of 62812 LinkedIn

Haast GS Gelderland stoort Scherpenzeel

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen haast maken met een mogelijke herindeling van Scherpenzeel met Barneveld. Dit stuit tegen de borst van Scherpenzeel.

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen vaart zetten achter een mogelijke herindeling van Scherpenzeel met Barneveld. Dit stuit tegen de borst van het college van Scherpenzeel, dat bovendien stelt dat nieuw onderzoek opnieuw uitwijst dat een zelfstandig Scherpenzeel levensvatbaar is.

Inspraak

GS willen het zogeheten open overleg, onderdeel van de wettelijke herindelingsregels, ruim binnen de wettelijke termijnen afronden. Dat proces van open overleg is op 15 juli gestart een duurt tot maximaal 15 januari volgend jaar. GS willen dat de betrokken gemeenteraden begin december een voorlopig besluit nemen. Gedeputeerde Staten moeten dan in januari een herindelingsontwerp vaststellen. Daarna volgt een inspraaktraject. Als dit tijdpad wordt gevolgd, kan een gemeentelijke herindeling per januari 2023 worden beklonken. ‘Het Open Overleg (…) wordt daarmee ingekort van 6 maanden tot feitelijk 2 maanden’, schrijft het college van Scherpenzeel in een memo aan de raad.

 

Ambtelijke fusie

Herindeling met Barnveld is niet de enige optie die in dat open overleg met betrokken gemeentebesturen en andere belanghebbenden aan bod komt. Ook wordt gekeken naar een ‘duurzaam partnerschap’ tussen Scherpenzeel en Barneveld, waarbij onder meer kan worden gedacht aan een ambtelijke fusie. De derde variant is een zelfstandig Scherpenzeel en een zelfstandig Barneveld. Het college van Barneveld heeft recent aan zijn gemeenteraad laten weten alleen iets te voelen voor een ambtelijke fusie als dat een tussenstap is voor een bestuurlijke fusie. Scherpenzeel houdt vast aan zelfstandigheid.

 

Frustratie

In nieuw onderzoek dat het Scherpenzeelse college heeft laten uitvoeren door BMC, wordt gesteld dat de bestuurskracht sinds vorig jaar is verbeterd en dat de gemeente financieel gezond is. Wel zijn er nog verbeteringen nodig. De belangrijkste opgave is het verder op orde brengen van de ‘organisatorische gezondheid’, stelt BMC. ‘Het financieel en organisatorisch fundament hiervoor is gelegd in de Kadernota 2021 – 2024.’ GS willen die Kadernota niet meenemen in hun afwegingen, tot frustratie van het college van Scherpenzeel.

 

Bestuurskracht

GS houden vast aan een eerder verschenen rapport van SeinstravandeLaar uit 2019, waaruit onder meer naar voren kwam dat het Scherpenzeel aan bestuurskracht ontbrak. De verbeteringen die sindsdien zijn doorgevoerd, worden door GS terzijde geschoven, stelt Scherpenzeel. In de ogen van Scherpenzeel staat in de Kadernota 2021-2024 omschreven welke acties de gemeente gaat ondernemen om financieel en organisatorisch gezond en zelfstandig de toekomst in te gaan. De bevindingen van BMC sterken ‘onze overtuiging dat niet de discussie over oplossingsrichtingen centraal moet staan, maar dat de opgaven leidend moeten zijn in de discussie over de toekomst van Scherpenzeel’, aldus het college aan de raad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rood Hesje (..--..) op
@mevrouw Vos, fijn om te lezen dat er ook nog verstandige mensen in het gemeentebestuur zitting hebben. Ik dacht bijna dat het gehele bestuur in het Gelderse Gallische dorp de kluts kwijt was.
Door Scherpenzeeler op
@ Annet van Riel, het is niet correct wat u zegt aangezien het betreffende BMC rapport. Dit is tot stand gekomen na uitgebreide interviews met de ambtenaren en college en zich focust op de opgaven zoals begin 2019 zijn vastgesteld door SVDL en hiervan de voort uitgang evalueert. Dat dit beter is dan verwacht is mede resultaat van een sterke verbetering in de bestuurskracht van Scherpenzeel.
Tevens is een uitgebreid financieel onderzoek gedaan. Dat u als lid van de oppositie (gerelateerd aan opgestapte wethouder uit vorig college) probeert Scherpenzeel over te geven aan Barneveld zonder de consequenties te kunnen overzien is uw goed recht, maar het is niet fair om de feiten te verdraaien.
Door Annet van Riel op
Rapporten tonen niet aan dat Schepenzeel zelfstandig kan blijven meneer de Vos. Dit laatste rapport is opgesteld zonder iemand anders te spreken dan de wethouders. Het is zelfs gemaakt zonder de raad te spreken. Hoezo democratie?
Door Jan de Vos (Ex-raadslid/fractievoorzitter in H-G) op
De hooggeroemde inspraak van burgers bij herindelingen of wel de draagkracht voor een fusie lijkt door GS Gelderland gewoon terzijde te worden geschoven. Een grote meerderheid in Scherpenzeel is tegen fusie/herindeling met Barneveld. Rapporten tonen inmiddels aan dat Scherpenzeel gewoon op de goede weg is om een bestuurskrachtige gemeente te zijn. Wat nu democratie?
Door drs. E. Nabled op
Wat ik niet begrijp waarom alle argumenten die moeten leiden tot opheffing van een zelfstandig Scherpenzeel niet tot de logische consequentie leidt dat een nog veel kleinere gemeente - Rozendaal, ook Gelderland - gewoon zelfstandig blijft. Per slot is het niet meer dan een chique wijkje van Arnhem.

Vacatures

Van onze partners