of 60220 LinkedIn

Heerlen wijst wegenbouwers de deur

Voor de tweede keer in 2 jaar sluit de gemeente Heerlen wegenbouwers uit van aanbestedingen. De gemeente wil uitsluitend zakendoen met integere bedrijven.

Heerlen is de enige gemeente in  Nederland die werkt met een strafpuntensysteem  voor malafide  bedrijven. Ondernemers die wanprestatie  leveren, kunnen op grond  hiervan voor langere tijd van deelname  aan aanbestedingsprocedures  worden uitgesloten.

 

In 2009 kreeg wegenbouwer Janssen  de Jong Infra als eerste met een  dergelijke sanctie te maken. Omdat  leidinggevenden van dit bedrijf werden  verdacht van omkoping van  ambtenaren, plaatste Heerlen de  firma voor 2 jaar op de zwarte lijst.  Terwijl deze termijn nog niet eens is  verstreken, heeft Heerlen Janssen  de Jong Infra vorige week opnieuw  voor 2 jaar buitengesloten. De  maatregel treft ditmaal ook een  zusterbedrijf en het moederbedrijf.  Ook een ander bedrijf, Wegenbouw  Limburg, mag gedurende 2 jaar  geen werkzaamheden voor de  gemeente verrichten. 

 

Aanleiding voor het optreden van  Heerlen vormen ditmaal verboden  prijsafspraken. Janssen de Jong en  Wegenbouw Limburg zijn hiervoor  vorig najaar beboet door de Nederlandse  Mededingingsautoriteit  (NMa). Heerlen heeft overwogen  om ‘recidivist’ Janssen de Jong  ‘aanzienlijk zwaarder’ te straffen,  maar de gemeente ziet hier van af  vanwege de hoogte van de NMaboete  (3 miljoen euro). ‘Een eeuwig  durende uitsluiting, die op grond  van ons beleid mogelijk is, zou in dit  geval disproportioneel zijn’, schrijft  Heerlen aan Janssen de Jong. Wegenbouw  Limburg (WBL), dat dus ook voor 2 jaar wordt uitgesloten,  kreeg van de NMa een boete van  100 duizend euro. 

 

Goede indruk

 

Uit telefoontaps  van de Rijksrecherche is gebleken  dat de directeur van WBL in mei  2008, daags vóór het verstrijken  van de inschrijftermijn voor een  werk in Heerlen, telefonisch contact  heeft gezocht met een regiomanager  van Janssen de Jong. De WBLdirecteur  wilde de opdracht blijkens  dit telefoongesprek niet hebben,  maar hij wilde wel ‘een goede indruk  maken bij de gemeente’ met een  bod dat dicht bij het winnende,  laagste bod zou liggen. Uiteindelijk  ging de opdracht naar Janssen de  Jong voor een bedrag van 377 duizend  euro. WBL offreerde 20 duizend  euro hoger. 

 

Hoewel het college van de gemeente  Heerlen bovenstaand voorbeeld  gebruikt in een brief aan de  gemeenteraad, kan Heerlen ook  bedrijven uitsluiten die elders in het  land, of in het buitenland, overtredingen  hebben begaan. 

 

Of het Heerlens aanbestedingsbeleid  juridisch houdbaar is, moet in  de toekomst blijken. WBL legt zich  bij de sanctie neer. Janssen de Jong  heeft aangekondigd zich te zullen  verzetten. Toch wilde Janssen de  Jong een nog lopende procedure  tegen de eerste uitsluiting enige tijd  geleden stopzetten. De gemeente  noemde dit ‘misbruik van het procesrecht’,  en verzette zich hiertegen.  Als de gemeente door de rechter  in het gelijk wordt gesteld, wil zij  de gemaakte advocaatkosten, die  inmiddels zijn opgelopen tot ongeveer  60.000 euro, namelijk van het  bedrijf terugvorderen. ‘Voorlopig  werkt ons beleid’, concludeert Paul  Vanderheyden, hoofd Juridische  Zaken van de gemeente.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.