of 61441 LinkedIn

Hardenberg trekt stekker uit ambtelijke fusie

Hardenberg trekt de stekker uit de ambtelijke fusie met Ommen. De uittreding gaat in op 1 januari 2020.

De ambtelijke fusie tussen Hardenberg en Ommen is mislukt. Hardenberg heeft besloten uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) te stappen. De verschillen tussen beide gemeenten zijn te groot gebleken om de wederzijdse taken in één gezamenlijke organisatie onder te blijven brengen. De uittreding gaat in op 1 januari 2020.

Schaalgrootte

De schaalgrootte is een van de verschillen die opbreken. Hardenberg heeft met 61.000 inwoners drie keer zoveel inwoners als de 17.500 van Ommen. Dit betekent andere opgaven en andere problemen, waardoor beide gemeentebesturen andere prioriteiten stellen. ‘Er moet worden geconstateerd dat vanuit het perspectief van Hardenberg een gezamenlijke ambtelijke organisatie met Ommen niet het juiste antwoord is op de sociaal-economische en maatschappelijke vraagstukken waar Hardenberg voor staat’, aldus het Hardenbergse college.

 

Fundamenteel anders

College en raad van Hardenberg denken daarnaast ‘fundamenteel anders dan Ommen over de verantwoordelijkheden van raden, colleges en het bestuur van de BOH’. Zo laat Hardenberg meer over aan de deskundigheid van de medewerkers, terwijl Ommen de ambtenaren gedetailleerder aanstuurt. ‘Dat leidt tot spanningen, zowel bij de besturen als bij de organisatie zelf.’ De samenwerking tussen beide gemeenten is daarnaast te ingewikkeld geworden, stelt Hardenberg, waardoor (te) veel afstemming en coördinatie nodig is. Daarnaast is de, tijdens de evaluatie in 2015, afgesproken intensievere bestuurlijke samenwerking onvoldoende van de grond gekomen.

 

Gevolgen ambtenaren

Het einde van de BOH heeft ook gevolgen voor de ambtenaren. Het is nu nog niet duidelijk welke dat zijn. Raad en college benadrukken dat er wordt gestreefd naar ‘maximale zorgvuldigheid’. Inwoners van beide gemeenten mogen er in de gemeentelijke dienstverlening niets van merken.

 

Bedrijfsvoering

Hardenberg wil wel blijven samenwerken met Ommen en de successen die met de bestuursdienst zijn gehaald, behouden. ‘Daarbij gaat het vooral om de samenwerking in de bedrijfsvoering en om de ambtelijke dienstverlening’, aldus Hardenberg. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het gezamenlijke onderhoud van de openbare ruimte.

 

20 fusieorganisaties

De komende tijd moeten de gevolgen van de uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg in kaart worden gebracht en worden uitgewerkt. Hardenberg en Ommen zijn in 2012 een ambtelijke fusie aangegaan. Het was toen de vierde ambtelijke fusie. Inmiddels telt Nederland 20 ambtelijke fusieorganisaties, waar 50 gemeenten in deelnemen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door HermanDM (medewerker groenvoorziening) op
Hun arrogantie breekt college en raad van Ommen eindelijk op. Het samenwerkingsverband is tot stand gekomen omdat Ommen er niet in slaagde kerntaken zelfstandig uit te voeren. In de gemeenschappelijke regeling wilde per sé dat de naam van de Bestuursdienst begon met "Ommen" (i.p.v. het grotere Hardenberg of alfabetisch) en dat het aantal zetels in dagelijks- en algemeen bestuur gelijk over beide gemeenten verdeeld werd. Hardenberg heeft nadien over zich heen laten lopen. Goed dat het ego van een Ommer wethouder nu wordt afgestraft. Ik denk dat we er beter aan te doen een bestuurlijke fusie met Dalfsen aan te gaan.
Door Rolf Sloots (Concernmanager) op
Ik sluit me aan bij de reactie "jammer dat het mislukt is". Maar dergelijke organisaties blijven toch een oplossing van bestuurskundigen die met een bedrijfskundige oplossing denken een bestuurskundig probleem op te kunnen lossen. In het bedrijfsleven zien we al hoe moeilijk het is om organisaties te laten fuseren onder één nieuwe raad van bestuur en één nieuwe raad van commissarissen. Hoe moeilijk is het dan om een nieuwe organisatie te creëren met meerdere raden van bestuur (lees: colleges) en meerdere raden van commissarissen (lees: raden). Dit voorbeeld maakt maar weer eens duidelijk dat dit eigenlijk onmogelijk is. Wel lef hebben van Hardenberg om door te pakken en de consequenties te nemen. Jammer van de energie die de komende tijd hierdoor wel gaat zitten in ontvlechting in plaats van de externe focus. De basisdienstverlening zal wel doorgaan, maar volgens mij is de opgave van gemeenten meer dan de basisdienstverlening. Misschien nog een idee dat de gemeente Ommen besluit zich op te heffen en te laten herindelen bij Hardenberg. Dan hoeft de organisatie niet ontvlecht te worden en wordt uiteindelijk gekozen voor het meest logische antwoord op de oorspronkelijke vraag.
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
61.000 en dan toch ambtelijk fuseren? Why?
Juist dat aantal blijkt uit onderzoeken de ideale grootte te zijn.

Stekker eruit wanneer blijkt dat het niet beter wordt dan het was. Heel verstandig.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Fusie en regionalisering is een veel betere oplossing.
Door collega op
Wat een wijs besluit. Wanneer leren gemeenten nou eens op te houden met de vlucht naar voren van schaalvergroting en in plaats daarvan eerst hun eigen winkel op orde te brengen en dan pas -eventueel en alleen als daar echte redenen voor zijn- te kiezen voor dingen samen doen!
Door Arjan op
Jammer dat het niet gelukt is. Was eigenlijk wel te voorzien. Het is heel lastig om de bestuurscultuur van een kleine gemeente (waar inderdaad vaak een gemeenteraad druk is met kleine zaken) te combineren met die van een grotere gemeente.