of 64231 LinkedIn

Griffiers willen CdK niet als pottenkijker

De minister van Binnenlandse Zaken wil die extra bevoegdheden voor de commissaris van de koning vastleggen in de Wet bevorderen integriteit en functioneren openbaar bestuur. De Vereniging van Griffiers is gekant tegen dit onderdeel van de voorziene wetswijziging, zo laat het bestuur in een reactie weten.

De raadsgriffies zijn tegen het wetsvoorstel dat regelt dat de commissaris van de koning besloten vergaderingen van het gemeentebestuur kan bijwonen en ook geheime documenten mag inzien.

De minister van Binnenlandse Zaken wil die extra bevoegdheden voor de commissaris van de koning vastleggen in de Wet bevorderen integriteit en functioneren openbaar bestuur. De Vereniging van Griffiers is gekant tegen dit onderdeel van de voorziene wetswijziging, zo laat het bestuur in een reactie weten.

Onbeperkte toegang
Het voorstel van de minister is om een aanvullende bevoegdheid op te nemen in de Provinciewet voor de commissaris van de koning. Die maakt het hem of haar mogelijk alle openbare én besloten vergaderingen van het gemeentebestuur bij te wonen en openbare én geheime documenten in te zien. Het bevreemdt de griffiers dat de minister dat niet als een uitbreiding van het toezichtinstrumentarium beschouwt. ‘We hebben het sterke vermoeden dat de gemeenten dit anders zullen ervaren. Gemeenten zijn gewend dat de commissaris langskomt bij de profielschetsvergadering voor een nieuw te benoemen burgemeester, maar daar is de commissaris de uitgenodigde gast van de raad. Onbeperkte toegang geven tot alle documenten en vergaderingen beschouwen wij als een aantasting van de lokale autonomie’, zo laten de griffiers de minister onomwonden weten.

Niet meestemmen
Bovendien, zo vragen zij zich af, als de commissaris – of een van zijn ambtenaren – dan eenmaal aanwezig is bij de vergadering, wat is dan de rol van de commissaris? ‘Hij mag niet meestemmen en als het gaat om het adviseren dan zijn daarvoor geëigende andere wegen. De commissaris kan immers de fractievoorzitters uitnodigen bij hem op het provinciehuis of een bijeenkomst beleggen op het gemeentehuis.’

Provincies
Mocht de bepaling evenwel toch worden opgenomen in de nieuwe wet, dan zien de raadsgriffiers niet in waarom ‘een dergelijke bevoegdheid dan ook niet bij de minister zou kunnen worden belegd ten aan zien van de provincies.’ Zij adviseren negatief over dit voorstel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Die griffiers krijgen het ook steeds hoger in hun bol. Veel gemeenteraadsleden die niet behoren tot die enkelingen die steeds herrie schoppen in raadsvergaderingen, zullen het m.i. toejuichen dat de Commissaris ook in besloten vergaderingen kan zien hoe het bestuur functioneert.
Door Spijker (n.v.t.) op
Hebben de raadsgriffies soms iets te verbergen? Overigens behoort het principe te worden gehanteerd dat raadsvergaderingen openbaar zijn. Slechts in exceptionele gevallen zou er sprake kunnen zijn van besloten vergaderingen.
Door Mark op
Afgelopen jaren hebben enkele gemeenten er een bestuurlijke chaos van gemaakt door onderlinge ruzies in de gemeenteraad.
In het licht hiervan kun je het voorstel zien
Door John Bijl op
Zitten CdK’s hier wel op te wachten? Gaan die nu met z’n twaalven in 355 gemeenten besloten vergaderingen af? Want instrumentarium hebben betekent verantwoordelijk zijn.

Welk probleem – anders dan paranoia bij het ministerie – lost dit op?

Vacatures

Van onze partners