of 64740 LinkedIn

GroenLinks wint bij gemeenteambtenaren

Dit blijkt uit onderzoek van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Wethoudersvereniging, trainee- organisatie DisGover en Binnenlands Bestuur.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen krijgt GroenLinks de meeste stemmen van gemeenteambtenaren. Dit is opvallend want decennialang was de PvdA bij hen de meest populaire partij

Nog maar een op zeven stemt PvdA

Dit blijkt uit onderzoek van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Wethoudersvereniging, trainee- organisatie DisGover en Binnenlands Bestuur.

Stemde bij de Kamerverkiezingen in 2012 nog bijna een op de drie ambtenaren (29 procent) op de PvdA, bij de raadsverkiezingen van 2014 was dat percentage gedaald tot 21 procent en bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 tot 19 procent. Nu geeft 14 procent van de ambtenaren aan nog van plan te zijn op de PvdA te gaan stemmen. Grote winnaar is GroenLinks. Die partij kan rekenen op 18 procent van de stemmen van gemeenteambtenaren en daarmee is de partij de nummer één onder deze kiezersgroep.

GroenLinks wordt op de voet gevolgd door D66 met 16 procent. Het percentage ambtenaren dat zichzelf positioneert als een beetje tot heel links komt uit op 55 procent. 29 procent noemt zich een beetje rechts tot rechts. De gemiddelde ambtenaar ziet zichzelf eerder als een kosmopoliet (65 procent) dan als nationalistisch (13 procent).

Veel gemeenteambtenaren vinden dat ze een duidelijke politieke mening hebben. Liefst driekwart heeft een uitgesproken politieke voorkeur. Dat uit zich ook in lidmaatschap van politieke partijen. 22 procent van de gemeenteambtenaren is lid van een politieke partij. Dat is bijna tien keer zoveel als het gemiddelde in Nederland.

Ambtenaren switchen wel regelmatig in hun stemgedrag. 59 procent van hen geeft aan veelal op een en dezelfde partij te stemmen, maar toch soms van partij te wisselen. 16 procent stemt zelfs regelmatig op een andere partij en 2 procent vrijwel iedere keer. Ongeveer kwart (23 procent) van de ambtenaren stemt altijd op dezelfde partij. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
Veel gemeenteambtenaren werken bij sociale diensten, sociaal domein, onderwijs,wmo; echt verbazend is deze uitkomst dus niet. Bovendien heb je er als stevige, doortastende, resultaatgerichte powerboy or -girl ook helemaal niets te zoeken. Gewoon je biotoop niet.
Door Cecilia Egbertsen (Pensioen) op
Lager opgeleid zijn betekent niet dat mensen minder wijs zijn in hun keuzes. Zij hebben simpelweg een hardere leerschool dan mensen met een goed inkomen die vaker hoger opgeleid zijn. De gevolgen van beleidskeuzes zijn voor de lager opgeleiden ook vaak anders dan voor de meer vermogende mensen. Ik vind hier wel heel erg hautain gereageerd worden vanuit eigen perspectief. Er is geen causaal verband tussen opleidingsniveau en stemgedrag, hooguit een correlatie. Hoef je niet hoog voor opgeleid te zijn om dit te snappen.
Door Jhr van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Inderdaad, ambtenaren vormen zeker geen doorsnee van de bevolking, vandaar dat ze vaak de burger ook niet begrijpen en zich hautain gaan opstellen. Lokale partijen zullen wel de grote winnaars worden.
Door Arie (Adviseur) op
Natuurlijk is er verschil tussen voormannen en vrouwen, toch baseer ik mijn stemkeuze liever op de inhoud van het programma...
Door Arie (Adviseur) op
Beetje flauwe reacties. De Nederlandse ambtenaar is aantoonbaar bovengemiddeld opgeleid en daarmee hangt een linksere stemneiging samen. Daarnaast is het de vraag of linkse en rechtste stemmers wel evenveel gemotiveerd zijn om het ambt te beoefenen. Mijn aanname in dat mensen met een linksere en socialere voorkeur sneller ambtenaar worden dan diegenen die een rechtsere en economisch liberalere visie aanhouden. En ja, de kleur van het ambtenarencorps zal altijd beleid inkleuren, maar het staat toch een ieder vrij om voor een niet-concurrerend salaris met je WO opleiding bij de overheid te gaan werken?
Door E.W. Meulenberg (pensioen) op
Die opgestroopte mouwtjes van deze stoere bink spreken veel ambtenaren aan. Het gestaalde GL kader houdt Jesse strak in het gareel.zodat hij geen eigen initiatieven ontwikkelt.
Door lies Endeveld (secretaris) op
Na de reacties te hebben gelezen ben ik nog meer in mijn sas met het artikel in Trouw van 20-2-2018 "Laat een gelote burgerjury meepraten over de stad" door Hans Marijnissen en met het initiatief van Conny Bergé, om niet alleen op mensen te stemmen, maar op onderwerpen en oplossingen. https://www.youtube.com/watch?v=AHpmu9f1GRU,
Door Henk ten Berge op
@Martin
Tracht u hier nu enige correlatie ambtenaren <> academici te suggereren, of wat eigenlijk? Causaliteiten van welke aard ook toont u in elk geval niet aan. Linkse oriëntatie van de academische gemeenschappen mag wel onderwerp van onderzoek worden en dan specifiek bezien op de coöptatiemechanismen die evident aanwezig zijn en een zekere cultuur in stand houden. Hoe dat bij ambtenaren zit, daar heb ik geen flauw idee van.
Door Spijker (n.v.t.) op
GroenLinks trekt via JK relatief veel populistisch stemmende jongeren. Het punt is echter dat deze jongeren vaak nauwelijks weten dat ze hun stem geven voor een weinig realistisch en onuitvoerbaar landelijk programma. Bij GroenLinks op lokaal niveau kan ik me nog iets voorstellen.
Door Martin op
@Ron
Academici zijn gemiddeld genomen ook vaker 'links' georiënteerd. Vanuit een cognitief-psychologisch perspectief is dit ook totaal niet verwonderlijk: ze worden constant geconfronteerd met allerhande problemen en vraagstukken en moeten daarbij een pluriformiteit van perspectieven in ogenschouw nemen. Zodoende krijgen ze, letterlijk en figuurlijk, oog voor anderen.

Mensen met een kleinere leefwereld, een beperkte vorm van interactie met andere sociaal-culturele groepen en ipso facto een redelijk eenzijdige benadering van maatschappelijke vraagstukken, neigt naar rechtlijnig en eendimensionaal denken.

Dat GroenLinks, in de persoon van Jesse Klaver, moderne media en 'populistische' communicatiestrategieën zegt uiteindelijk niets over de politieke agenda. Deze agenda is namelijk niet populistisch in de zin dat het claimt 'de stem van het volk' te zijn of anderszins claimt de communis opinio te vertegenwoordigen -- in tegenstelling tot de échte populisten in Nederland, te weten twee rechtse partijen.