of 63908 LinkedIn

Inhuur externen bij overheid niet aan banden

Het kabinet gaat bij ministeries de inhuur van personeel van buiten niet verder aan banden leggen. De Tweede Kamer wil een afdwingbare norm van 10 procent van de totale uitgaven aan personeel, maar volgens staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) is dat niet werkbaar.
12 reacties
Het kabinet gaat bij ministeries de inhuur van personeel van buiten niet verder aan banden leggen. De Tweede Kamer wil een afdwingbare norm van 10 procent van de totale uitgaven aan personeel, maar volgens staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) is dat niet werkbaar.

Maximum

Dat heeft ze de Tweede Kamer donderdag laten weten. Sinds vorig jaar geldt een maximum van 13 procent. Ministeries die hier overheen gaan, moeten dat uitleggen. Door de lat heel strak vast te leggen op 10 procent, zouden de ministeries niet meer flexibel personeel in kunnen zetten, voert Bijleveld aan.

Wens

Onmiddellijke invoering van een nieuwe norm heeft ook geen zin, omdat de helft van het jaar al voorbij is. Het zou alleen maar leiden tot meer ministeries die te veel personeel van buiten halen. Bijleveld vindt dat het volgende kabinet maar moet aangeven hoe de wens van de Kamer ingewilligd kan worden.

1,3 miljard

Vorig jaar huurden de ministeries voor een bedrag van 1284 miljoen euro aan personeel van buiten in. Dat is 65 miljoen meer dan een jaar eerder, een stijging van ruim 5 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Q (ambtenaar) op
@Snodig
1 ambtenaar die de regie voert over 100 externen? Sorry, maar ik heb wel eens de regie gevoerd over 2 of 3 externen. Dat was al een hele dobber. Externen hebben namelijk een eigen agenda die niet hetzelfde is als de agenda van de overheid.

Als een overheidsorganisatie werkelijk kwaliteit wil leveren (wat overigens lang niet altijd het geval is, vaak is men geïnteresseerd in andere dingen), dan kan dat alleen door voldoende kennis zelf in huis te hebben. Anders raak je onherroepelijk de regie kwijt aan externen die meer gefocust zijn op korte termijn financieel gewin, binnenhalen van vervolgklussen, opbouw van CV e.d.

@Marcel
Als ik het goed begrijp, bedoelt u dat activiteiten (taken, projecten) leidend moeten zijn in het personeelsbeleid, en dat er helemaal geen vaste arbeidscontracten moeten worden afgesloten, of hooguit twee: van de directeur en het hoofd P&O. Interessante gedachte, maar niet werkbaar.

De brandstof voor de motor van organisaties is toch de loyaliteit van medewerkers, het gevoel dat hun toekomst met die van de organisatie verbonden is. Gooi je dat overboord, dan sla je als organisatie geen deuk meer in een pakje boter.

Het is natuurlijk ook een probleem als medewerkers denken dat het niet uitmaakt wat ze doen, omdat de organisatie toch wel voor ze zorgt. Dan verdwijnt hun loyaliteit ook, omdat ze een blinde vlek ontwikkelen voor alles wat ze aan de organisatie te danken hebben. Er zijn dus geen makkelijke oplossingen, het gaat om het zoeken naar kwaliteit en naar een relatie met medewerkers die zowel effectief als humaan is. Zo'n relatie behelst meer dan alleen een klusgericht contract.
Door Marcel (Contractmanager) op
Onderstaand lezende verbaast het mij nog steeds dat het uitgangspunt "een arbeidsovereenkomst" is.

Probeer als maatschappij eens stil te staan bij de klus/opdracht of taak die moet worden volbracht of waarop men wordt afgerekend en niet op de wijze waarop capaciteit die dit doet wordt afgerekend. (dan wel het type contract waaraan die capaciteit wordt gehouden)

Let wel: medewerkers kunnen na boventallig worden of klaren van de klus worden ontslagen en van externen kunnen de inhuurcontracten worden opgezegd. Of stel ik het hiermee te eebvoudig voor??
Door Mark op
Dat bedrag van 1284 miljoen euro is nog veel hoger. De kosten van 'externe inhuur' en dan vooral consultants worden vaak op de kostenplaats van het project geboekt en bewust niet op kostenplaatsen voor externe inhuur. Dit betekent dat de totale kosten van externe inhuur nog veel hoger zijn.
Door Snodig op
Absurd natuurlijk. Dit is falend bestuur, niet durven aanpakken. Zelfde als het afwentelen van de crisis op de 'zwakkere schouders'; het niet aanpakken van de veroorzakerscrisis (waar blijft de belasting fin. transacties etc).

