of 60715 LinkedIn

Hoogte uitkeringen politieke ambtsdragers openbaar

Dat heeft BZK-minister Knops de Tweede Kamer in een brief laten weten. Gegevens over hoogte en duur van de uitkeringsgerechtigden komen op die manier ieder jaar beschikbaar. De minister vindt het belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de transparantie over die uitkeringen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gaat vanaf januari 2020 jaarlijks een overzicht publiceren met geanonimiseerd per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en de toegekende duur van de uitkering. 

Dat heeft BZK-minister Knops de Tweede Kamer in een brief laten weten. Gegevens over hoogte en duur van de uitkeringsgerechtigden komen op die manier ieder jaar beschikbaar. De minister vindt het belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de transparantie over die uitkeringen.

Burgemeesters
Het gaat om de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, ministers, staatssecretarissen, waarnemend burgemeesters en herindelings­burgemeesters. Het overzicht dat in januari wordt gepubliceerd, beslaat de periode van maart 2010 tot en met december 2019. Het zal daarna jaarlijks in januari worden aangevuld met de gegevens van het volgende jaar.

Het overzicht heeft géén betrekking op voormalige Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, kroonbenoemde burgemeesters, wethouders, voorzitters van waterschappen en dagelijks bestuurders van waterschappen. De uitkering van die ambtsdragers is namelijk de verantwoordelijkheid van de betreffende provincie of gemeente of het betreffende waterschap.

In het overzicht is geen informatie opgenomen over de leden van de Eerste Kamer. Die leden hebben namelijk geen recht op een uitkering op grond van de Appa.

Anoniem
De gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd openbaar gemaakt. Het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de individuele voormalige ambtsdrager weegt volgens de minister zwaarder dan het belang van openbaarheid van de specifieke informatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Er is kennelijk zoveel mis dat de namen niet genoemd kunnen worden.De VVD fractie heeft weer een graaier naast mr drs Klaas, dit keer een Westlander.Wie volgt? Iets voor RTL en TRouw?
Door Henk op
Pak tegelijk het moreel onjuist toepassen van de wachtgeldregeling aan zoals bijvoorbeeld Klaas dijkhuis deze heeft. Volstrekt verwerpelijk.