of 63908 LinkedIn

Herindelingsverkiezingen in veertien gemeenten

In veertien gemeenten vinden woensdag gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het gaat om gemeenten die per 2018 fuseren. Zij slaan de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 over, maar moeten wel een referendum over de aftapwet organiseren. Daarvoor krijgen zij mogelijk extra geld.

In veertien gemeenten worden woensdag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het gaat om gemeenten die per 2018 fuseren, voornamelijk in Friesland en Groningen. Zij slaan de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 over, maar moeten wel een referendum over de 'aftapwet' organiseren. Daarvoor krijgen zij mogelijk een extra vergoeding. Net zoals de tientallen fusiegemeenten die op 21 november 2018 raadsverkiezingen houden. 

Inwoners uit Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel, Bellingwedde, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Rijnwaarden en Zevenaar kunnen woensdag voor nieuwe gemeenteraden kiezen.

 

Friesland

De gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel en fuseren per 1 januari tot de gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente telt 47.000 inwoners, 40 dorpen en buurtschappen en een stad. Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel gaan per 2018 samen met Leeuwarden een gemeente vormen. De fusiegemeente bestaat uit een stad en 35 dorpen. Súdwest-Fryslân fuseert met een deel van Littenseradiel.

 

Verkiezingstournee

De Groningse gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde fuseren tot Westerwolde, een gemeente van zo’n 25.000 inwoners. De raad van Westerwolde gaat negentien leden tellen. Acht partijen doen aan de verkiezingen mee. Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren vormen vanaf januari de nieuwe gemeente Midden-Groningen die circa 62.000 inwoners gaat tellen. Elf politieke partijen doen mee aan deze herindelingsverkiezingen waarbij 33 zetels zijn te verdelen. De politieke partijen zijn de afgelopen maand gezamenlijk met een bus op verkiezingstournee langs vele dorpen en wijken van de nieuwe gemeente getrokken; onderdeel van een breder verkiezingsprogramma. Commissaris van de Koning René Paas roept inwoners van de nieuwe gemeenten op om te gaan stemmen. ‘Wie stemt, zorgt ervoor dat de eigen nieuwe gemeente goed uit de startblokken komt.’

 

27 zetels

In Gelderland kiezen de inwoners van Rijnwaarden en Zevenaar woensdag voor een nieuwe raad van de nieuwe gemeente Zevenaar met 43.000 inwoners. Die nieuwe gemeente bestaat uit de kern Zevenaar en elf dorpen. Er zijn 27 raadszetels te verdelen.

 

Compensatie

Gemeenten krijgen van het rijk een vergoeding voor het organiseren van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De gemeenten die woensdag verkiezingen houden, en de tientallen gemeenten die per 2019 fuseren, moeten op 21 maart speciaal stembureaus inrichten voor het referendum over de sleepwet. Voor die extra kosten worden zij mogelijk extra gecompenseerd, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een speciale nieuwsbrief over de raadsverkiezingen en het raadgevend referendum laten weten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.