of 64231 LinkedIn

Grote zorgen over vertegenwoordigende democratie

‘We moeten toe naar een meer participatieve democratie’, aldus voorzitter Jacques Wallage van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

‘Er wordt ook hier een beetje bagatelliserend over gedaan, maar ik maak me grote zorgen over de vertegenwoordigende democratie.’, aldus voorzitter Jacques Wallage van de Raad voor het Openbaar Bestuur. ‘We moeten toe naar een meer participatieve democratie.’

Spanning tussen burger en politieke partij

Tijdens de door de Raad georganiseerde conferentie "Politieke partijen: revitaliseren of op zoek naar alternatieven?" in Felix Meritis in Amsterdam geven verschillende politicologen hun visie op de huidige toestand van de politieke partij. In zijn inleiding zegt Rob-voorzitter Jacques Wallage dat hij de spanning tussen burger en politieke partijen ziet groeien. ‘Zeker voor de beter opgeleide burger die liever zelf vertegenwoordiger zou zijn. Het is zaak om de verticale partijstructuur te verbinden met de horizontale dynamiek in de samenleving.’


Problemen politieke partijen ondermijnen gezag

In een video worden interviews van Wallage met landelijke vertegenwoordigers van politieke partijen getoond. Wallage vond twee verschillende tonen, een optimistische bij met name de SP en meer sombere bij andere partijen. ‘Dan gaat het over de rekruteringsproblematiek en over de vele campagneactiviteiten. Analisten zeggen dat dit het stabiele gezag van politieke partijen definitief ondermijnt.’


Regeren is reageren geworden 

Wallage signaleerde ook de kwetsbaarheid van politieke partijen. ‘Regeren is reageren geworden. Met name op sociale media.’ Hij vertelt over zijn politieke leermeester Anne Vondeling die op bijeenkomsten een politieke analyse gaf van de hele voorpagina van de krant. ‘Hij gaf richting aan. Dat is wat de politiek moet doen.’

Is er nog werkelijke representatie?
Later zegt Wallage dat hij de relativering van de sprekers op de conferentie incasseert, maar blijft het toch knagen. ‘Als zo’n smalle basis een feit is, dan zal dit het gezag aantasten waarin volksvertegenwoordigers besluiten nemen. Is er dan nog wel werkelijke representatie?’


Huidige vertegenwoordiging groot probleem 

Vlak voor de workshops op de conferentie kijkt Wallage toch wat zorgelijk na de vraag wat hij tot dan toe van de dag vindt. ‘Ik ga straks toch een heel duidelijk punt maken. Toen ik informateur was schreef ik in mijn dagboekje: “Het systeem is doodziek, maar de hoofdrolspelers voelen zich kiplekker.” Ik proef dat hier ook. We moeten er van doordrongen zijn dat het feit dat maar 2,5 procent van de Nederlanders lid is van een politieke partij een groot probleem is.’

 
Meer participatieve democratie 

Wallage heeft ook ideeën om dit beeld te veranderen. ‘Alternatieven op lokaal niveau zijn bijvoorbeeld meer participatieve democratie op bepalende onderwerpen en dan niet alleen raadplegend, maar ook correctief. Meer directe democratie moet mensen beter vertegenwoordigen.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hor op
@Gholam

