of 59082 LinkedIn

Gros Statenleden ontevreden over vergoeding

De vergoeding voor het Statenwerk is te laag, vindt 76,7 procent van de Statenleden. Dat blijkt uit het derde Nationaal Statenledenonderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.

Ruim driekwart van de Statenleden (76,7 procent) vindt de vergoeding voor het Statenwerk te laag. De gemiddelde tijdsbesteding is in vergelijking met vier jaar geleden met 1,3 uur per week toegenomen naar 22,8 uur. Omgerekend ontvangen Statenleden gemiddeld 11,80 euro per uur; 19 eurocent minder per uur dan in 2013, toen de vergoeding voor Statenleden werd verhoogd. Die verhoging wordt tenietgedaan door de toegenomen tijdsinvestering.

Onvrede toegenomen

Bijna een op de vijf Statenleden (18,3 procent) is tevreden over de vergoeding, vijf procent vindt de vergoeding te hoog. De onvrede over de vergoeding is in vergelijking met vier jaar geleden toegenomen, toen 72,5 procent niet tevreden was over de vergoeding. Dat blijkt uit het derde Nationaal Statenledenonderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht onder alle 570 Statenleden. Van hen deden 216 Statenleden (37,9 procent) mee aan het onderzoek.

 

22,8 uur

Statenleden besteedden vorig jaar gemiddeld 22,8 uur per week aan het Statenwerk; 6 procent meer dan in 2013, maar iets minder dan de 22,95 uur in 2010. De gemiddelde totale tijdsbesteding verschilt per provincie. In Utrecht besteedden de Statenleden met gemiddeld 17,2 uur de minste tijd aan het Statenwerk, Limburg kent met 28,3 uur de hoogste gemiddelde tijdbesteding. In Zuid-Holland is de tijdsbesteding met gemiddeld 7 uur per week het sterkst toegenomen ten opzichte van 2013. Ook in Limburg (4,6 uur meer) en Groningen (2,6 uur meer) nam de gemiddelde tijdbesteding toe. Er is volgens de onderzoekers geen verband tussen de omvang van provincies en de gemiddelde tijdsbesteding.

 

Onevenredige verdeling

De 570 Statenleden ontvingen samen 7.960.050 euro aan vergoeding; ruim een half miljoen (7,2 procent) meer dan in 2013. Die stijging komt niet alleen door de verhoging van de jaarlijkse vergoeding, maar ook de toename van het aantal Statenleden. De vergoeding die Statenleden per uur ontvangen is niet evenredig verdeeld, zo blijkt uit het onderzoek. Statenleden uit Noord-Brabant, Utrecht, Drenthe en Flevoland komen boven het landelijk gemiddelde uit. Statenleden uit Zuid-Holland, Limburg, Fryslân en Groningen blijven met gemiddelde uurtarief onder het gemiddelde. Statenleden in de provincie Limburg ontvangen het laagste uurtarief met een vergoeding van 9,49 euro uur per uur. Hun collega’s uit Utrecht kennen met een gemiddelde vergoeding van 15,59 euro per uur de hoogste vergoeding; 6,10 euro (64 procent) meer.

 

Raadsleden krijgen meer

Statenleden besteden gemiddeld net zo veel tijd aan hun volksvertegenwoordigende functie als raadsleden uit gemeenten met meer dan 150.000 inwoners. Dat blijkt uit vergelijking met de resultaten van het Nationaal Raadsledenonderzoek dat Daadkracht ook vorig jaar uitvoerde. ‘Omgerekend per uur is de vergoeding die raadsleden in grote gemeenten ontvangen echter zo’n 60 procent hoger dan de vergoeding die Statenleden ontvangen’, aldus de onderzoekers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Het werk van die machtige Staten
bestaat veelal uit kletsen en praten.
Soms hoef je niet te vrezen
een enkeling kan immers lezen
maar feit is en blijft :het vult niet de gaten

Is er iemand die mij kan uitleggen wat nu het nut is van het instituut Provincie? Opcenten, opstallen, opstelen,opvallen , ja waardoor?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
In de voorjaarsnota 2018 van de stad Utrecht werd over 60 pagina's uitputtend opgesomd dat er 2527 stichtingen en verenigingen zijn die jaarlijks de begroting voor circa 214 miljoen leegeten. Statenleden: doe daar eens wat aan en minder klagen ! En dan heb ik het over slechts één van de 380 gemeenten. Dat kan ook onze Zweedse minister Ollengren van Binnenlandse Zaken zich eens aan gaan rekenen, zou ik zeggen.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Deze bestuurslaag wordt regelmatig verweten overbod ig te zijn. Wellicht is het een idee als statenleden als toezichthouders zich meer gaan bemoeien met lokale analyses van gemeentebegrotingen, zodat ze tijdig bij de gemeentebesturen aan de bel kunnen trekken. Tenslotte zijn gemeenten voor 70-80% afhankelijk van subsidie uit het gemeentefonds en hebben ze slechts 20-30% eigen inkomsten uit belastingen.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Statenleden kregen sinds 2013 7,2% meer vergoeding terwijl de koopkracht van de gemiddelde burger sinds 2002, volgens het jaarverslag 2017 van de Nederlandse Bank niet meer is toegenomen. Ra, ra hoe kan dat ?
Door Spijker (n.v.t.) op
Politici sturen te veel op details en te weinig op hoofdlijnen. Dat kost veel (onnodige) tijd. Bovendien kiezen ze zelf voor deze politieke hobby.
Door Dries Roelvink (Volkszanger) op
@Ger Straten, misschien zelf nog een beetje beter rekenen?
Door Ger Straten (beleidsmedewerker) op
Naar mijn mening moet de redactie huiswerk overdoen.
Als ik een beetje reken:
570 statenleden ontvingen 7.960.050 euro. Dat is gemiddeld 140.280 per statenlid. Dit gedeeld door aantal uren (schatting 1026) is dit 136 euro per uur. Dus hoe zit dat nu?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Daarentegen zitten statenleden, als toezichthouders van gemeenteraadsleden, veel meer in de luwte van de politiek, worden veel minder geconfronteerd met boze burgers en krijgen ook nog een aantrekkelijke fractiesubsidie om deskundigheid in te huren.
Door Frank Wissink (Bestuur waterschap ) op
Als je goede mensen wilt hebben voor het openbaar bestuur, dan moet de vergoeding daar op afgestemd zijn. Geen luxe vergoeding, maar een passende vergoeding. Maak een vergelijk met een 100.000 plus gemeente. Dat lijkt mij het meest reëel.
Door comulder@gmail.com (ambtenaar) op
Het is en blijft een keuze.