Toekomst:

per afdeling 1 ambtenaar met de regie én 100 externen om het werk uit te voeren.
Want dat is zo veel goedkoper. Politiek is het waarschijnlijk goedkoper, voor de burger alles behalve.
Door Jenn op
@Jan en Morsnova
Ik ben zo'n externe en heb al vaker gepleit dat ik goedkoper of minstens net zo duur ben als een vaste medewerker (zie eerder betoog bij niet hoeven betalen ziekte, vakantie, opleiding). Ik zie om me heen dat ik ook effectiever werk en wél mijn uren maak (ik word daar tenslotte voor betaald). Soms is externe inzet handig voor een project, maar het moet nooit gebruikt worden om de ineffectiviteit van een afdeling te verhelpen. Wat dat betreft ben ik voor steviger functioneringsgesprekken en harde beslissingen als het gaat om niet-functionerende ambtenaren. En dan niet meer de hand boven het hoofd houden (of ergens 'een plekje voor vinden')
Door Q (ambtenaar) op
Er is niets mis met het inhuren van een externe als die beschikt over specialistische expertise. Maar als een ambtenaar in vaste dienst nog maar één ding echt goed kan, namelijk externen inhuren, dan wordt al het andere al gauw "specialistische expertise" en moet die nogal vaak en langdurig worden ingehuurd, en dat kost veel (extra) geld. Dit is een karikatuur, maar op dit punt wringt wel ergens de schoen.

Vandaar dat de mening van VNG-voorzitter Jorritsma dat ambtenaren wegens capaciteitsgebrek eigenlijk alleen nog zouden moeten "regisseren" (zoals onlangs gemeld in Binnenlands Bestuur), met de nodige scepsis zou moeten worden begroet. Als meer overheidsorganisaties zouden leren hun eigen doelmatigheid, productiviteit en kennispositie goed te regisseren, dan is het door Jorritsma gesignaleerde capaciteitsprobleem misschien al grotendeels opgelost.
Door Fleur op
Merkwaardig. Al die ambtenaren die nu roepen dat ze zonder of met minder externe kunnen, geven indirect aan dat ze zelf tijd en capaciteit over hebben.

Door al die kleine overheidsorganisaties is het overigens onmogelijk om kennis te ontwikkelen. Je kunt met een clubje van 10 ambtenaren op het bepaald vakgebied niet deskundig en ervaren worden. Die kennis zal altijd van buiten moeten komen.
Door TIP! (...) op
Conclusie: falend management en bestuur bij de overheid. Tja, de overheid heeft ergens ook wel een gave als het gaat over het in stand houden van dergelijk beleid. Men laat toch ook gewoon toe dat men niet functioneert en daar is de "harde werker" die echt wel wil binnen de overheid gewoonweg ook de dupe van. Deze leeft soms tussen hoop en wanhoop. Hoop dat het door haar/zijn inzet nog wel goed gaat komen, wanhoop doordat haar/zijn cirkeltje van invloed binnen een overheidsbedrijf geen schijn van kans krijgt. Nog steeds wordt aanwezig kennis/kunde eenvoudigweg genegeerd en gekeken naar de functie, want tja heb je een bepaalde functie dan kun je binnen de overheid toch zo'n beetje alles......
Maar voor 1284 miljoen kan er heel wat kwaliteit op de werkvloer worden binnengehaald. Ben overigens ook heel erg benieuwd hoe deze zijn verdeeld, externen zijn namelijk niet alleen consultantes maar zijn ook die mega second opinions, begeleiders van management etc. Maar over het algemeen geldt bij de overheid, niets zo vast als iets tijdelijks.......
Door Morsnova op
@Jan, ik ben het met je eens dat overheden slechte werkgevers zijn - al denken de meeste overheden én ambtenaren daar anders over -, niet uit overtuigig, maar uit desinteresse voor de medewerker. Overheidsmanagers kijken graag naar boven, en vergeten dan daadwerkelijk te investeren - neit die geodkope kulopleidingen, waar je nauwelijks iets aan hebt - in hun personeel. In die gevallen worden externen vaak 'extra' ingehuurd. Ook omdat overheden weinig vertrouwen hebben in eigen kunnen.

Dat neemt niet weg dat 80% van de uitgaven aan externen gewoon bestaat uit uitzendkrachten voor projecten, tijdelijk vacature-invulling, piekwerk, ziektevervanging enzovoorts.
Door Jan op
@Morsnova. Je bent waarschijnlijk een externe? Ben het overigens met je eens dat er best minder ambtenaren mogen komen in combinatie met meer doelmatigheid. Maar nu worden externen te vaak gebruikt om intern het personeelsbeleid niet op orde te hoeven krijgen (symptoombestrijding). M.a.w. ze vervangen geen vaste ambtenaren maar komen er nog eens extra bij. Da's een dure hobby. Vaak weten externen ook niet van de hoed en de rand, en tegen de tijd dat ze dat wel weten, gaan ze weer weg. En dan gaat alles weer z'n oude gangetje.

Vacatures

Van onze partners