Zet dat maar uit je maakbare hoofd, Nederland kan niet de hele wereld aan een baan helpen,
Door Gholam Aminzaie (Werkzoekend) op
Mee eens met dhr. Wallaga. Een terecht constatering van een gebrekkige (lokale) democratie. Wij moeten denken aan onze medelanders die prima in de politiek willen gaan om hun idealen en zorgen te realiseren respectievelijk bespreekbaar maken. Helaas is de praktijk de dag van vandaag anders. Deze medelanders ondervinden weerstand vanuit diezelfde (lokale) politiek. Wellicht hebben deze medelanders een achterstaand in Nederlandse taal, maar niet op intelegentie, wel achterstaand in politieke ervaring, maar geen achterstand in levenservaring. Mijn oproep aan alle politiek partijen. Benut hun talent, maak ook voor hun mogelijk deel te mogen nemen in (lokale) politiek en in hun samenleving. Maar dat is deel van de oplossing.
Door Janine van Doesburgh (Gemeenetraadslid) op
Wallage heeft een goed punt. Participeren met de inwoners, betekent dat je ze ook laat deelnemen in de koers die je wilt uitzetten. Het past binnen het streven naar zelfredzaamheid. De overheid moet de inwoner van een passieve houding naar een active grondhouding brengen. Samen moeten we Nederland leefbaar en redzaam maken. Politiek wordt dan weer een ideologie, waaraan je ideeen kunt toetsen.
Door Johan Amsterdam (burger) op
Is het einde van de ideologieën de oorzaak? of is het probleem dat we in het einde geloven. een zichzelf bevestigende voorspelling.
Grote ideologieën schijnen weg te zijn. Daardoor zijn er geen uitgewogen standpunten meer maar zijn alle standpunten eclectisch te verantwoorden. Dat betekent ook dat zeggenschap en democratische inspraak per onderwerp geen oplossing bieden. Elk onderwerp zal door willekeurige meningen voor of tegen de ene keer wel en de andere niet doorgezet kunnen worden. Politiek gaan ten slotte om de macht in de maatschappij. maar de samenhang verdwijnt, net als nu. Zoals aangegeven werd in het artikel.
Misschien moeten we gewoon weer naar een serieus overwegen van ideologieën en dogma’s tegenover de dogma dat iedereen er verstand van heeft. Dat werkt namelijk niet. Dat leidt tot regeringen zonder uitgewogen visie. Want ideologieën zijn tenslotte niet voor niets uitgewogen ideeën over samenhangen in de maatschappij, toekomstige ontwikkelingen en hoe daarop verstandig geregeerd kan worden.
Het lijkt dat de ideologieën juist nu ontbreken. Hoewel, de aanpak van de kabinetten Rutte lijkt streng ideologisch. Als we de overheid kleiner maken en de mensen bevrijden van het juk van de verzorgingsstaat, dan komt tot toch nog de liberale heilstaat. Perfecte strategie. Gesloten ideologie. Jammer dat niemand die dogma’s stevig ideologisch aanpakt.
Door Ra op
op micro-lokaal niveau gunnen we het volk echte zeggenschap over futiele onderwerpen, hoe schattig Plasterk van Wallage.
Wie is er nou doodziek en wie voelt zich kiplekker, voor salonsocialisten Wallage en Plasterk gaat dit gelijk op.
Door Piet (consultant) op
HR WAALRE + H. WIERSMA
Ik heb al zo ontzettend veel theorien en voorstellen gezien en gehoord, en het wordt steeds minder i.p.v. beter En mijnheer Wiersma dat het "nog wat beter kan " bij Gemeenten is wel zeer eufemistisch uitgedrukt. En als U kunt wegen of het bij Gemeenten beter is dan bij het Rijk, dan bent U een ontzettede "kei". Of zijn hier de woorden van Burgemeester Walage van toepassing, "het systeem is ontzettend ziek, alleen de volksvertegenwoordigers voelen daar nog steeds niets van.
Fijn w.e.
Door H. Wiersma (gepens.) op
In veel modern opererende gemeenten wordt op beleidsniveau het proces van participerende democratie al een aantal jaren toegepast. Het kan allemaal nog wat meer en beter bij de gemeenten, maar nog meer bij de provincies en vooral bij het Rijk zelf. De kwaliteit van de beleidsmaatregelen bij het Rijk zijn de laatste tijd wel zeer drastisch gedaald (belastingmaatregelen werkenden/gepensioneerden, woningmarkt, financieel/economisch maatregelen/sociaal akkoord, IND etc. etc.).
Door Melkkoe (Econoom) op
Er wordt helemaal niet bagatelliserend gedaan over de vertegenwoordigende democratie. De overheid, met name de lokale overheid moet de burgers ontzorgen. De ambtenaren werken alleen maar aan hun eigen financiële belangen. De politieke partijen zijn oververtegenwoordigt door met name ondernemers, die rechtstreeks belang hebben bij het beleid op lokaal niveau. Je moet burgers betrekken en selecteren, die hart voor de zaak hebben op algemene zaken. De spanning tussen de burger en de partijen zal naar verloop van tijd alleen maar toenemen. Dankzij het kabinet van Rutte II. Je moet kritisch kijken naar de productiveit van de mensen, die zich bezig houden met de politiek op lokaal niveau. Ben je niet productief, mag je niet meer verkiesbaar stellen. Bovendien moet men na de uitgediende termijn in het openbaar presenteren, wat ze hebben betekent voor de burgers. Op Rijksniveau hebben ze de financiële lasten structureel verhoogt voor de zwakkeren. Lage inkomens en midden inkomens. Vermogende Elite hebben vrijspel in Nederland. Het zijn die heren, met 3-delige pakken, A-klasse auto's, dubbele tongen en dubbele gezichten, egoïstische Elite. Overheid op Rijksniveau investeert alleen maar in de bouw. Verstrekt structureel leningen, die vervolgens zomaar wordt kwijtgescholden. Bananen republiek beleid.
Door Nobby (animal cop) op
De burger is over de klassieke dienstverlening (burgerzaken, wegonderhoud, verlichting) redelijk tevreden. Minder tevreden zijn de burgers wanneer iets in hun omgeving veranderd en de zaak al beklonken lijkt te zijn tussen gemeente en projectontwikkelaar. En dat maakt de gemeente NOOIT meer goed. De teneur is veranderd: waren het voorheen dikke jongens, tegenwoordig worden ze als graaiers gezien waarvoor geen respect meer getoond behoeft te worden. Sterker nog, je kunt ze rustig een glas pils in de nek gooien. Wat is tegenwoordig voorop staat is gedeelde publieke smart. Stille tochten, bermmonumenten, begrafenissen op kosten van de gemeente en veteranendagen. Toch vraag ik mij af of de gemeente in tijden waarin de burger om terughoudendheid en bezuiniging vraagt, daar in moet willen springen. Maar omdat Kerk en Gezin op de achtergrond zijn geraakt, is er een vacuum dat de Gemeente opvult. Kortom, er is een verschuiving te zien tussen de handen uit de mouwen om te bouwen naar een luisterend oor boven de brede schouder.

Vacatures

Van onze partners