De mengvorm is een proef van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die meent dat een strikte naleving van de Drank- en Horecawet niet altijd praktisch is. Het schenken van drank in winkels blijft een overtreding van de wet, vindt de Slijtersunie, en de voorzieningenrechter volgt die redenering. 'Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de gemeente afwijken van handhavingsplicht', schrijft de rechtbank, en daar is in deze situatie geen sprake van.

Onrechtmatig handelen

De Slijtersunie had eerder een zaak aangespannen tegen de VNG naar aanleiding van de pilot, maar haalde eerder deze maand bakzeil. De rechtbank in Den Haag oordeelde toen dat de VNG een beperkte rol speelt bij de pilot en dat het aan individuele gemeentes is om al dan niet er aan mee te doen. De rechter zei toen dat de bestuursrechter moest bepalen of deelnemende gemeenten onrechtmatig handelen. (ANP)