereikt wordt wat deze extra belasting maatregel beoogd heeft. Deze extra maatregel wordt gewoon steeds minder nodig. Maar ja, zo'n extra potje is zo lekker he.
Door Theo van Es (Senior Adviseur Energieneutraliteit) op
Dit is een zeer positief bericht, dat aantoont dat steeds meer mensen bezig zijn met energiebesparing en duurzame energie.
Het is wel jammer dat ook Binnenlands Bestuur zonnecollectoren (voor het maken van warm water) verwart met zonnepanelen (voor de productie van duurzame elektriciteit).