of 63966 LinkedIn

'Huur van uitkering aftrekken verdedigbaar'

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) vindt het een goed idee om bij wanbetalers het huurbedrag van hun bijstandsuitkering af te trekken. Dit gebeurt momenteel als proef bij 132 Amsterdamse wanbetalers van woningcorporatie Rochdale in Zuidoost.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) vindt het een goed idee om bij wanbetalers het huurbedrag van hun bijstandsuitkering af te trekken. Dit gebeurt momenteel als proef bij 132 Amsterdamse wanbetalers van woningcorporatie Rochdale in Zuidoost.

Proef verloopt succesvol
Volgens André Moerman, voorzitter signaleringcommissie van LOSR/MOgroep, is het juridisch geen probleem dat Dienst Werk en Inkomen (DWI) de betaling op deze manier regelt. De proef is nu enkele maanden bezig en verloopt succesvol. ‘De wet maakt het mogelijk om betaling in natura te regelen. Bovendien: de bijstandsuitkering is in principe bedoeld om de huur van te betalen, dus ik vind het goed verdedigbaar dat DWI dit doet. Wanneer mensen zelf niet in staat zijn om hun schulden af te lossen, kan dit een goede oplossing zijn.’

Wetgeving
Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart noemde in Het Parool het direct overmaken van de huur aan Rochdale ‘op de rand van juridisch acceptabel’. Maar volgens Moerman hoeft Vliegenthart zich geen zorgen te maken, omdat de wetgeving zo’n regeling faciliteert. 'Ik vind het goed verdedigbaar dat Amsterdam hiervoor kiest. Als het toch tot een procedure komt, verwacht ik dat de gemeente in het gelijk wordt gesteld. En dat is maar goed ook. Deze regeling bespaart geld, omdat geldverslindende huisuitzettingen voorkomen worden en het leed van de huurder wordt bespaard. Het is bovendien goed om er in vroeg stadium bij te zijn zodat schulden niet uit de hand lopen.'

Escalatie van schulden
Van een verschuiving van problemen is volgens Moerman niet direct sprake. 'Escalatie van schulden wordt voorkomen. De proef uitbreiden met corporaties Ymere en Stadgenoot door de hele stad ziet Moerman dan ook wel zitten. ‘Schuldproblemen zijn in het begin nog goed oplosbaar en met deze regeling is er een extra mogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen. Een uitbreiding lijkt mij dan ook een goed idee.'

Het project werd bedacht door DWI-directeur Eric ten Hulsen en Rochdale-bestuurder Hester van Buren. Jaarlijks vinden er volgens Het Parool 155 huisuitzettingen plaats, die achtduizend euro per stuk kosten.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hanskuiper (schuldhulpverlener) op
'n voorbeeldje uit de praktijk..
Consulent inkomen heeft een afbetalingsregeling naar een (grote) schuldeiser in het systeem opgenomen. Doorbetaling van zo'n 60,- per maand op een schuld van ca 6500,-
Consulent schuldhulpverlening heeft voor deze cliënt een schuldregeling opgestart. Betalingsvoorstellen al verstuurd. Na veel inspanningen is er sprake van een geslaagde schuldregeling, alle schuldeisers zijn akkoord.
Plots komt deze doorbetaling te voorschijn.. Het schuldenpakket van 6000,- was net geregeld.. Nieuwe, bij consulent schuldhulpverlening, onbekende schuld van 6500 moet aan het schuldenpakket toegevoegd worden. Gevolg.. helemaal opnieuw betalingsvoorstellen versturen en weer van voor af aan starten met onderhandelen.
Door marjolein op
Mensen met een uitkering worden geacht zoveel mogelijk zelf het heft in handen te nemen. Tegelijkertijd wordt hen deze mogelijkheid op grote schaal ontnomen door dit soort maatregelen.
Nog even en we zijn bij het Britse systeem: mensen krijgen alleen leefgeld, de rest wordt geregeld (En bepaald!!) door de overheid.
Dit is niet alleen in strijd met de beleidslijn, maar m.i. eveneens in strijd met de mensenrechten.
Temeer daar woningcorporaties kilo's boter op het hoofd hebben als het gaat om wanprestaties, wanbetalingen, onterechte incasso's, frauduleuze aanbestedingen, absurd hoge vergoedingen voor bestuurders etc.
De sociaal raadslieden die dit ondersteunen weten niet in welke wereld ze leven.
Door Alex Wijnhold (schuldhulpverlener) op
Maar als de gemeente door een fout de huur niet overmaakt en de woningbouworganisatie start een procedure, wie is dan verantwoordelijk voor de gevolgen. Inmiddels begrijp ik dat de gemeente dat in ieder geval niet is......
Door Johan (Adviseur) op
30 jaar geleden gebeurde dit al, en was toen een volledig geaccepteerd fenomeen. Pas, toen Pim Fortuyn een jaar of 12 geleden, de toenmalige huursubsidie (in de regel) rechtstreeks aan de Wbv wilde laten overmaken, werd deze regeling in twijfel getrokken, m.n. door groen links.

