of 58952 LinkedIn

Herindeling op komst in Noord-Brabant

De gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard zouden één gemeente moeten vormen.

De gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard zouden één gemeente moeten vormen. Dat adviseert bureau Berenschot na onderzoek in de drie gemeenten. Het is nog niet duidelijk wanneer de colleges en gemeenteraden zich over het advies gaan buigen.

De meningen over de noodzaak en wil tot herindeling verschillen binnen gemeenten. De raad van Cranendonck is verdeeld. ‘Voorstanders van zelfstandigheid zijn bang dat bij een herindeling de binding tussen het bestuur en de dorpen verloren gaat. Desalniettemin is er brede consensus in de raad dat Cranendonck de samenwerking met partners moet intensiveren om de eigen en regionale ambities en opgaven het hoofd te bieden’, aldus de rapportage van Berenschot. Het ambtelijk apparaat ziet ‘meer heil in een herindeling dan een zelfstandig voortbestaan’. Ook verkiezen de ambtenaren herindeling boven een ambtelijke fusie.

Zo staan ook de ambtelijke apparaten van Heeze-Leende en Valkenswaard er in, zo blijkt uit het rapport. De raad van Heeze- Leende ziet weliswaar de noodzaak tot samenwerking om de eigen en regionale maatschappelijke opgaven te realiseren, maar lijkt vooralsnog aan te hikken tegen een fusie. De raad ‘koestert (…) de kleinschaligheid van het lokaal bestuur.’

Hoe de Valkenswaardse raad tegen een fusie aankijkt, wordt uit het rapport niet duidelijk. Een bestuurlijke fusie moet de stip op de horizon worden, adviseert Berenschot. Een ambtelijke fusie zou alleen een tussenstap zijn. Als de drie gemeenten besluiten tot een herindeling, ontstaat een nieuwe gemeente van 70.000 inwoners.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tom op
Opkomst bij verkiezingen na een gemeentelijke fusie is altijd lager dan daarvoor. Daarnaast zijn de financiële voordelen verwaarloosbaar.
Door M. Kap op
Geen goed idee om de afstand van burgers tot bestuur zo te vergroten. Provincies spelen een discutabel spel met deze schaalvergroting. Voordeel van deze trend is wel dat als dit in dit tempo doorgaat we uiteindelijk de provincie als bestuurslaag niet meer nodig hebben.
Door P.Jansen op
Gemeentelijke herindeling is niet meer van deze tijd!