of 64621 LinkedIn

GS trekken herindeling Gooi en Vechtstreek naar zich toe

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland starten de procedure om tot herindeling in de Gooi en Vechtstreek te komen. GS willen toe naar maximaal drie gemeenten.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland starten de procedure om tot herindeling in de Gooi en Vechtstreek te komen. De zeven gemeenten komen er onderling niet uit, terwijl de bestuurskracht in vrijwel alle gemeenten ondermaats is. GS willen toe naar maximaal drie gemeenten.

Opties

Welke gemeenten met elkaar gaan fuseren en wanneer ligt nog niet vast. Alle opties liggen wat GS betreft open, mits deze ‘inhoudelijk goed beargumenteerd kunnen worden en zodoende volwaardige alternatieven zijn’. De vorming van één gemeente in de Gooi- en Vechtstreek (Gooiland: 260.000 inwoners), een eerdere wens van GS, is losgelaten. Daarvoor is vrijwel geen draagvlak.

 

Voortouw

GS hebben besloten zelf de arhi-procedure te starten omdat ‘wij constateren dat er zeer verschillend wordt gedacht over de bestuurlijke toekomst van de gehele regio en dat de diverse standpunten lastig zijn te combineren.’ Zorgelijk, vinden GS, ‘omdat de regio hierdoor een kans mist om haar gedeelde agenda en opgavenprofiel te kunnen realiseren en dit de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek niet ten goede komt’, zo schrijven GS aan de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

 

Open overleg

‘Het past bij de rol van een provincie om bij het bewaken van de kwaliteit van het lokaal bestuur vooral het regionaal belang te behartigen en in te zetten op versterking van de regionale bestuurskracht. Verbetering van de situatie, in de zin van versterking van de regionale bestuurskracht, is onder andere te verwachten bij vermindering van het aantal gemeenten door herindeling, zo schrijven GS verder. GS starten met een zogeheten open overleg met de zeven gemeenten. Het Utrechts Eemnes wordt overigens ook in het open overleg betrokken. Na die overlegfase, die maximaal een half jaar gaat duren, besluiten GS of de herindelingsprocedure voor enkele of alle gemeenten wordt voortgezet.

 

Bestuurskracht

Het besluit van GS is genomen na diverse bestuurskrachtonderzoeken in de regio. ‘Wij constateren dat het bestuurskrachtonderzoek van Weesp en het onderzoek Gooi en Vechtstreek tot de conclusies leiden dat de lokale bestuurskracht van Weesp en van Wijdemeren onvoldoende is. De lokale bestuurskracht van Blaricum en Laren is voldoende, maar de BEL-constructie (ambtelijke samenwerking Blaricum, Eemnes, Laren, red) en de relatief beperkte schaal maken de duurzaamheid daarvan een blijvend aandachtspunt. Hilversum en Huizen zijn voldoende bestuurskrachtig.’

 

Regierol

De provincie voert al langer overleg met de betrokken gemeenten. Na bestuurlijk overleg eind vorig jaar werd duidelijk dat ‘gemeenten de bestuurskrachtproblemen van Weesp, Wijdemeren en de gehele regio onderkennen, zeer verschillend denken over de bestuurlijke toekomst, de standpunten over de bestuurlijke toekomst lastig zijn te combineren en verschillende gemeenten een stevige regierol van de provincie verwachten’, aldus GS. Nu de provincie een arhi-procedure start, mogen de gemeenten zelf geen herindelingsprocedure starten. Een datum voor de herindeling(en) ligt nog niet vast, maar 2023 wordt als uiterste datum genoemd. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Ik dacht dat hier gesproken wordt over een gemeentelijke herindeling en niet over een provinciale herindeling. Dat is niet aan de orde.
Door Marcel (Adviseur ) op
Een provinciale herindeling zou overwogen moeten worden. Het Gooi kan wellicht beter bij provincie Utrecht betrokken worden. Dat maakt andere gemeentelijke herindelingsoptire mogelijk, als ook regionale samenwerking.
Door Marcel (Adviseur ) op
Een provinciale herindeling zou overwogen moeten worden. Het Gooi kan wellicht beter bij provincie Utrecht betrokken worden. Dat maakt andere gemeentelijke herindelingsoptire mogelijk, als ook regionale samenwerking.