of 63946 LinkedIn

Inkomen van Ververs blijft een mysterie

Oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver en haar man zijn hun huurhuis nog niet uit, ondanks een gerechtelijke uitspraak die zegt dat ze de woonboerderij in Voorst afgelopen maandag al hadden moeten verlaten. De verhuurder is nu aan zet.

Ondanks een gerechtelijke uitspraak dat ze hun huurhuis, een woonboerderij in Voorst, uiterlijk afgelopen maandag moesten verlaten, hebben oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver en haar man dat vooralsnog niet gedaan. Volgens de curator die haar faillissement afhandelt is nu de verhuurder aan zet. Het blijft een mysterie uit welke bronnen de Ververs hun huur betalen, want officieel zijn ze failliet.

Huuropzegging
De Ververs wonen al een jaar in een riante huurvilla in de gemeente Voorst met een maandelijkse huursom van 2050 euro. Dat is opvallend, want de maandelijkse inkomsten van het stel zijn 1400 euro. Daarbij zijn de Ververs in juli 2016 failliet verklaard, nadat ABN AMRO hun faillissement had aangevraagd wegens een (hypotheek)schuld aldaar van 2,7 miljoen euro. De Ververs frustreren hun faillissement doordat met name Gerard Verver weigert gegevens te verstrekken over hun inkomsten. Het risico bestaat zo dat hun schulden verder oplopen. Curator Kees van den Bergh zegde daarom begin april 2017 de huur van het woonhuis van de Ververs op. 'De huur stond niet in verhouding stond tot hun opgegeven inkomsten en vastgesteld is dat de huur werd betaald uit inkomsten die in de boedel horen te vallen. Dat mag niet.'

Verhuurder aan zet
In een kort geding betichtten de Ververs hem van onzorgvuldigheid, maar afgelopen vrijdag vond de voorzieningenrechter dat daar geen sprake van is. Wilma en Gerard Verver hadden het pand uiterlijk 15 mei hebben moeten verlaten, maar zij hebben dat vooralsnog niet gedaan. 'Ik heb daar nog geen bevestiging van', aldus Van den Bergh. In verschillende media doen verhalen de ronde dat Van den Bergh de politie wil inzetten, als de Ververs geen uitvoering geven aan de gerechtelijke uitspraak, maar volgens hem is nu eerst de verhuurder aan zet. 'Hij heeft de huuropzegging geaccepteerd en het is nu aan hem om stappen te ondernemen. Hij kan hen vorderen de woning te verlaten.'

Zoon betaalde

Het AD meldt dat de Ververs hebben aangekondigd de uitspraak van de rechter weer aan te gaan vechten, maar dit nog niet hebben gedaan. Ook zegt de krant dat afgelopen vrijdag tijdens de zitting van het kort geding bleek dat zoon Ivo de huursom van april en mei heeft betaald. In eerdere maanden zouden huursommen zijn overgemaakt door Fysiotherapie Verver, de praktijk van Gerard Verver, waarvan de aandelen zijn ondergebracht in een stichting administratiekantoor waar zoon Ivo directeur van is.

Gijzeling
Gerard Verver staat overigens 30 mei weer voor de rechter waar hij nog één keer de kans krijgt om openheid van zaken te geven. Als hij dat niet doet, volgt gijzeling en kan hij maximaal 1 jaar in de cel belanden. Wilma Verver zelf hoeft zich niet voor de rechter te verantwoorden, aangezien zij officieel geen inkomen heeft. Volgens Van den Bergh wordt nog wel steeds onderzoek gedaan naar geldstromen van de Ververs. Zowel Wilma Verver als haar woordvoerder Klaas Wilting zijn per sms benaderd om commentaar op de kwestie te geven, maar hebben hier allebei niet op gereageerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lezer op
Een misselijk makend verhaal en van het niveau van een roddelkrant. Niemand kan overleven zonder inkomsten. De burgemeester had zelf geen ontslag moeten nemen en had dan zeker een uitkering ontvangen. Erg vreemd dat Jan Fransen, toen commissaris van de Koning van Zuid-Holland (VVD) en na pensionering Staatsraad, uitgerekend iemand uitkoos om in Schiedam schoon schip te maken die zo met deze zaak verweven was. Te weten mevrouw Leemhuis (VVD), zijn voorgangster. Uitgerekend haar zoon was ook onderwerp van het onderzoek: hij kreeg een baan in Schiedam bij Kabinet terwijl er geen vacature was. Met name dit werd mevrouw Verver verweten. Tijdens het onderzoek werd hij snel bij een andere gemeente tewerkgesteld, omdat zijn moeder als wnd-burgemeester optrad. Hier is sprake van framing en een gezin wordt hinderlijk achtervolgd en tot het uiterste gedreven.
Door RickT op
Tja, wat moeten we met die uitlatingen hier van die M. Driessen??

