of 59794 LinkedIn

Hulp voor ex-wethouders zonder baan

Minister Ollongren gaat actie ondernemen om afgezwaaide bestuurders sneller aan een baan te helpen. Uit een evaluatie blijkt dat de de positie op de arbeidsmarkt voor met name ex-wethouders niet best is. Zo blijkt uit de evaluatie dat vijftig procent van de wethouders van kleinere gemeenten geen nieuwe werkkring heeft kunnen vinden.

Minister Ollongren gaat actie ondernemen om afgezwaaide bestuurders sneller aan een baan te helpen. Onderzocht wordt of werkgevers die gewezen politieke ambtsdragers aannemen in aanmerking kunnen komen voor loonkostensubsidie.

Zo’n loonkostenvoordeel is er sinds januari van dit jaar al voor werkgevers die oudere werknemers – 56 jaar en ouder – vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Omdat gewezen politieke ambtsdragers vaak ouder zijn dan ww-gerechtigden is het volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken niet zo’n gek idee om die uitstroombevorderende maatregel ook voor die doelgroep in te zetten.

Kleinere gemeenten
Het is een van de maatregelen die Ollongren nader wil bestuderen om de positie op de arbeidsmarkt voor met name ex-wethouders te verbeteren. Uit een recente evaluatie blijkt namelijk dat die niet best is. Zo blijkt uit de evaluatie dat vijftig procent van de wethouders van kleinere gemeenten geen nieuwe werkkring heeft kunnen vinden.

EVC-verklaring
Als negatieve invloed gelden de relatief hoge leeftijd van voormalig ambtsdragers, een langere duur van de politieke carrière, alleen of vooral politieke werkervaring, een aan het ambt in plaats van aan de persoon gebonden netwerk en het niet kunnen terugvallen op een ­terugkeerregeling. Oud-bestuurders hebben volgens het ministerie bovendien een imagoprobleem. Omdat verworven ervaring in de politiek te weinig meeweegt, wil Ollongren onderzoeken of het zin heeft ze een EVC-verklaring te geven, een erkenning van verworven competenties. Een bestuurder ontwikkelt  gedurende zijn ambt competenties en vaardigheden die ook in andere functies worden gevraagd. Via een EVC kunnen die competenties voor werkgevers inzichtelijk worden gemaakt.

Terugkeergarantie
De minister wil eveneens een verkenning van de mogelijkheid om als bestuurder tijdelijke werkervaring op te doen, zodat uitkeringsgerechtigde ambtsdragers ook hun tijdens het ambt verkregen meerwaarde aan werkgevers kunnen laten zien. Daar zitten echter wel nadelen aan. Het kan op gespannen voet staan met een integere uitoefening van het ambt. ‘Bij het aanvaarden van een functie tijdens de ambtsvervulling kan daarnaast ook de schijn van belangenverstrengeling optreden’, aldus het ministerie.

Minder beladen is het om als bestuurder tijdens het ambt al aan de slag te gaan met loopbaanoriëntatie. Op die manier kan meteen na het aftreden een vliegende start worden gemaakt met de sollicitatieactiviteiten. Om die reden zou er in de verschillende rechtspositieregelingen een grondslag moeten worden opgenomen voor de vergoeding van de kosten voor loopbaanoriëntatie of mobiliteit bevorderende activiteiten tijdens het ambt. En, last but not least, kondigt de minister in haar brief aan de Tweede Kamer aan een onderzoek te starten naar het effect van een terugkeergarantie, het zogeheten burgerschapsverlof.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 14 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans (afdelingsmanager) op
De reacties van Raymond, Annie en Monique spreken boekdelen qua jargon van 'stakeholders'! Ik zeg: gelijke monniken, gelijke kappen. Wethouders e.d. zijn zwaar bevoorrecht ten opzichte van gewone werknemers: hun reintegratie kunnen en moeten ze zelf betalen.
Door Annie Kempers (directeur) op
Gelukkig blijven we ons allemaal een leven lang ontwikkelen, niet alleen via scholing of cursussen. Belangrijk is het dat je die persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maakt en dat die dan ook officieel gevalideerd wordt. Een ervaringscertificaat geeft een betrouwbaar beeld van waar je staat. En dat is voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt belangrijk. Wat kunt met EVC veel meer aantonen dan met je diploma's van weleer. Het heeft een functie op de arbeidsmarkt zeker als het bekroond wordt met een 'Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute' of een 'Competentiebewijs Arbeidsmarktroute'. Daarmee is het mogelijk een nieuwe of andere start te maken.
Door Monique van Etten-Wiedemeijer (manager Mobiliteitscentrum Regio West Brabant) op
Besten,
Wij zijn een intern overheidsmobiliteitsplatform en zien dat er altijd vraag extern weggelegd wordt om wethouders te bemiddelen. Vervolgens komen wethouders bij ons op de lijn omdat er extern niet geplaatst wordt. Wij zijn daar succesvol in! Valt hier geen beweging in te realiseren?
Door wendy op
Gewoon zoals zovelen "met afstand tot de arbeidsmarkt" doosjes vouwen in het SW -bedrijf om werkritme te houden en werkervaring op te doen. Voor een uitkering dan wel.
Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien moeten oud-wethouders wat meer gestimuleerd worden door de huidige regeling wat ongunstiger te maken en gelijk te trekken met de gangbare wachtgeldregeling? De banen voor deze categorie werknemers liggen op dit moment namelijk over het algemeen voor het oprapen.
Door R. Hoijtink (?) op
Zelfs (semi)overheidsinstellingen en door de overheid zwaargesubsidieerde instellingen houden wethouders (op leeftijd) buiten de deur. Dus laat de minister een SROI invoeren ipv subsidie.
Door Jannie op
Er zijn zoveel mensen van 50+ die gewoonweg niet meer aan het werk lijken te kunnen komen. Gaat de minister daar ook nieuwe mogelijkheden voor scheppen? Of is het weer alleen voorbehouden aan een toch al bevoorrechte elitegroep van oud-politici?
Door Opmerker (orig) op
Hmmm, wat is mis met inschrijven bij een uitzendbureau? Niet weer een aparte regeling.......Een herscholingscursus is wellicht weer wel wat.
De werkloze die niet wethouder is geweest, kent niet de mogelijkheden die door de minister worden benoemd.