of 63966 LinkedIn

'Iedereen' (18+) verkiesbaar voor stadsdeel-nieuwe-stijl

De mogelijkheden voor Amsterdammers om in een bestuurscommissie te komen, worden verruimd. Dat blijkt uit het voorstel van het college van Amsterdam, dat nu de exacte omvang en takenpakket van de opvolger van deze stadsdeelraden heeft vastgesteld.

Op 19 maart brengen Amsterdammers en Rotterdammers niet alleen hun stem uit voor een nieuwe gemeenteraad, maar ook voor respectievelijk bestuurs- en gebiedscommissies. Het college van Amsterdam heeft nu exacte omvang en takenpakket van de opvolger van deze stadsdeelraden vastgesteld.

 

In Centrum, Noord en Zuidoost gaan de bestuurscommissies uit  dertien leden bestaan.  Die in West, Nieuw-West, Oost en Zuid krijgen ieder vijftien leden. Elke bestuurscommissie kiest een dagelijks bestuur van drie personen. Nu tellt Amsterdam 233 deelraadsleden en 30 deelraadbestuurders.

 

Niet alleen politieke partijen

Nieuw is dat Amsterdammers die uit een land buiten de Europese Unie komen, al drie jaar onafgebroken in Nederland wonen en in Amsterdam staan ingeschreven, zowel mogen stemmen als zich verkiesbaar kunnen stellen voor de bestuurscommissie in hun stadsdeel. Verder mogen voor het eerst niet alleen politieke partijen, maar ook andere groeperingen of individuen zich verkiesbaar stellen.


Dienstverlening

B en W en de gemeenteraad bepalen welke taken zij overdragen aan de bestuurscommissies. Burgers en bedrijven kunnen blijven aankloppen bij de huidige stadsdeelkantoren; die blijven bestaan voor dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

 

Bewonersinitiatieven

De bestuurscommissies worden onder meer verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval en het dagelijks onderhoud in de openbare ruimte. Het voorberereiden van een bestemmingsplan behoort eveneens tot het takenpakket. De bestuurscommissies staan verder aan de lat voor het stimuleren van actief burgerschap en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Ook hebben ze een belangrijke rol bij het werven en bemiddelen van informele respijtzorg voor mantelzorgers.


Alternatief

Het collegevoorstel staat voor 23 en 30 januari op de agenda van de commissie Algemene Zaken. De raad neemt naar verwachting op 12 februari een besluit. De bestuurs- en gebiedscommissies komen in de plaats van de stadsdeelraden en deelgemeenten; een gevolg van wijziging van de Gemeentewet. Door de Wet afschaffing bevoegdheid tot het instellen van deelgemeenten, moesten beide steden op zoek naar een alternatief.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (belastingadviseur) op
Dit betekent dus dat we naast Tweede Kamer, Provinciale Staten en 403 verschillende gemeenteraden ook nog een 4e bestuurslaag hebben met 233 deelraadsleden en 30 deelraadsbestuurders (wethouders) met alle extra ambtelijke kosten en politieke kosten zoals bezoldiging en susidies van dien voor de belastingbetaler.
Door Opmerker op
Het voorberereiden van een bestemmingsplan behoort eveneens tot het takenpakket, staat daar. Hopelijk blijftt men daar op vloerniveau op de hoogte welke wensen de raad (en college) heeft t.a.v. invulling bestemmingsplan.