of 59082 LinkedIn

Heerlen en Kerkrade strijden samen tegen hennepteelt

De gemeenten Heerlen en Kerkrade gaan op grote schaal loodsen, containers, bedrijfsgebouwen en opslagplaatsen controleren op illegale wietteelt. Dat doen de twee gemeenten niet alleen op bedrijventerreinen, maar op het hele grondgebied van de gemeenten.

De gemeenten Heerlen en Kerkrade gaan op grote schaal loodsen, containers, bedrijfsgebouwen en opslagplaatsen controleren op illegale wietteelt. Dat doen de twee gemeenten niet alleen op bedrijventerreinen, maar op het hele grondgebied van de gemeenten.

Zonder verdenking

Het is de bedoeling dat het gezamenlijke project van de twee gemeenten op den duur wordt uitgebreid naar alle Parkstad-gemeenten. De aandacht voor de bestrijding van wietteelt richt zich doorgaans met name op het platteland, waar aan groot aanbod is aan leegstaande stallen en boerderijen. In stedelijke gebieden worden echter ook op industrieterreinen en zelfs in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt. Alleen al in Kerkrade en Heerlen werden sinds 2014 meer dan 700 waarschuwingen uitgereikt en panden gesloten. Het echte aantal productielocaties is waarschijnlijk nog veel hoger. Want tot nu toe worden panden alleen door de politie gecontroleerd als er sprake is van een concrete verdenking.

Handhavers
De twee gemeenten gaan binnenkort niet alleen meer panden controleren wanneer er aanwijzingen zijn dat er mogelijk illegale activiteiten plaatsvinden, maar alle bedrijfsgebouwen die in principe geschikt zijn voor hennepteelt. Opvallend is dat het niet de politie is die de panden gaat controleren, maar de gemeentelijke handhavers. Zij bekijken of de panden conform het bestemmingsplan in gebruik zijn. De controles vinden wel plaats in samenwerking met politie, OM en RIEC. Dat maakt het mogelijk om niet alleen bestuursrechtelijk, maar ook strafrechtelijk op te treden wanneer er hennepplantages worden gevonden.

Anderhalf miljoen
De twee gemeenten krijgen de komende drie jaar 1,5 miljoen euro om het plan uit te voeren. Dit geldt komt vanuit het budget van 10 miljoen dat het kabinet heeft uitgetrokken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Met het geld gaan de gemeenten 8 personen aantrekken om de controles uit te voeren. Het project start in de loop van 2019 onder de naam #HAP (Hennep Aanpak Parkstad). Op basis van de opgedane ervaringen zal het na ongeveer een jaar worden uitgebreid naar alle andere Parkstad gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.