SOMEREN - De Groep Smeijers uit Someren moet een schadevergoeding van in totaal 4500 euro betalen aan Bureau Integriteit bv (BING). De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat Smeijers ongefundeerde beschuldigingen uitte richting BING. Dat bureau deed onderzoek naar de ontwikkelingswedstrijd rondom het Keelven.

De rechter oordeelde deze week dat 'door het gebruik van die kwalificaties ten onrechte de namen van de onderzoekers zijn bezoedeld. De heren Driessen, Smeijers en Hurkmans zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een vergoeding wegens immateriële schade aan BING en aan de heren Ten Wolde en Kolthof', aldus de rechter in het vonnis.
http://www.ed.nl/someren/smeijers-moet-4500-euro …
Door RickT op
Citaat Ben Paulidus: In de aanloop naar het BING rapport kwamen in een louche kroeg aan de haven van Schiedam meerdere mensen enkele malen samen om te bespreken hoe zij Verver in de media konden verwoesten. De aannemer, enkele politici en ambtenaren, een nu 83 jarige oud journalist (tevens oud leraar van de School voor Journalistiek) almede wat van zijn voormalige leerlingen. Er werd een plan gesmeed hoe de burgemeester negatief in de publiciteit en uiteindelijk ten val gebracht kon worden.
LOL Als ik u was zou ik mij gaan richten op het schrijven van spannende jongensboeken :) :)
Door RickT op
En voor alle Verver adepten hier zou ik willen zeggen, ga u diep schamen. U bent waarschijnlijk allemaal net zo corrupt als mevrouw Verver.
Door M. Driessen op
Gijs, het bureau treft m.i. onverkort zeer ernstig verwijt en blaam omdat het door de gebrekkige wijze van onderzoek en rapportage mede aanjager is geweest, en intussen een bewezen fout onderzoeksrapport nog steeds niet zelf heeft ingetrokken, integendeel, nog steeds verdedigt. Handhaven van een rapport wat bewezen ondeugdelijk is - in strijd met de professionele eisen en waarheidsvinding - kan men professionele als niet integer beschouwen: niet oprecht, niet eerlijk en rechtmatig naar de gemeente en de personen wiens gedrag is onderzocht en be-/veroordeeld. Als ervaringsdeskundige voor mij onverkort een vorm van integriteit-criminaliteit, juist als men de enorm schadelijke zelfs schokkende gevolgen ziet die het rapport heeft gegeven voor alle betrokkenen waar de verantwoordelijken structureel laf voor wegduiken.
Door Gijs op
De heer Paulides zit heel dicht bij de waarheid, Een ex journalist die in 2011 ambtenaar was had al maanden voor het onderzoek aangekondigd dat ze Verver wel eens kapot ging maken omdat zij haar zin niet kreeg. Zij ging haar ex collega's journalisten voeden met allerlei leugenachtige verhalen. De toenmalige fractievoorzitter van de PVDA berichtte aan zijn maten dat nu de tijd rijp was om met Verver af te rekenen, precies 1 jaar voor haar herbenoeming. Met had een aanleiding nodig en dat werd het conflict met de lokale aannemer. Het was niet de bedoeling dat het hele college zou vallen, maar de PVDA die al 30 jaren de scepter zwaaide in Schiedam overspeelde zijn hand. Na het verschijnen van het rapport werd alle energie gestoken om de voor Verver ontlastende bewijzen onder het vloerkleed te vegen. De collusie tussen foute media en foute politici plus een handvol foute ambtenaren deden de rest. BING liet zich als hoer gebruiken en treft slechts een deelt van de blaam, want het meest foute gedrag zat bij de opdrachtgever van het onderzoek, de gemeente Schiedam, die een afrekening op bestelling regelde. Was een goed gesprek met Verver niet verstandiger geweest? Een PVDA-wethouder die zich jarenlang een tiran jegens het personeel had getoonde werd niet eens in het rapport genoemd, terwijl de hele organisatie van hoog tot laag wist wat een kwaadaardig geniepig mannetje dit was. Mijd die stad, je struikelt daar over de hypocrieten en notoire leugenaars. Verver had vijanden, ok, maar die heb je altijd en overal als je aan de boom van verworven rechten gaat zagen. In andere organisaties had ze een medaille gekregen. . .
Door Ben Paulides (raadslid) op
De berichtgeving krijgt inmiddels wel een hele vreemde wending. De familie Verver is failliet verklaard en wordt als wild opgejaagd. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is.

