of 59318 LinkedIn

GS Groningen verbieden herindeling

Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben een streep gezet door het  herindelingsplan van Bellingwedde en Vlagtwedde. GS nemen het heft in eigen hand om tot herindeling van de negen gemeenten in Oost-Groningen te komen.

De Groningse gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde mogen niet fuseren. Gedeputeerde Staten (GS) hebben hier een stokje voor gestoken, omdat herindeling van deze twee gemeenten de noodzakelijke herindelingen van de andere gemeenten in Oost-Groningen op slot zet.

Provinciale Arhi-procedure

GS nemen nu zelf het initiatief tot herindeling van de negen gemeenten in Oost-Groningen, omdat de gemeenten er zelf niet uitkomen. Dit hebben GS in een brief aan de betrokken colleges laten weten. Via de zogeheten fase van open overleg starten GS in september een provinciale Arhi-procedure voor deze gemeenten. Het gaat om Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Oldambt, Slochteren, Stadskanaal, Pekela, Veendam en Vlagtwedde. Dit betekent dat Bellingwedde en Vlagtwedde hun lopende herindelingsprocedure moeten staken. Dat is in de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) geregeld.


Heft in eigen hand

De provincie Groningen wil dat de huidige 23 gemeenten per 1 januari 2018 zijn gefuseerd tot zes gemeenten. De Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen (de ‘commissie Jansen’) heeft hiertoe begin vorig jaar voorstellen gedaan. Op aandringen van gemeenten mochten zij zelf met alternatieven komen. GS hebben daarbij altijd gesteld dat als deze herindelingsvoorstellen onvoldoende robuust en toekomstbestendig zijn, de provincie het heft in eigen hand zou nemen.


Onwenselijk

Dat moment is in de ogen van GS nu aangebroken voor Oost-Groningen. Ondanks twee adviezen met diverse herindelingsvarianten van de commissie Jansen, hebben de gemeenten geen knoop doorgehakt. En hoewel de gemeenten hadden toegezegd het tweede commissie-advies als ‘zwaarwegend’ te beschouwen, zijn de meningen nog steeds verdeeld en zit er geen schot in de zaak. ‘De traagheid, de constatering dat gemeenten niet tot nauwelijks met elkaar overleggen over de bestuurlijke toekomst én de ingezette procedure door Bellingwedde en Vlagtewedde om te fuseren, hebben tot dit besluit geleid’, verduidelijkt aldus gedeputeerde Bote Wilpstra (bestuurlijke organisatie, D66). ‘De fusieplannen van de twee gemeenten maakt het aantal keuzemogelijkheden in Oost-Groningen beperkt en dat is onwenselijk.’


Nieuw puzzelwerk

Het ‘open overleg’ – de start van de provinciale Arhi-procedure − waarvoor de negen colleges worden uitgenodigd is echt een open overleg, benadrukt Wilpstra. ‘De twee adviezen van de commissie Jansen leggen we terzijde.’ Het puzzelwerk kan als het ware van voor af aan beginnen, maar weliswaar niet zonder kader. ‘We gaan terug naar de uitgangsgpunten die we in 2013 hebben vastgelegd en door Provinciale Staten zijn bekrachtigd.’ Naast robuust en toekomstbestendig, moeten de herindelingen een evenwichtig beeld in de provincie opleveren.


Herindelingsvoorstel

De fase van open overleg duurt maximaal zes maanden. ‘We hopen dat het sneller kan.’ Uiterlijk begin volgend jaar moet er een definitief herindelingsvoorstel liggen. Aan de herindelingsdatum van januari 2018 wordt niet getornd. Ook niet voor de overige gemeenten. De gemeenteraden van de veertien andere gemeenten moeten nog een definitief besluit nemen. Dit gebeurt na de zomer, aldus de gedeputeerde.


Wisselende reacties

Wilpstra heeft wisselende reacties gekregen op het GS-besluit om het initiatief naar de provincie te trekken en een streep te zetten door de herindelingsplannen van twee van de negen gemeenten. ‘Variërend van negatief – de colleges Bellingwedde en Vlagtwedde – tot heel positief, omdat gemeenten blij zijn dat de provincie stappen gaat nemen.’ Een woordvoerder van Vlagtwedde laat desgevraagd weten dat de colleges ‘kennis hebben genomen van de inhoud van de brief en zich aan het beraden zijn op een gezamenlijke reactie.’ Het is niet duidelijk wanneer die komt. ‘We zijn hier net begonnen met het reces.’


Onbegrijpelijk moment

Juist dat feit is de CDA Statenfractie een doorn in het oog − ‘het gekozen moment is onbegrijpelijk’ − en heeft daarover via schriftelijke vragen aan GS opheldering gevraagd. Het CDA wil tevens weten of de provincie Arhi-procedure zomaar kan stopzetten en of dit bestuurlijk zorgvuldig en correct is richting naar de inwoners en betrokken gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Meer dan een halve eeuw ervaring wijst uit dat herindelingen het beste van bovenaf kunnen worden opgelegd want anders komt er niets van terecht. Het pluche op lokaal niveau zit kennelijk te lekker. Tegenover het Coelo-rapport staan meerdere andere rapporten, die aangeven dat er aan fusies tussen gemeenten duidelijke voordelen zitten (meer bestuurskracht, synergie- en efficiëntievoordelen). Overigens is dit 'gekleurde rapport' voor eigen lijfsbehoud geschreven in nauwe samenwerking met het VNG.
Door Caramba op
De ongekende vasthoudendheid van Wilpstra tot herindeling krijgt ongezonde trekjes. Als een ware godsdienstfanaat predikt hij de heilige weg naar herindeling als ware dit de enige weg tot verlossing. We zijn gelovig maar houden niet van waanzinnigen. Wilpstra is een valse profeet.
Door luppo (Inwoner provincie Groningen) op
Dit is de laatste stuiptrekking van een op leeftijd zijnde gedeputeerde. Deze beste man heeft een succesvolle carrière achter de rug. Het is een intelligente man. Maar op een gegeven moment is het echt tijd om te stoppen. Dit is een moeilijk moment, maar voor de heer Wilpstra is dit moment nu echt aangebroken. Een herindeling moet van onderaf komen en van boven af worden toegejuicht.
Een van bovenaf opgelegde herindeling is kansloos.
Meneer Wilpstra, u wordt bedankt voor uw bovenmatige inzet en uw onverbeterlijke optimisme en vooral het geloof in uzelf. Maar doe iedereen, uw familie, uw ter beschikking staande ambtenaren, uw collega Gs leden, een groot plezier en stop ermee, met deze zinloze strijd tegen de bestuurlijke windmolens. Men deelt uw opvatting niet. Geniet van uw welverdiend pensioen en realiseer uzelf, dat u niet meer nodig bent in het bestuurlijk krachtenveld. Het is voorbij, maak uzelf niet te schande en hou de eer aan uzelf en stop. Nu, meteen nog!!
Door Gemeenteambtenaar op
Dat kun je ook niet overlaten aan gemeenten, dat moet opgelegd worden
Door collega op
De eigenwijsheid van provinciebestuurders is welhaast fenomenaal. Een beetje lijnen tekenen op de kaart. En dat terwijl er net een Gronings Coelo-onderzoek ligt dat aantoont dat herindeling in ieder geval qua geld niks oplevert.
Of is het zelfopoffering: bij 6 gemeenten heeft Groningen eigenlijk geen provincie meer nodig, kunnen die jaarlijkse uitgaven van € 320 miljoen verdeeld worden over de gemeenten...