of 63082 LinkedIn

Gros inwoners Scherpenzeel wil zelfstandig blijven

Het gros van de inwoners van Scherpenzeel wil dat de gemeente zelfstandig blijft. Dat blijkt uit een inwonerspeiling.

Bijna negen op de tien inwoners van Scherpenzeel willen dat de gemeente zelfstandig blijft. Dat blijkt uit een inwonerspeiling. Bijna zestig procent van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit.

Twee opties

Dat heeft de gemeente Scherpenzeel maandagmiddag bekend gemaakt. De inwoners konden bij de peiling uit twee opties kiezen: herindelen met Barneveld of een zelfstandig Scherpenzeel. Voor die tweede optie werd massaal gekozen. Uit een peiling van november vorig jaar bleek eerder dat een ruime meerderheid van de inwoners voor het behoud van zelfstandigheid is.

 

Draagvlak

Het college is blij met de uitkomst van de peiling, die tussen 9 juni en 6 juli is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, ook al was het al overtuigd van − het draagvlak voor − de zelfstandige koers. ‘Niet voor niets is draagvlak een essentiële randvoorwaarde voor Den Haag om mee te werken aan herindeling’, stelt wethouder Izaäk van Ekeren (SGP), die de bestuurlijke toekomst van de gemeente in portefeuille heeft, in een schriftelijke verklaring. ‘Het staat nu onomstotelijk vast dat er geen draagvlak is voor herindeling. Dat is een belangrijk signaal, zowel voor de provincie als voor het rijk.’

 

Geen noodzaak

Naast het ontbreken van draagvlak is er volgens het college van Scherpenzeel ook ‘nadrukkelijk’ geen noodzaak tot herindeling. De gemeente is nu en voor de komende tien jaar financieel gezond, benadrukt het college. Het zal zich hard blijven maken voor zelfstandigheid.

 

Ingrijpen

Gedeputeerde Staten van Gelderland dreigen met ingrijpen, als de gemeenteraad donderdag instemt met de Kadernota. Daarin staan ‘veel maatregelen aan om zelfstandig te kunnen blijven’, aldus GS in ene verklaring begin vorige maand. GS hebben twijfels over de ‘financiële houdbaarheid op langere termijn van deze extra investeringen én bij de effecten daarvan op de bestuurskracht. Als de gemeenteraad van Scherpenzeel op 9 juli 2020 akkoord gaat met deze kadernota, zal GS de procedure starten die moet leiden tot een herindelingsvoorstel.’ GS nemen hierover op 14 juli een besluit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Als je dan toch 'moet' opschalen, maak dan één grote plattelandsgemeente met Woudenberg en Renswoude, maar ja over provinciegrens...
Door Drs. L (Adviseur) op
Arrogante houding van de provincie in deze: bestuurskracht en financiën zijn op orde. Zo zag je het natuurlijk ook bij de Brabantse gemeenten Eindhoven en Nuenen. Geen draagvlak onder de inwoners en daarnaast ook geen zwaarwegende redenen om over te gaan tot herindeling. Provincie zou beter moeten weten in plaats van haar wil opleggen.
Door ben (jurist) op
College is tegen herindeling en de burgers ook, zo blijkt. Naargeestig die dreiging met ingrijpen van GS. Een democratie heeft vele kanten, zoals stemrecht. Maar zeker ook draagkracht voor besluitvorming. Dat zou wel een factor moeten zijn bij besluitvorming. Alleen in een dictatuur kun je lijnrecht tegen de wens van de bevolking ingaan en ook daar zie je dat dwang uiteindelijk niet stand houdt.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners