Onrust
De gemeenten hebben ook advies gekregen over hoe om te gaan met de onrust en hoe men in gesprek kan blijven met de verschillende groepen Turkse Nederlanders. (ANP)