of 62812 LinkedIn

Herindeling Druten en Wijchen lijkt van de baan

Een meerderheid van de inwoners van Druten en Wijchen vinden een fusie tussen beide gemeenten een slecht plan. De colleges van beide gemeenten adviseren de raden daarom een streep te zetten door de herindelingsplannen.

De colleges van Druten en Wijchen adviseren beide gemeenteraden de herindelingsplannen van tafel te halen. Onder de bevolking van beide gemeenten is er te weinig draagvlak voor. De colleges waren aanvankelijk voorstander van herindeling, die per 2023 beklonken zou moeten worden.

Draagvlakonderzoek

Beide gemeenteraden nemen op 1 december een besluit om al dan niet door te gaan met de herindelingsplannen. De raden hadden om een draagvlakonderzoek gevraagd. Zij wilden niet alleen weten hoe de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en regionale partners tegen een herindeling aankijken. Ook wilden ze weten hoe zij tegen de toekomst van de gemeente aankijken. Die ‘opbrengst’ zou worden meegenomen in de herindelingsplannen.

 

Slecht plan

Een meerderheid van de inwoners van Druten en Wijchen is echter tegen een fusie van beide gemeenten, zo blijkt uit een inwonersenquête. In Druten is 53 procent van de inwoners tegen een fusie met Wijchen. Wijchen telt met 45 procent iets minder tegenstanders. In beide gemeenten vindt slechts 14 procent herindeling een goed plan. In Wijchen vindt 29 procent van de inwoners een fusie onder voorwaarden acceptabel. In Druten vindt 24 procent van de bevolking dat. In totaal hebben 14.700 stemgerechtigden hun stem uitgebracht; een respons van 31 procent.

 

Verlies identiteit

Wijchen en Druten passen niet goed bij elkaar, is een van de argumenten van Drutenaren die zich tegen een fusie hebben uitgesproken. Zij hebben ook zorgen over het verlies van de eigen identiteit. De afstand tussen burger en bestuur wordt na een fusie groter, is ook als ‘tegen’-argument aangevoerd. Druten is vergeleken met Wijchen (te) klein, stellen tegenstanders. Druten telt 19.000 inwoners, Wijchen 41.000. Anderen stelden juist dat het een beter plan is om tot een grotere gemeente te fuseren, met West Maas en Waal en Beuningen erbij. Soortgelijke argumenten zijn ook te beluisteren bij tegenstanders uit Wijchen.

 

Meer slagkracht

Voorstanders uit Wijchen van een herindeling stellen dat fuseren onvermijdelijk is, gezien de taken van gemeenten en het behoud van voorzieningen. Een grotere gemeente heeft daarnaast meer invloed in de regio. Meer slagkracht en meer kwaliteit in beleid en sturing worden eveneens als argumenten voor herindeling aangedragen. Ook zien inwoners liever deze herindeling dan samenvoeging met Nijmegen. Voorstanders uit Druten kijken er min of meer hetzelfde tegen aan. Voorstanders uit zowel Druten als Wijchen zien een fusie tussen beide gemeenten als stap naar een gemeente Maas en Waal, met West Maas en Waal, Beuningen en Heumen.     

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners