of 64120 LinkedIn

Herindeling Groninger gemeenten wordt fikse kluif

De grootscheepse herindeling in Groningen wordt een flinke kluif. Vooral in Oost-Groningen lopen wensen en voorkeuren sterk uiteen. In januari komen Gedeputeerde Staten met een voorstel.

Deze maand nemen de laatste gemeenteraden in de provincie Groningen een besluit over gemeentelijke herindeling. De beoogde fusiepartners zitten bij lange na niet op één lijn. En de voorstellen lopen veelal niet in pas met de adviezen van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen.

Handjevol

Vooral in Oost-Groningen lopen wensen en voorkeuren sterk uiteen. Dat wordt een flinke kluif voor Gedeputeerde Staten. Die moeten in januari een herindelingsvoorstel voorleggen aan Provinciale Staten, opgesteld mede op basis van de principebesluiten van de 23 gemeenteraden. PS hakken op hun beurt eind januari de knoop door. Uiteindelijk moet de provincie per 2018 nog maar een handjevol gemeenten tellen.

 

Afweging

De raad van Winsum wil vandaag (dinsdag) eigenlijk helemaal geen besluit nemen, maar pas na de raadsverkiezingen van maart. Er is meer tijd nodig om een zorgvuldige afweging te maken, vindt de raad. Het college van Winsum wil samen met Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersom de gemeente Hoogeland-Eemsdelta gaan vormen. Dat willen de colleges van die zes gemeenten ook. Bij de start (2018) telt de nieuwe gemeente Hoogeland-Eemsdelta rond de 100.000 inwoners. Gezien de verwachte bevolkingskrimp loopt dit tot 2040 terug naar 83.000 inwoners.

 

Westerkwartier

De visitatiecommissie had een herindeling voor ogen van Winsum met De Marne, Bedum, een stukje van Zuidhorn en een deel van Eemsmond. Het andere deel van Zuidhorn zou met Leek en Marum moeten worden omgetoverd tot een nieuwe gemeente. Zuidhorn wil echter niet in mootjes worden gehakt. Net als Winsum heeft het college van Zuidhorn andere partners voor ogen dan de visitatiecommissie. Samen met de colleges van Grootegast, Leek en Marum hebben B & W van Zuidhorn al voor de zomer de intentie uitgesproken om samen op te gaan in een nieuwe gemeente Westerkwartier. Die zal rond de 60.000 inwoners gaan tellen. ‘We werken al sinds 2008 samen, dus dat heeft het wel veel makkelijker gemaakt’, verduidelijkt gemeentesecretaris Eric Paré van Grootegast.

 

Wirwar in Oost-Groningen

In Oost-Groningen is het een wirwar aan varianten en voorkeuren, die in veel gevallen niet op elkaar aansluiten. Beoogde partners van een aantal gemeenten hebben helemaal geen zin in een gedwongen samengaan en zoeken andere partners op. Op basis van de huidige voorkeuren kan er geen eenduidig herindelingsplan worden gesmeed waarmee iedereen kan instemmen. GS moeten hier straks flink aan de bak.

 

Robuust en toekomstbestendig

Zo willen de colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde samen verder als de nieuwe gemeente Westerwolde, die nog geen 26.000 inwoners gaat tellen. Het is daarmee de vraag of de provincie hiermee akkoord gaat. Die heeft alle Groninger gemeenten tot deze maand de ruimte gegeven om met alternatieven op de plannen van de visitatiecommissie te komen, onder voorwaarde dat de nieuw te vormen gemeente ‘voldoende robuust en toekomstbestendig’ moet zijn. De visitatiecommissie adviseerde om de beide gemeenten samen met Stadskanaal en een deel van Oldambt in één nieuwe gemeente te laten opgaan.

 

Dorpse karakter

Haren heeft na een vervolgonderzoek − uitgevoerd in opdracht van de raad − gekozen voor Groningen en Ten Boer als herindelingspartners. Het college van Haren is ervan overtuigd dat ‘in de nieuw te vormen gemeente het groene, dorpse karakter van de dorpen behouden kan blijven, evenals het hoge voorzieningenniveau.’ De visitatiecommissie had voor deze nieuwe gemeente ook voorgesteld om hier een stukje van Slochteren aan toe te voegen.

