of 65101 LinkedIn

Haal kroonbenoeming niet uit Grondwet

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) roept de Eerste Kamer op niet in stemmen met het wetsvoorstel tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester. Ook bij de Kring van commissarissen van de Koning gaan de handen er niet voor op elkaar.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) wil niet dat de huidige aanstellingswijze van burgemeesters uit de Grondwet wordt gehaald. De NGB roept de Eerste Kamer dan ook op om niet in stemmen met het wetsvoorstel tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester. Ook bij de Kring van commissarissen van de Koning gaan de handen niet op elkaar.

Geen tekort

‘Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vraagt zich af voor welk probleem het voorstel een oplossing is. In de huidige positie en aanstellingswijze van de burgemeester is noch sprake van een democratisch tekort, noch van een legitimiteitstekort’, stelt het NGB in een position paper aan de Eerste Kamer. ‘Juist vanwege de onafhankelijke, boven de partijen staande positie vervult de burgemeester belangrijke functies in de lokale samenleving en in het lokaal bestuur. Er is grote waardering voor en vertrouwen in deze niet gepolitiseerde functie.’

 

Visie ontbreekt

Deze week hield de Eerste Kamer een expertmeeting over het initiatiefwetsvoorstel Jetten. Als de Eerste Kamer instemt met de wet, wordt de weg vrij gemaakt voor een andere aanstellingswijze van burgemeesters. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een rechtstreeks door de gemeenteraad of door de bevolking gekozen burgemeester. Als er al naar de benoemingswijze gekeken wordt, dan moet dat in het bredere perspectief van het gehele lokaal bestuur gebeuren, benadrukt het NGB. ‘Ondanks eerdere verzoeken vanuit de Eerste en Tweede Kamer en toezeggingen van de minister van Binnenlandse Zaken ontbreekt een gedegen analyse en consistente visie op het lokaal bestuur.’ Het huidige benoemingsproces is evenwichtig en democratisch.

 

Geen heil

Ook de Kring van commissarissen van de Koning ziet op dit moment niets in een andere aanstellingswijze voor burgemeesters. ‘Eerst moet worden bepaald hoe het lokaal openbaar bestuur in Nederland er uit moet zien, daarna kan worden beoordeeld welke positie van de burgemeester daarbij past. Daaruit vloeit de keuze voor de aanstellingswijze dan vanzelfsprekend voort. Veel te vaak wordt alleen gesproken over de positie en benoemingswijze van de burgemeester. Maar verander je de aanstellingswijze van de burgemeester, dan verander je ook het bestel’, aldus de Kring in zijn position paper. ‘Ook beschouwen de commissarissen de onafhankelijke positie van de burgemeester boven de partijen als een groot goed dat behouden zou moeten blijven.’

 

Onafhankelijke positie

Tegen de deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de commissaris van de koning (cdk) heeft de kring eveneens zijn bedenkingen. ‘Voor het functioneren van zowel de burgemeester als de commissaris is het hebben van een onafhankelijke positie nog steeds van groot belang. Om voor alle partijen acceptabel te kunnen zijn en een dienende rol te kunnen spelen, maar ook om de rug recht te houden in woelige tijden of op te kunnen treden in crisissituaties. In 1848 werd de Grondwet als garantie beschouwd voor een onafhankelijke positie. Wij zien niet in dat dit staatsrechtelijk nu anders zou moeten worden gezien.’

 

Het is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel debatteert. Hij is nu bezig met de schriftelijke voorbereiding. Vermoedelijk zal voor de zomer wel een besluit vallen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M (Ud) op
Voor Jantje en Gerrit. Laten we de kamerleden en raadsleden ook maar benoemen. Dat vermindert het aantal roeptoeters. Wat een arrogante en anti democratische opvattingen. Wantrouw kiezers dat is een goede democratische gezindheid met name voor een zelfverklaarde beleidsadviseur!
Door Heukers op
Natuurlijk, Jantje en Gerrit. Alle Europese landen doen het fout, want die hebben een gekozen burgemeester. Wat een sukkels! Alleen het Nederlandse model is goed.
Door Jantje op
Ik zie heel veel kortzichtige reacties. Maar ik kan me goed vinden in de reactie van @Gerrit. Wat heb je aan een gekozen burgemeester. De grootste roeptoeter wordt dan burgemeester. Dat heeft niets te maken met kennis en kunde. Daarmee zeg ik niet dat mensen die stemmen op de grootste roeptoeter per definitie dom zijn maar het is meestal niet mogelijk om als inwoners van een stad op een zodanige manier kennis te maken met iemand, wat wel kan via een sollicitatiegesprek. en de procedure waarmee een burgemeester wordt gekozen is niet zomaar even simpel. Er worden indringende gesprekken gevoerd, meerdere gesprekken met de kandidaten. Laat een paar burgers meedraaien in die procedure, dat zou nog wel kunnen. En een benoeming door de Kroon is voor mij alleen maar een formaliteit, maar die formaliteit geeft wel grond aan de onafhankelijkheid van de burgemeester, anders dan die van wethouders. Nooit iets weggooien uit vals sentiment voordat je er iets beters voor terug hebt. Bedenk dan eerst wat de voordelen en nadelen zijn van de huidige procedure en probeer die te verbeteren en te vernieuwen in plaats van roekeloos en zonder nadenken op een andere methode over gaan.
Door Arjan op
De aristocratie: wij zijn door de Kroon benoemd en adviseren de wij door de Kroon benoemd moeten worden.

Laten wij dat hele opgetuigde circus van de Commissarissen van de Koning met hun kabinetten die zich maandenlang bezighouden met burgemeestersbenoemingen en functioneringsgesprekken maar snel opdoeken.

De gemeenteraad kan het prima zelf of.
Door Jan op
En niemand heeft het erover dat de wethouders ook niet rechtstreeks gekozen worden. En die hebben vaak veel meer macht dan een burgemeester. Nee, wethouders worden door een coalitiepartij naar voren geschoven omdat iemand veel het woord voerde op slecht bezochte partijbijeenkomsten en die wordt dan klakkeloos, zonder enige discussie, benoemd door de raad. Dan is de huidige benoemingsprocedure van de burgemeester tenminste nog democratischer: iedereen mag solliciteren, na een gedegen sollicitatieprocedure doet de gehele democratisch gekozen gemeenteraad een aanbeveling die altijd wordt opgevolgd door minister.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het Old Boys/Womans politieke netwerk wil kennelijk krampachtig vasthouden aan de bestaande baantjes-carrousel.
Door Daniël Groot (Dga/ Ceo ) op
Door de bevolking laten kiezen , dat is Pas echte Democratie, niet een persoon naar voren zetten , via De Comisaris van De Koning,
Door Petra op
Aan de ene kant heb ik er moeite mee zaken te vernieuwen omdat ik aan zie komen dat dit tot aantasting van goede en bekende waarden en normen zou kunnen leiden. We zouden niet moedwillig structuren moeten opbreken omdat ze oud en belegen zijn (maar misschien nog wel heel nuttig en werkbaar!).

Aan de andere kant ben ik voor vernieuwing mits de zaak daarmee werkelijk is gediend.

Dilemma's dus, die per geval bekeken zouden moeten worden.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
In de reacties wordt vergeten dat de commissaris van de Koning wettelijk ook een zogenaamd 'rijksorgaan' is die dus niet alleen puur provinciale taken heeft. Dat vraagt ook om een blijvende in de Grondwet verankerde positie. We hebben een gekozen burgemeester, namelijk gekozen door het hoogste bestuursorgaan dat de inwoners zelf hebben samengesteld: de lokale volksvertegenwoordiging. Gewikt en gewogen op basis van zijn sollicitatie naar de functie, zijn gesprek als kandidaat met de vertrouwenscommissie en uiteindelijk zijn benoeming op basis van een wettelijk verplichte dubbele voordracht aan de voltallige gemeenteraad en dan gekozen op basis van een schriftelijke stemming. Een veel zorgvuldiger voorbereide benoeming dan een verkiezingscampagne van kandidaten die daarna zonder gesprekken over achtergronden en beweegredenen gekozen worden. Indirecte democratie met daaraan gekoppeld een sollicitatieprocedure is een grotere garantie op een burgemeester die onafhankelijk is en boven de partijen staat.
Door D te N (adviseur) op
niet de (volledige) argumentatie wel de strekking deel ik van harte!

Vacatures

Van onze partners