of 63908 LinkedIn

‘Intrekken vergunning boeren sneller dan onteigenen’

Om de stikstofcrisis aan te pakken, is het ‘onontkoombaar om ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging’ van vergunningen van boerderijen die dichtbij een beschermd natuurgebied liggen.
15 reacties

Om de stikstofcrisis aan te pakken, is het ‘onontkoombaar om ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging’ van vergunningen van boerderijen die dichtbij een beschermd natuurgebied liggen.

Stikstofcrisis

Dat heeft de landsadvocaat geschreven in een advies aan het ministerie van Landbouw, bevestigt het departement na berichtgeving van het AD. Eerder lekten al twee voorstellen uit van het kabinet om de stikstofcrisis op lange termijn aan te pakken. Die twee 'varianten' zijn naar verluidt voor advies bij een aantal instanties voorgelegd, waaronder de landsadvocaat. In de varianten wordt het onteigenen van boeren als optie besproken, ‘maar daarbij wordt gewezen op de ingrijpende gevolgen daarvan, en op het feit dat onteigeningen tot langdurige procedures aanleiding kunnen geven’, zegt de landsadvocaat. ‘Maar vanuit juridisch perspectief kan dat geen reden zijn om die instrumenten niet in te zetten.’

 

Sneller

De landsadvocaat, die de staat in juridische procedures bijstaat, schrijft verder dat het intrekken van een vergunning sneller soelaas kan bieden dan het onteigenen van boeren. Onteigening kan jaren duren, maar ‘met intrekking kan snel een effectief resultaat worden bereikt: minder depositie’. Met die term wordt stikstof bedoeld die neerkomt op de natuur. Het ministerie van Landbouw neemt het advies voor kennisgeving aan. Het departement benadrukt dat vrijwilligheid altijd het uitgangspunt zal zijn, maar dat dwang vooral als laatste redmiddel niet wordt uitgesloten.

 

Woedend
Boerenorganisatie LTO Nederland reageert woedend op het advies. 'Het scenario waarin rechtmatig verkregen en getoetste vergunningen worden ingetrokken is schandalig', zegt de lobbyclub. 'Wij accepteren onder geen beding dat boeren rechteloos gemaakt worden.' Ze roepen landbouwminister Carola Schouten op 'dit onzalige scenario in te trekken'. Volgens LTO heeft een eventueel besluit over het intrekken van vergunningen een 'ongekende' precedentwerking voor alle ondernemers in Nederland.

 

Verontwaardigd

Het advies van de landsadvocaat om vergunningen van boeren in te trekken om de stikstofcrisis aan te pakken, leidde ook tot verontwaardigde reacties uit de Tweede Kamer. Maar sommige parlementariërs hebben wel begrip voor het advies, dat dinsdag op straat kwam te liggen. ‘Kom op mensen. Zo gaan we toch niet met elkaar om’, zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk op Twitter. ‘Stikstofuitstoot moet omlaag, eens. Maar maak gebruik van autonome krimp die al bestaat, versnel die met aantrekkelijke regelingen.’

 

Paniekadvies

Volgens GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet volgt ‘dit paniekadvies’ op ‘tweeënhalf jaar niets doen’. De Raad van State oordeelde in mei 2019 immers al dat de oude stikstofaanpak te weinig doet om de natuur te beschermen. Volgens haar moet er snel wat gebeuren ‘om de natuur te redden. We kunnen geen dag langer wachten op een nieuw kabinet’. VVD-Kamerlid Thom van Campen noemt het een ‘wedstrijdje ‘wie heeft de grootste gereedschapskist’’. Dat ‘brengt stikstofoplossingen absoluut niet dichterbij’, aldus de liberaal. ‘Die oplossing mag niet eenzijdig van de staat komen. Daarbij is iedereen nodig: boeren, natuurorganisaties en de industrie en zeker geen onruststokerij.’

