of 63908 LinkedIn

Hells Angels-brandweerman mag niet worden ontslagen

Een medewerker van het brandweerkorps mag niet worden ontslagen door het bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland vanwege lidmaatschap van de Hells Angels. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld.
Foto: Shutterstock

Een medewerker van het brandweerkorps mag niet worden ontslagen door het bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland vanwege lidmaatschap van de Hells Angels. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld.

Strafbare feiten

De medewerker werd ontslagen omdat de motorclub strafbare feiten zou plegen en vanwege de lopende procedure om de club verboden te verklaren. Volgens het bestuur was het lidmaatschap van de man niet te verenigen met de voorbeeldfunctie die hij als hoofdbrandwacht-plus vervult. De rechtbank Amsterdam heeft in deze zaak geoordeeld dat het bestuur geen zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt toen het de medewerker ontsloeg en droeg het bestuur op een nieuw besluit te nemen. Het bestuur handhaafde in dit nieuwe besluit het ontslag van de brandweerman.

 

Criminele activiteiten

De Centrale Raad van Beroep bevestigt in hoger beroep het oordeel van de rechtbank. Het bestuur heeft bij de afweging de achtergronden en omstandigheden rondom het lidmaatschap van de medewerker niet betrokken. Er is niet onderzocht of, en zo ja, in hoeverre de medewerker direct of indirect betrokken is geweest bij -criminele- activiteiten die verband houden met zijn lidmaatschap of bestuursfunctie (Road Captain) bij Hells Angels die niet verenigbaar zijn met zijn functie bij de werkgever. Ook is geen onderzoek gedaan naar de activiteiten van het charter waarin de medewerker actief is.

 

Ongewenste invloed

Zo’n onderzoek had wel moeten plaatsvinden omdat de brandweerman ongeveer 20 jaren zijn werkzaamheden bij zijn werkgever naar volle tevredenheid heeft uitgeoefend naast zijn lidmaatschap en functie bij Hells Angels. Het dagelijks bestuur was van meet af aan op de hoogte van dit lidmaatschap en deze functie. Dit lidmaatschap heeft nooit geleid tot ontoelaatbare of onwenselijke situaties in de functievervulling, vanwege (schijn van) belangenverstrengeling of andere ongewenste invloed.

 

Geen verboden organisatie

 Daarnaast is van belang dat op dit moment Hells Angels nog geen verboden organisatie is. Daarover loopt een gerechtelijke procedure. Pas als de verbodenverklaring onherroepelijk is, mag de medewerker zijn activiteiten in naam van Hells Angels niet meer voortzetten. Doet hij dat wel, dan mag het bestuur hem om die reden wel ontslaan. Nu het nog niet om een verboden organisatie gaat en niet alle leden of charters van dit soort motorclubs crimineel actief zijn, had het bestuur nader onderzoek moeten doen om meer informatie te verkrijgen over het charter waartoe de medewerker behoort en over zijn specifieke positie en activiteiten daarbinnen. Dat heeft het bestuur niet gedaan. Daarom mag de medewerker niet ontslagen worden. Dit betekent dat het dienstverband is hersteld en dat partijen met elkaar in gesprek moeten gaan over de voortzetting daarvan.


Ambtenaren
Ruim acht jaar geleden verbood de gemeente Amsterdam ambtenaren lid te zijn van motorclubs als Hells Angels en Satudarah. De gemeente riep ambtenaren die lid waren van dergelijke outlaw-motorgangs (OMG) op voor een gesprek. Continuering van het lidmaatschap zou leiden tot ontslag. Er bleken drie ambtenaren bij de gemeente te werken die lid waren van motorgangs. Ook toen bleek ontslag niet mogelijk, omdat er geen aantoonbaar verbond bestond tussen hun functie en het lidmaatschap van een OMG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.