 

Varianten ter discussie

Het college van Slochteren kiest echter voor een gemeentelijke herindeling met Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam. Veendam wil dat ook. Het college van Menterwolde wil weliswaar samen met in ieder geval Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, maar twijfelt of de vierde fusiepartner Oldambt of Veendam moet worden. Hoogezand-Sappemeer wil op zijn beurt het liefst fuseren met Slochteren, Menterwolde en Oldambt. Ook het college van Oldambt stelt deze variant voor aan de raad. Vandaag nemen B en W van Menterwolde daarover een besluit; de raad doet dat op 12 december. De raad van Slochteren neemt vanavond een besluit over het herindelingsvoorstel van het college, de raad van Veendam doet dat op 9 december.

 

Zelfstandig

Pekela tot slot wil het liefst zelfstandig blijven, maar alle andere buurgemeenten willen opschalen. Pekela ontkomt er dus niet aan. Het college legt de diverse herindelingsvarianten voor in totaal negen Oost-Groningse gemeenten die in kaart zijn gebracht door onderzoeks- en adviesbureau CAB op 10 december neutraal aan de raad voor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mevrouw Kiki op
Vorige week (26 januauari 2014 ) is duidelijk geworden dat de interne ( voor medewerkers) en externe klachtenregeling van de Veiligheidsregio Groningen nog niet is geregeld.

Wel is er een 22 pagina tellend mandaten document!
http://www.veiligheidsregiogroningen.nl/groninge …

Brandweercommendant H.Foekens bevestigde dat er nog veel meer geregeld moet worden.
De oorzaak zou zijn dat er pas laat is besloten dat er een Veiligheidsregio Groningen zou komen.
Als men zo iets simpels al niet kan, laat men zich dan zeker niet de handen branden aan het ingewikkelde werk


Mevrouw Kiki
Door b.j.i. stagge (oud hoofd EZ provincie Groningen) op
Hoe bestaat het dat u op 3 december 2013 meldt dat Haren "gekozen heeft voor de stad Groningen" inn het kader van de gemeentelijke herindleing, tyerwijl de gemeente Haren zelf het volgende meldt:
"Laatste Nieuws
Besluit gemeenteraad op 25 november 2013(17-12-2013)
De gemeenteraad van Haren heeft op 25 november 2013 besloten tot een voorlopige keuze voor herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Het gaat om een voorlopige keuze.
Een definitief besluit wordt genomen nadat de uitkomst bekend is van een peiling naar het draagvlak onder de bevolking. Dit is het gevolg van twee moties die zijn over- en aangenomen. Beide moties gaan over het verkrijgen en onderzoeken van draagvlak voor de voorlopige keuze tot herindeling met Groningen en Ten Boer en zullen door het college worden uitgevoerd. Het college zal zich de komende tijd buigen over de wijze van uitvoering van de moties."
Uw berichtgeving is dus wel buitengewoon onzorgvuldig en het zou U sieren als U een en ander rectificeert.
Door Jan op
En nog steeds wordt ervan uitgegaan dat groter beter is. Terwijl vele malen is aangetoond dat grotere gemeenten logger, duurder en ondemocratischer (verder van de burgers afstaand) zijn. Maar ja de PvdA en dus ook de minister heeft een bord voor de kop.
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur) op
Deze discussie over gemeentelijke herindelingen vannuit Den Haag is alleen maar een afleidingsmanouvre om de onvrede van de bewoners over de gasboringen en aardbevingen tijdelijk onder het vloerkleed te vegen. Laat de Haagse overheid eerst maar eens een fatsoenlijke oplossing bedenken voor de voortdurende rampspoed die de Groningers treft met de aardbevingen.Zolang dat niet gebeurt moet men geen extra discussie opstarten over de zin of onzin van het opheffing van kleinere, behoorlijk functionerende, gemeenten in dit rampgebied.
Door Z.j. De Langen (Gepensioneerd) op
U gaat voorbij aan het door de kleinst mogelijke meerderheid van de raad van gemeente Haren genomen besluit dat bovendien niet kan rekenen op steun van de bevolking. Aan de door minister vastgestelde eis dat voor een besluit draagvlak moet zijn bij de bevolking is niet voldaan. Er is hier sprake van een vooropgesteld plan van CdK en wnd. Burgemeester van Haren. Dit heeft niets meer met democratie te maken!