 

Kwaad met kwaad

‘Hebben boeren nog rechten!?’ vraagt SGP'er Roelof Bisschop zich af. ‘Niet als het aan de landsadvocaat ligt blijkbaar. Als we kwaad met kwaad zouden willen vergelden, zou hij onmiddellijk ontslagen worden.’ D66-Kamerlid Tjeerd de Groot denkt ‘dat er steeds meer steun komt voor het idee dat je echt moet ingrijpen. Als het nodig is, dan is dit kennelijk ook een optie’, zegt hij over het eventueel intrekken van vergunningen. ‘Het werd ook al genoemd in eerdere rapporten.’ Volgens De Groot is duidelijk dat veel meer stappen nodig zijn om te voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat. Ook om de vergunningverlening voor bijvoorbeeld bouwprojecten weer op gang te brengen. ‘Je moet doen wat nodig is. Als het nodig is, dan zul je ook impopulaire maatregelen moeten nemen’, vindt hij. Wat de D66'er betreft staat vrijwilligheid wel voorop. ‘Maar als dat geen optie is, zul je ook anders moeten kunnen ingrijpen als overheid. In het belang van de natuur en de hele maatschappij.’ (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
"Leuk' om te lezen voor de boeren die in aanmerking komen voor het intrekken van hun vergunning: de Nederlandse kolencentrales maken dit jaar een comeback: in 2021 is al 50% meer stroom door ze geproduceerd dan in 2020. Bron: AD 16/9. Die centrales houden hun vergunning echter wel!
Door Rellie op
D'66 Kamerlid Tjeerd de Groot: Je moet doe wat nodig is. Als het nodig is dan zul je ook impopulaire maatregelen moeten nemen'. OK, einde citaat. Dat zou je kunnen doen door per direct Tata Steel te sluiten: dat bedrijf stoot zo veel giftige stoffen uit dat bij sluiting gelijk al je bouwprojecten door kunnen gaan. Tel uit je winst!
Door Spijker (n.v.t.) op
Ga eerst maar eens goed uitzoeken of de methaanuitstoot van koeien wel een groter probleem is dan de CO2 uitstoot van (sommige) industrieën of andere sectoren. Wel een evenwichtig beleid voeren.
Door p op
@Arie mag ik dan zo'n koe die pure stikstof uitscheid (schijt), gouwe handel!
Door Arie op
Als je binnenkort een scheet moet laten ben je al vergunningsplichtig. Wat een betutteling. 78% van lucht bestaat uit dit element. Als dit de regel is voor de agrarische sector geldt dit ook voor alle andere sectoren en burgers. Zal wel net zo gaan als zure regen, hoor je niemand meer over. Beter is dat de ECB de rente gaat verhogen zodat armlastige landen hun schulden gaan terugbetalen. Beter dan allerlei regeltjes te verzinnen en Europese prietpraat te verkopen. Komt de samenwerking zeker ten goede.
Door Nico uit Loenen op
@P, het klopt dat de sector zelf een stevige vinger in de pap had/heeft met de milieuwetgeving en bij de provincies zelfs de regels weer weten aan te passen met externe saldering, de LTO lobby is erg vindingrijk. Maar het is de overheid die tot die nieuwe regels besluit, en handhaven of controleren van regels.... daar doen men bij de provincie niet aan. zie https://joop.bnnvara.nl/nieuws/eu-buigt-voor-boe …
Door p op
@Nico, falende overheid? Falend ondernemersschap, de sector heeft bewust de grens opgezocht! Nederland kleurde (en kleurt) al buiten de lijntjes mbt milieu...en dan ga je doodleuk je richten op groei
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
Deze gedachte is ontstaan door falend beleid van de overheid door indertijd zonder na te denken het melkquotum vrij te geven, waardoor agrariërs direct gingen investeren in nieuwe stallen en meer vee. Vervolgens bijna een miljard per jaar aan subsidies van de EU rondstrooien, opgebracht door de belastingbetaler (ca 500 euro/j per gezin) en nu de vergunningen maar intrekken? Wat een oliedom pruts beleid, zie https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/ho …
Door p op
Als je werkt met een vergunningenstelsel is dit toch een logisch advies? Overigens, als Nederland zich netjes aan de regels had gehouden ipv derogatie aan te vragen, was dit nooit gebeurd. Maar ja sommige economische sectoren zijn nu eenmaal gelijker dan andere...
Door J.A. Wel op
Hier, vlakbij het Fries-Drenthse Woud, worden veel melkvee bedrijven opgekocht door lelie- en bollenkwekers uit het Westland en de Flevopolders. Bij die teelten worden gigantische hoeveelheden bestrijdingsmiddelen gebruikt. De vervuiling is een veelvoud van de melkvee bedrijven. Maar kennelijk is dat dan weer geen enkel punt, want geen stikstof???

Vacatures

Van onze partners