of 60831 LinkedIn

Haren gooit kont tegen de krib

De gemeente Haren werkt niet meer mee aan de herindeling met Groningen en Ten Boer en gaat opnieuw knokken voor behoud van zelfstandigheid. Het provinciebestuur heeft geen goed woord over voor het besluit van Haren en zet de herindeling onverminderd door.

De gemeente Haren werkt niet meer mee aan de herindeling met Groningen en Ten Boer en gaat opnieuw strijden voor behoud van zelfstandigheid. Een meerderheid van de raad heeft een motie met die strekking aangenomen. Het provinciebestuur heeft geen goed woord over voor het besluit van Haren en zet de herindeling onverminderd door.

Interpellatiedebat

Directe aanleiding om niet mee te werken en te blijven knokken voor zelfstandigheid is het rapport van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Dat heeft in opdracht van de gemeente de financiën van Haren onderzocht. Het COELO concludeerde dat de financiële situatie niet florissant is, maar dat de gemeente wel op eigen benen kan blijven staan. Volgens de coalitie van D66, Gezond Verstand Haren en het CDA is daarmee de belangrijkste reden tot herindeling vervlogen. Tijdens een interpellatiedebat maandagvond dienden deze partijen een motie in die door de voltallige coalitie (10 raadsleden) is aanvaard en door de voltallige oppositie (zeven raadsleden) is verworpen.


Herindeling stoppen

De drie wethouders hebben de motie omarmd. ‘In onze ogen is deze gedwongen herindeling overbodig. Als we zouden meewerken aan de verdere concretisering van het herindelingsontwerp geven we een dubbele boodschap af’, stelt wethouder Michiel Verbeek (bestuurlijke toekomst, D66). Burgemeester Pieter van Veen beraadt zich volgens de wethouder nog op een standpunt. In het college is dinsdag besloten een brief naar Gedeputeerde Staten te sturen. ‘Daarin zullen we aangeven dat herindeling niet nodig is en zullen we GS verzoeken de gedwongen herindeling te stoppen’, aldus Verbeek.


Wisselende koers

Dat zullen Gedeputeerde Staten niet doen. ‘Het herindelingsproces zoals we dat met de drie gemeenten hebben afgesproken, gaat gewoon door’, stelt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) desgevraagd in een reactie. Volgende week stellen GS het ontwerp vast; daarna wordt het in de betrokken gemeenten ter inzage gelegd. GS blijven koersen op een herindeling per januari 2019. Brouns heeft geen goed woord over voor het besluit van Haren om de stekker uit het herindelingstraject te trekken. ‘Het doet geen recht aan de positie van de inwoners van Haren, van de tegen- noch voorstanders. Helaas is het ook een voorbeeld van een van de redenen waarom we het herindelingsproces hebben opgestart. Het is het zoveelste besluit sinds 2007 en getuigt van een continu wisselende koers.’


In de kou

Uitermate vreemd vindt Brouns dat het college van Haren in zijn vergadering van vorige week dinsdag het herindelingsontwerp heeft goedgekeurd en dat de raad er nu voor kiest ‘om de belangen van de inwoners en werknemers van de gemeente Haren niet meer bestuurlijk te vertegenwoordigen in het overleg met Groningen en Ten Boer. Dat getuigt niet van bestuurskracht en consequent besturen.’ GS beraden zich op welke manier de positie en de inbreng van de inwoners en werknemers kunnen worden geborgd. ‘De inwoners, maar ook de werknemers hebben daar namelijk wel recht op’, stelt Brouns. ‘Ze laten de inwoners van Haren en de medewerkers van de gemeente in de kou staan in plaats van constructieve afspraken te maken met Groningen en Ten Boer over wat belangrijk is voor Haren qua voorzieningen, ruimtelijke ordening, burgernabijheid en – betrokkenheid, alsmede over de rechtspositie en baanbehoud van de huidige werknemers en de invulling van bestaande vacatures. Dit leidt enkel tot ontlopen van verantwoordelijkheden, onzekerheid in de samenleving bij inwoners en medewerkers en uiteindelijk verdere kostenverhogingen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Aaron op
Nou mevrouw Kiki, iedereen in de stad weet waarom je niet alles meer mag. Fysiek belagen van een wethouder en ander onfatsoenlijk gedrag. Gewoon een steekje los.
Door Peter (Beleidsmedewerker) op
Herindelingen? Allemaal drogredenen. Ook de financiele positie van een gemeente is een drogreden. Een grote gemeente kan net zozeer een slechte financiele positie hebben als een kleine. Dat de inwoners van Haren nu in de kou zouden staan is al helemaal kletskoek. Het tegendeel is waar. Raad van Haren, uitstekend besluit.
Door Mevrouw Kiki (Boombeschermvrouwe) op
Haren is Haren en blijft Haren.

De ouderwetse - achterhaalde - machtspolitiek van de provinciebestuurders is als een ontploffende vuurpijl.

Jarenlang zette ik mij in voor het behoud van bomen in de stad Groningen.

Maar de Groninger politici verbiedt mij al bijna 7 jaar
(sinds 22 december 2009) om met ambtenaren te praten.
Puur omdat ik net even te veel weet van het omstreden mega bouwproject: het Groninger Forum.

Binnenkort doet de Nationale Ombudsman uitspraak of hij het dossier Groninger Forum inneemt: wegens de weigering van de cdK om aangifte te doen aangaande 5 valse rapporten en een vals advies..

Als de Harenezen slim zijn dan:
a. doen zij een stelletje WOB verzoeken
b. nemen ze een duik in de REP subsidie pot.
https://www.binnenlandsbestuur.nl/uploads/2012/10 …

WOB verzoeken over:
1. Groninger Forum
2. Meerstad
3. Regiotram
3. Zuidelijke Ringweg
4. Noorderzon
5. op handen zijnde herinrichting binnenstad

Mevrouw Kiki
Door Karel (ambtenaar) op
Advies aan Haren: zet de hakken in het zand.
Zodra opgeslokt door Groningen is Haren hooguit nog een buitenwijk van die gemeente. En zijn voorbeelden genoeg van vergelijkbare samenvoegingen. En de negatieve gevolgen.
Door Erdogulen op
Per decreet opheffen deze gemeente.
Door p op
Ik snap het sentiment vd gemeenteraad, maar wat ik niet snap is dat als ze hun tanden kunnen laten zien er wel wordt ingestemd met een herindelingsbesluit...

Sowieso was het praktischer geweest om de twee discussie te combineren. iemand enige duiding?
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Kijk eens breder naar de politiek, zou ik zeggen. De kloof tussen burger en politiek is in heel Europa ontstaan, omdat politici denken dat er geen verbinding hoeft te zijn tussen hoofd en hart. Dit geldt overigens ook voor Amerika en verklaart het succes van Donald Trump. Gedeputeerde Brouns is typisch zo'n doorgewinterd bestuurder die daar geen ene bal van snapt, terwijl het college van Haren de hete adem van haar burgers in de nek voelt.