of 59318 LinkedIn

GS houden vast aan fusie Nuenen-Eindhoven

Ondanks verzet vanuit het Nuenense gemeentebestuur, houden Gedeputeerde Staten van Brabant vast aan hun herindelingsplannen voor Eindhoven en Nuenen. GS wachten het referendum in Nuenen van volgende week niet af.

Ondanks tegenstand vanuit het Nuenense gemeentebestuur, houden Gedeputeerde Staten van Brabant vast aan hun herindelingsplannen voor Eindhoven en Nuenen. GS wachten het referendum in Nuenen van volgende week niet af. De provincie verwacht daar ‘weinig toegevoerde waarde van’. Voor de bestuurskracht van Nuenen is het in de ogen van GS van belang dat beide gemeenten fuseren.

Draagvlak

Op 10 oktober krijgen de inwoners van Nuenen in een referendum de vraag voorgelegd of zij voor of tegen samenvoeging van Nuenen en Eindhoven zijn. Een te eenzijdige vraag, vinden GS, omdat geen andere gemeente als mogelijke fusiepartner in het referendum wordt meegenomen. Uit een representatief onderzoek onder Nuenenaren dat eind vorig jaar in opdracht van de provincie is gehouden, bleek dat er onder de inwoners van Nuenen draagvlak is voor een fusie met een andere gemeente (61 procent), maar over met welke gemeente liepen de meningen uiteen. Uit het onderzoek bleek een voorkeur voor fusie met Eindhoven (52 procent), maar ook Son en Breugel (40 procent) en Geldrop-Mierlo werden als mogelijke herindelingspartners genoemd. Anderen gaven aan dat Nuenen zelfstandig moest blijven (34 procent).

 

Kritisch kijken

Van de bijna 700 zienswijzen die op het herindelingsontwerp bij de provincie zijn ingediend, kwamen er ruim 600 uit Nuenen; bijna allemaal negatief. Desondanks is de provincie ‘– mede vanwege het representatieve onderzoek – terughoudend om uit de in totaal 667 ingediende zienswijzen de conclusie te trekken dat het draagvlak ontbreekt voor de herindeling’, zo laten GS weten. Ook het feit dat een meerderheid van de Nuenense raad voor zelfstandigheid is, hebben GS niet op andere gedachten gebracht. ‘Er ligt geen constructieve en toekomstgerichte visie onder de keuze van de gemeenteraad’, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Bestuur, D66). ‘De inwoners hebben volgens mij recht op een openbaar bestuur dat oprecht kritisch naar het eigen handelen durft te kijken en daaraan conclusies verbindt.’


Bestuurskracht

In het referendum van volgende week wordt ook voorbijgegaan aan de achterliggende vraag of Nuenen zelfstandig kan blijven voortbestaan, stellen GS. En dat is in de ogen van GS geen optie. Fusie met Eindhoven brengt de noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen. Daarnaast behouden de dorpen ‘hun eigen culturele en landschappelijke identiteit, er zijn waarborgen voor bijvoorbeeld cultuur en sport en de nieuwe gemeente zal in staat zijn om alle complexe, maatschappelijke vraagstukken op te pakken.’


Geen verrassing

‘Het besluit van GS is voor ons geen verrassing. Dat GS de uitslag van het referendum van volgende week niet heeft afgewacht is erg jammer. Het was toch een manier geweest om te bekijken hoe het met het draagvlak onder de inwoners zit’, laat een woordvoerder van de gemeente Nuenen in een reactie weten. Nuenen tekent aan dat het standpunt van het Nuenense gemeentebestuur is dat het tegen een door de provincie gedwongen fusie is, dat is wat anders dan dat het voor zelfstandigheid kiest.


Inspreken

Het gemeentebestuur zal zeker inspreken als Provinciale Staten zich over het herindelingsvoorstel buigen. Dat gebeurt op 26 oktober. Eind november of begin december nemen PS een besluit. De beoogde herindelingsdatum is 2021.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marc Volgers op
@woody: mijn advies neewerken met de fusie. Beter voor Nuenen en Eindhoven op lange termijn. Regio Eindhoven is een belangrijke economische motor van ons land, maar doordat 21 gemeenten samen moeten werken remt dat de ontwikkeling. Met meer inwoners zal Eindhoven ook eindelijk eens bij G5 komen.
Door Woody (Generalist) op
Mijn advies aan het gemeentebestuur van Neunen; neem snel contact op met het bestuur van de Limburgse gemeente Landgraaf. Zij hebben een recente schat aan ervaring met procedures die te volgen en nodig zijn na een Provinciaal Besluit tot fusie met de gemeente Heerlen.