Door Niels op
Naast de huur, energie en ziektekosten vergeet u dat er dan ook geld moet worden ingehouden voor voedsel. En tevens noodzakelijke mobiliteit in de zoektocht naar werk c.q. belangrijke sociale contacten. Ik baseer mij ff op de piramide van Maslow. Ik vraag mij af wat er dan nog overblijft van die uitkering, als het al niet te weinig is.
Door Rotterdam (Beleidsmedewerker invordering) op
We zijn terug bij af. Indien nodig, en dat lijkt mij gezien de situatie vd schuldenaar, ook laten gelden voor de ziektekosten en de energielasten.
Door Joris Spoeltman (professional sociale domein ) op
Kan iemand mij uitleggen wat er nieuw aan dit project is. In mijn beleving was dit een jaar of 10 geleden al bij een heleboel gemeentes de praktijk. Met diverse wetswijzigingen is dit toen als een achterhaald idee afgeschaft, omdat we als samenleving vonden dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid had en men gestimuleerd moest worden deze ook te nemen.
Van mij had die praktijk van toen dus mogen blijven bestaan, i.p.v. dat het nu weer als geweldig en nieuw instrument wordt gepresenteerd. Gemiste kans in de voorliggende periode.
Door Gonny (specialist gegevensbeheer) op
Wie een beetje kan rekenen weet dat het geld overmaken naar de verhuurder op termijn een betere regeling is dn het de mensen zelf laten doen. Er zijn gemeenten die dit ook voor de zorgverzekering doen dus ik zie het probleem niet. De gemeente is er toch voor de burger en de ondernemer en daarmee voorkom je veel extra kosten die je aan het eind van de rit nergens op kunt verhalen.
Door H.(Appie) Kootstra (oud wethouder GL Winschoten) op
Op zich is het een goed idee,de mensen met een uitkering willen dit meestal wel maar wel in goed overleg en dan over alle vaste lasten? Alleen het lost de probleem natuurlijk niet op,er is veel achterstand ook van groepen die een goed inkomen heeft,de uitkeringsgerechtigden betalen over het algemeen beter dan de mensen met een hogere inkomen? Het zou beter zijn de vaste lasten aan te pakken die worden zo langzamerhand voor bijna 4 miljoen mensen onbetaalbaar,de VVD en de PvdA hebben met steun van D66 de huren volledig vrijgegeven ,ziekenfondspremies en eigen risico en belastingen worden steeds hoger. Terwijl de mensen worden gekort op huursubsidie,zorgtoeslag minder uitkering en ga zo maar verder,het loopt volledig fout doe daar maat wat aan? De rijken worden zelf nu met een crises steeds rijker en het gelag wordt betaald door de armen.
Door G.J,. de Ruiter op
Op grond van artikel 57 lid A van de participatiewet is het mogelijk de huur direct te betalen voor bijstandsgerechtigden:
Indien en zolang er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen, kan het college:
a. aan de bijstand de verplichting verbinden dat de belanghebbende eraan meewerkt dat het college in naam van de belanghebbende noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand verricht;

Indien voldoende vast is gesteld dat de belanghebbende niet in staat is de huur te betalen is er dus geen juridisch beletsel. Iets anders is de gewoonte die er in het verleden was bij veel sociale diensten om de huur maar direct uit de uitkering te betalen als service,. Daar werd de drempel voor mensen om aan het werk te gaan alleen maar vergroot. Het doel moet toch altijd zijn dat de uitkering zo veel mogelijk een tijdelijke voorziening is. Het is daarom dat het niet normaal is dat een sociale dienst aan budgetbeheer doet, zoals de heer Wijnhold bepleit.