De ellende voor Verver begon in 2011. De PvdA was niet blij met een VVD burgemeester en zij kregen diverse ambtenaren en raadsleden in hun strijd tegen Verver mee. Een aannemer die altijd zonder aanbesteding van de gemeente Schiedam allerlei opdrachten kreeg moest ineens inschrijven op aanbestedingen. Ambtenaren van de gemeente Schiedam hadden namelijk ontdekt dat Schiedam al jaren de regels had overtreden. De aannemer zag hier in de hand van burgemeester Verver.

In de aanloop naar het BING rapport kwamen in een louche kroeg aan de haven van Schiedam meerdere mensen enkele malen samen om te bespreken hoe zij Verver in de media konden verwoesten. De aannemer, enkele politici en ambtenaren, een nu 83 jarige oud journalist (tevens oud leraar van de School voor Journalistiek) almede wat van zijn voormalige leerlingen. Er werd een plan gesmeed hoe de burgemeester negatief in de publiciteit en uiteindelijk ten val gebracht kon worden.

Een journalist Sjoerd B. was daarbij aanwezig maar haakte af. Een familielid van hem had al eerder slechte ervaringen met de aannemer gehad. Sjoerd B. doorzag het misdadige plan.

Er werd een forum opgezet en naast de eerder genoemde personen sloten zich een 5 tal rancuneuze ambtenaren zich aan bij dit forum. Een dodelijke cocktail van bullshit.de lezer doet de rest. Zij plaatsten naar hartelust beledigende en onjuiste berichten op dit forum en in de media.

Maar ja, iemand in een openbare functie moet tegen een stootje kunnen dus men kon tekeer gaan zonder dat er een stokje voor gestoken werd.

Een ambtenaar die zich voor veel geld zich de hele dag zat te vervelen wilde wel wat “inside-informatie” geven. Hij waande zich als een verzetsstrijder in de oorlog. Was hij het niet diegene die een zoontje van iemand in het zadel hield? Zowel de moeder van die persoon alsmede de Provincie Zuid Holland wist precies wie op het forum actief waren. Men deed niets. Er werd zelfs geen aangifte tegen het forum zat omdat men precies wist wie achter het gordijn van deze poppenkast te voren zouden komen. Deze betrokkenen werden door het forum gespaard. Hadden ze wellicht stilzwijgend een niet aanvalsverdrag gesloten?

In ieder geval werd op een gegeven moment besloten om een onderzoek in te stellen naar Verver. Er werd nagedacht wie het onderzoek moest doen. De griffier hield iedereen buiten de deur behalve de meeste bestrafte en meest beruchte forensische accountant van Nederland. Een onderzoeker die graag werkt met anonieme getuigen en onbevestigde verdachtmakingen.

Veel van het rapport werd gebaseerd op zogenaamd “betrouwbare” getuigen en van horen zeggen. Bij de tuchtrechter werd een procedure gevoerd en anders dan hetgeen het forum steeds zegt “Ach, Verver is maar op enkele punten in het gelijk gesteld” maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Een tuchtzaak is net een ballon, als een pijl raak is dan is de ballon lek.

En zo was een registeraccountant zoals Jaap Ten Wolde verplicht hetzij het rapport in te trekken hetzij het rapport aan te vullen. Dat weigert hij (onterecht) en schuift de schuld naar opdrachtgever Schiedam. Deze mag op grond van de Awb echter de onderzoeken van een dergelijk bureau niet zonder meer accepteren. Dit noemt men de vergewisplicht.

De gemeente Schiedam heeft bij BING het geld wat voor het onderzoek betaald werd officieel teruggeëist. Dit wegens wanprestatie maar vermoedelijk blijft het hierbij en deden zij dit slechts voor de show?

Onderzoeker ten Wolde is inmiddels zo vaak veroordeeld dat hij vermoedelijk zelf de tel is kwijtgeraakt. Hij is geen vertrouwenspersoon meer van de NBA, geen accountant meer en zelfs geen directeur meer van BING.
De aannemer die BING met veel valse en onbewezen “feiten” opzadelde is inmiddels verdachten in 2 strafbare feiten. Wellicht is het maar goed dat zijn advocaat getuige was van het feit dat hij een zelfmoordpoging deed en zichzelf in zijn auto in de brand stak anders had dat forum de familie Verver nog als dader gepresenteerd.

Het is inmiddels de meest schandalige periode uit de geschiedenis van Schiedam gebaseerd en op oude wijvenverhalen. Na jaren gespit te hebben in het priveleven van Verver en een haatcampagne a la de KGB waarin zij door de media tot vijand van het volk werd bestempeld is de opbrengst wel erg triest.

Triest is dat de haatcampagne nu zelfs een negatief beeld heeft neergezet bij rechters en de curator.

Jammer dat ik niet alles wil en kan zeggen maar wat hier gebeurde is inmiddels meer dan schandalig .
Een familie wiens leven is verwoest en een aannemer die zwaargewond is omdat hij door de politie verhoord zou worden.