of 59318 LinkedIn

Groningse gemeenten vergoeden zacht piket

Genoeg mensen vinden voor zachte piketdiensten in de gemeentelijke kolom is een zorg voor veiligheidsregio’s. Bij hard piket dien je als gemeenteambtenaar een week lang 24/7 beschikbaar en bereikbaar te zijn. Bij zacht piket word je tijdens een crisissituatie gevraagd of je beschikbaar bent voor bepaalde werkzaamheden. Er is wettelijk geen vergoeding voor, maar als medewerker ben je ook niet verplicht er gehoor aan te geven. Vaak doen gemeenteambtenaren dat wel, want ze zijn loyaal, maar zeker tijdens feestdagen of vakantieperiodes is er kans dat niet alle functies op tijd bezet zijn. De afwezige vergoeding zou daar een reden voor kunnen zijn.

Gemeenten die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Groningen gaan mensen die zacht piketdiensten draaien en tijdens een crisissituatie werkzaamheden verrichten een vergoeding uitkeren. Deze kan per gemeente verschillen. ‘Het is een blijk van waardering.’

Zacht piket
Genoeg mensen vinden voor zachte piketdiensten in de gemeentelijke kolom is een zorg voor veiligheidsregio’s. Bij hard piket dien je als gemeenteambtenaar een week lang 24/7 beschikbaar en bereikbaar te zijn. Bij zacht piket word je tijdens een crisissituatie gevraagd of je beschikbaar bent voor bepaalde werkzaamheden. Er is wettelijk geen vergoeding voor, maar als medewerker ben je ook niet verplicht er gehoor aan te geven. Vaak doen gemeenteambtenaren dat wel, want ze zijn loyaal, maar zeker tijdens feestdagen of vakantieperiodes is er kans dat niet alle functies op tijd bezet zijn. De afwezige vergoeding zou daar een reden voor kunnen zijn.

Beperkte vergoeding is een zorg
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kent signalen dat de invulling van piketdiensten gevolgen kan hebben voor de veiligheid. Navraag bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) leerde dat de beperkte vergoeding voor piketdiensten een zorg is, maar nog niet heeft geleid tot signalen dat de veiligheid in het gedrang is. ‘Feit is dat CAR-UWO niet is geschreven voor piketdiensten binnen gemeenten ten behoeve van crisisbeheersing’, aldus het IFV. De toelage beschikbaarheidsdienst behelst 10 procent van het uurloon (maximaal schaal 7) voor feest- en weekenddagen en 5 procent voor weekdagen (buiten reguliere werktijden). Volgens het IFV doet dit geen recht aan de belasting van een verplichte starttijd. ‘Zeker niet als vergelijkbare functies met dezelfde starttijd (zoals de brandweer) een hogere vergoeding krijgen. Volgens ons is de belasting niet zozeer het niveau van de functie, maar de mate waarin het de functionaris belemmert eigen activiteiten te doen.’

Gelijktijdige reorganisatie
In 2014 zijn in Veiligheidsregio Groningen de brandweer en gemeentetaken tegelijk gereorganiseerd, zegt teamleider gemeentelijke kolom Atze Schuiringa. ‘Afzonderlijk kunnen de twintig gemeenten niet alle taken uitoefenen, maar gezamenlijk heb je die slagkracht wel.’ Regionale expertteams vullen nu alle voorheen gemeentelijke functies in. ‘We zijn van 1.200 tot 1.400 mensen voor gemeentelijke taken naar driehonderd mensen voor 33 functies gegaan.’ Elke gemeente levert naar vermogen bij aan het team. Sleutelfuncties staan op hard piket. Op iedere functie zitten zes mensen, bij kanspiket acht. ‘Dat is het omslagpunt. We moeten ons best doen om alle functies bezet te krijgen. We hebben nu een redelijke garantie.’ Bij zacht piket heb je geen harde afspraken, maar wel mogelijkheden om af te stemmen. ‘Het is de rol van gemeenten deze mensen te faciliteren: het is belangrijk werk.’

Crisisfunctievergoeding
De twintig Groningse gemeenten hebben daarom onlangs toegezegd medewerkers die een rol vervullen een jaarlijkse crisisfunctievergoeding van een paar honderd euro te geven. ‘Ook mensen met zacht piket en een functie in een crisissituatie. De reactie van de gemeentesecretarissen was positief. ‘Je biedt toch iets extra’s, waarmee je waardering verzilvert.’ De vergoeding verschilt per gemeente. Tegelijk gaat het aantal functies met hard piket bij bevolkingszorg van negen naar veertien. ‘Piket kost geld. Wij gaan tegen de bezuinigingsstroom in en voeren juist piketten in om de zekerheid te versterken in crisissituaties.’ Voordelig is dat de gemeenten niet zelf de organisatie hoeven op te tuigen, iedereen draagt naar vermogen bij. ‘Het is dus een bezuiniging, maar je hebt ook meer zekerheid.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 11 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.