Cultuurverschillen
Een kleine 30 procent bij beide partijen ziet een fusie niet zitten. Een enkeling zegt zijn of haar partij zelfs te zullen verlaten als die fuseert. Ook is er een deel dat twijfelt of wil dat de leden over een samenwerking beslissen. De belangrijkste bezwaren tegen een verdergaande samenwerking noemen fractievoorzitters cultuurverschillen en leeftijd.

 

Gedeelde lijst

Verregaande samenwerking tussen de linkse partijen wordt vaak geopperd. In de Tweede Kamer zijn beide partijen ongeveer even groot. De PvdA heeft met negen zetels er één meer dan GroenLinks.

Lokaal wordt in sommige gemeenten al samengewerkt en bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zullen volgens Trouw meer gecombineerde PvdA/GroenLinks-lijsten meedoen dan ooit tevoren. Van de ongeveer 400 PvdA-afdelingen, heeft het partijbestuur uitgerekend, heeft 23 procent al een gedeelde lijst of werkt hieraan. (ANP)