of 62236 LinkedIn

Hogere opbrengst heffingen lokale overheden

Decentrale overheden verwachten dit jaar 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013. De opbrengst stijgt het sterkst bij de provincies. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

Decentrale overheden verwachten dit jaar 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013. De opbrengst stijgt het sterkst bij de provincies, gevolgd door de waterschappen en de gemeenten.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

 

Historisch lage stijging opbrengst

De verwachte opbrengst van de gemeentelijke heffingen in 2014 is 8,7 miljard euro, een toename van 1,4 procent. In de afgelopen 25 jaar is de stijging van de heffingsinkomsten niet zo klein geweest.

 

Inkomsten uit bouwleges dalen met 10 procent

De onroerendezaakbelasting (ozb), de belangrijkste gemeentelijke heffing, brengt dit jaar naar verwachting 3,4 procent meer op, tegenover 5,4 procent in 2013. Bij de reinigingsheffingen gaan de gemeenten uit van een daling met 1,4 procent. Aan bouwvergunningen verwachten ze minder ruim 10 procent minder inkomsten. Het is het vijfde jaar op rij dat deze opbrengst daalt, vooral als gevolg van de teruglopende bouwactiviteiten.

 

Forse toename opbrengst motorrijtuigenbelasting

De provincies verwachten in 2014 voor 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting te innen. Hiermee ligt de verwachte opbrengst 4,7 procent hoger dan in 2013. De stijging komt vooral doordat de vrijstelling motorrijtuigenbelasting op veel milieuvriendelijke, energiezuinige auto's komt te vervallen.

 

Dijkverbeteringen leiden tot hogere heffing waterschappen

De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen komt in 2014 uit op 2,6 miljard euro, een toename van 2,8 procent. De watersysteemheffing stijgt met 4,5 procent het sterkst. Dat weerspiegelt volgens het CBS de toegenomen aandacht van de waterschappen voor de bescherming tegen het water. Een voorbeeld hiervan zijn de dijkverbeteringsprojecten als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 

Primitieve versus vastgestelde begroting

Het CBS heeft de begrotingen van 403 gemeenten en 12 provincies onderzocht. Omdat is uitgegaan van de oorspronkelijke (primitieve) begrotingsgegevens zijn mogelijke begrotingsbijstellingen niet in de uitkomsten opgenomen. Die bijstellingen kunnen het gevolg zijn van de besluitvormingstrajecten tussen de primitieve en vastgestelde begroting door de raden of Staten en het aanpassen van de begrotingscijfers op basis van actuele realisatiecijfers.

De begrotingen van de waterschappen zijn door het CBS onderzocht op basis van door de Unie van Waterschappen aangeleverde gegevens van 23 waterschappen.Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoogste tijd dat Overheden eens de tering naar de nering zetten! Burgers leveren al sinds 2008 in, Overheden hebben sinds dat jaar slechts omgebogen maar nog geen cent bezuinigd (analiseer de begrotingen).
Door RG op
Zou heel fijn zijn als gemeenten net als het rijk en de waterschappen eindelijk eens een voorkeursrecht bij de invordering zouden krijgen.
Door Jos Praat (beleidsmedewerker) op
Wat moeten die provincies en waterschappen met al die extra centen?
Door Gerrie op
Ieder jaar wordt er weer meer gepikt en geplukt. Waterschappen vormen de top. Afschaffen die schappen.
Door p op
Meer belasting is nooit leuk, maar weet iemand toevallig wat de stijging van Rijksbelastingen zijn? Meestal is dat de grootste stijger (procentueel en absoluut)

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners