Voldoende aanleiding

Hoewel de RvS meent dat de burgemeester niet zomaar op het oordeel van de NCTV had mogen afgaan, constateert de instantie dat er wel voldoende aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de mannen zich bij een terroristische groepering wilden aansluiten. De raad komt daarom tot de conclusie dat de burgemeester de paspoorten van de mannen vervallen mocht verklaren.

 

Bevoegde autoriteit

Volgens de burgemeester kon hij alleen maar op het oordeel van de NCTV afgaan, omdat het niet de bedoeling was dat hij de uiterst gevoelige processen-verbaal zou inzien. De RvS meent echter ,,dat de verantwoordelijkheid als bevoegde autoriteit van de burgemeester vraagt dat die controleert of de informatie van de NCTV juist is".

 

Nieuwe wet

Volgende week behandelt de rechtbank in Den Haag een soortgelijke zaak, namelijk over het ingetrokken Nederlanderschap van vier bij verstek veroordeelde jihadisten. De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok heeft het Nederlanderschap van deze mannen september vorig jaar afgenomen. Dat deed hij op basis van een nieuwe wet met het oog op de nationale veiligheid. Het is de eerste keer dat dit gebeurde. (ANP)